Sustainable Investing

Invest today. Change tomorrow

Corporate Sustainability

Als bedrijf willen we het goede voorbeeld geven en streven we naar dezelfde hoge normen die we verwachten, en zelfs eisen, van bedrijven waarin we beleggen. We nemen duurzaamheid en diversiteit en inclusie op in onze bedrijfsvoering.

Toegewijd aan duurzaam beleggen

We hebben onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in het hele bedrijf opgevoerd. Wij zijn van mening dat ESG-integratie zich vertaalt in constructievere Engagement en beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen waardoor we onze klanten kunnen helpen hun financiële doelen te bereiken.

Actief aandeelhouderschap: onze aanpak

Als we nu geen drastische maatregelen ten aanzien van klimaatverandering nemen, wordt het steeds moeilijker en kostbaarder om ons aan te passen.

Focus op klimaatverandering
Luxflag
Luxflag
A globe with a green road snaking towards it and the words 'towards sustainability' around it twice

Focus op ESG

Hoe we Environmental, Social and Governance (ESG) factoren opnemen in onze benadering van duurzaam beleggen.

ESG Investor diagram

Duurzame oplossingen

Wat voor belegger bent u?

Geïntegreerde fondsen

Integrated funds

ESG-factoren worden in ons beleggingsproces voor al onze fondsen geïntegreerd. Ook worden ze gekwalificeerd met ASI ESG House Scores, wat betekent dat in uw beleggingen standaard rekening wordt gehouden met ESG-risico's en kansen. We bieden ook verantwoorde beleggingsfondsen die meer gericht zijn op specifieke ESG-principes, waarbij de fondsen zijn onderverdeeld in vier groepen.

Duurzame fondsen

Sustainable funds

Onze duurzame fondsen beleggen in bedrijven die duurzaam opereren en die ESG-factoren uitstekend beheersen. Met onze duurzame fondsen vermijden we sectoren zoals kool of olie & gas die als niet-duurzaam worden beschouwd.

Lees meer over duurzaam beleggen.

Onze thematische fondsen

Thematic funds

Onze thematische strategieën zijn ontworpen om beleggers te helpen profiteren van bepaalde thema's van verantwoord beleggen, zoals klimaatverandering en koolstofarme technologieën.

Lees meer over thematisch beleggen en onze strategieën .

Onze Impactfondsen

Impactful funds

Onze impactfondsen beleggen in bedrijven die oplossingen, producten of diensten bieden die milieu- en/of sociale uitdagingen aangaan. We stemmen een aantal van onze impactfondsen af op erkende normen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lees meer over Impactbeleggen en onze Impactfondsen.

Onze duurzame oplossingen zijn afgestemd op specifieke ESG-principes.

Close up of Sunflower

Klimaatactie

Together… we are tackling the environment crisis

We hebben te maken met onderling verbonden milieucrises, van klimaatrampen, extreem weer en het uitsterven van soorten tot waterschaarste en niet-duurzame voedselproductie. We ondernemen stappen om deze uitdagingen aan te pakken in onze bedrijfsvoering, maar onze grootste invloed is de manier waarop we het kapitaal van onze klanten investeren.

We zijn er trots op ondertekenaar te zijn van het Net Zero Asset Managers initiative, dat tot doel heeft de overgang naar een koolstofarme economie te financieren. Aanpassing aan klimaatverandering heeft gevolgen voor onze producten en onze investeringsbeslissingen. Ontdek hoe we bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Inzicht

Ons standpunt over…

Het milieu | Biodiversiteit | Kernenergie | Kunststoffen | Palmolie | Water

Lees meer op onze speciale pagina

Milieu en duurzaamheid
hand covered in multi coloured paint

Sociale actie

De wereld staat voor veel sociale uitdagingen, van ongelijkheid tot vergrijzing en armoede. We willen het bewustzijn vergroten en positieve verandering stimuleren door eerlijke en inclusieve werkplekken, gelijke kansen en contact te maken met mensen die geïsoleerd zijn van de samenleving.

Inzicht

Onze standpunten…

Mensenrechten | Controversiële wapens | Bedrijven en mensenrechten | Arbeid en werkgelegenheid | Diversiteit en inclusie

Voor meer informatie, zie onze pagina

Sociale factoren
Close up of spiral shell

Governance en actief aandeel- houderschap

Ons kwartaalrapport geeft een samenvatting van onze Engagement en stemactiviteiten.Lees hier het kwartaalbericht.

Stemmen is een belangrijk aspect van verantwoord beheer van het vermogen van onze klanten. Lees hier de 2020 AGM Season Voting Review.

Updates

Onze standpunten over…

Overheid en mensenrechten | Bedrijfsethiek en bestuur | Belastingen

Voor meer informatie, zie onze pagina

Governance en actief aandeelhouderschap

Podcast-serie over verantwoord beleggen

Tot nadenken stemmende gesprekken over onderwerpen waaronder ESG, duurzaamheid en klimaatverandering, diversiteit en inclusie, regelgeving en beleid, en we onderzoeken hoe we samen kunnen investeren voor een betere toekomst.

We houden rekening met de risico's en factoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling in alle activaklassen

ASI

Onze ESG-huisscores

Onze ESG House Score is erop gericht om informatie te geven over het management van ESG-risico's door een bedrijf.

We hebben onze eigen ESG House Score ontwikkeld, die een aanvulling is op onze bestaande analyses. Dit systeem is gebaseerd op meer dan 100 interne en externe databronnen van externe providers en houdt rekening met de factoren die wij bijzonder relevant of belangrijk vinden voor bepaalde sectoren, regio's en bedrijven om uiteindelijk tot één cijfer of score te komen.

Meer weten over onze ESG House Score open_in_new
Equities image of assembly line robots

Aandelen

Aandelen - onze ESG-aanpak

Wij zijn actieve aandelenbeleggers. Wij zijn van mening dat diepgaand fundamenteel onderzoek, een gedisciplineerd beleggingsproces en een volledige analyse van milieu-, sociale en governance (ESG)-kwesties de meest effectieve manier is om langetermijnrendementen voor onze klanten te behalen.​

Aberdeen Standard Investments

Vastrentende waarden

Vastrentende waarde - onze ESG-aanpak

ESG is een integraal onderdeel van ons onderzoeksproces voor vastrentende waarden. Dit is een van de belangrijkste dimensies, naast de traditionele waarderingsmaatstaven, waarop we de bedrijven waarin we beleggen beoordelen. We zijn actief betrokken bij deze bedrijven en de informatie die we verzamelen tijdens onze ontmoetingen met hun management, gecombineerd met de analyses van onze managers, onze onderzoeksspecialisten en ons centrale ESG-team, stellen ons in staat om de kwaliteit van onze beleggingen te waarborgen.

Multi Asset

Multi-asset

Multi-asset - onze ESG-aanpak

Bij Aberdeen Standard Investments (ASI) zijn we verantwoorde beleggers. We zorgen er dan ook voor dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) verankerd zijn in alles wat we doen. Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op het Multi-Asset Solutions-team.

ASI Hero Quant

Kwantitatieve beleggingsstrategieën

Kwantitatieve beleggingsstrategieën - onze ESG-aanpak

Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op onze bekroonde Quantitative Investment Strategies (QIS).

real estate

Vastgoed

Vastgoed - onze ESG-aanpak

Gedreven door onze vier stewardship- en ESG-principes, stellen we deze overwegingen centraal in:

 • Ons beleggingsproces
 • Onze beleggingsactiviteit
 • Onze klantervaring
 • Onze maatschappelijke invloed
 • ASI

  Onze ESG-huisscores

  Onze ESG House Score is erop gericht om informatie te geven over het management van ESG-risico's door een bedrijf.

  We hebben onze eigen ESG House Score ontwikkeld, die een aanvulling is op onze bestaande analyses. Dit systeem is gebaseerd op meer dan 100 interne en externe databronnen van externe providers en houdt rekening met de factoren die wij bijzonder relevant of belangrijk vinden voor bepaalde sectoren, regio's en bedrijven om uiteindelijk tot één cijfer of score te komen.

  Meer weten over onze ESG House Score open_in_new
 • Equities image of assembly line robots

  Aandelen

  Aandelen - onze ESG-aanpak

  Wij zijn actieve aandelenbeleggers. Wij zijn van mening dat diepgaand fundamenteel onderzoek, een gedisciplineerd beleggingsproces en een volledige analyse van milieu-, sociale en governance (ESG)-kwesties de meest effectieve manier is om langetermijnrendementen voor onze klanten te behalen.​

 • Aberdeen Standard Investments

  Vastrentende waarden

  Vastrentende waarde - onze ESG-aanpak

  ESG is een integraal onderdeel van ons onderzoeksproces voor vastrentende waarden. Dit is een van de belangrijkste dimensies, naast de traditionele waarderingsmaatstaven, waarop we de bedrijven waarin we beleggen beoordelen. We zijn actief betrokken bij deze bedrijven en de informatie die we verzamelen tijdens onze ontmoetingen met hun management, gecombineerd met de analyses van onze managers, onze onderzoeksspecialisten en ons centrale ESG-team, stellen ons in staat om de kwaliteit van onze beleggingen te waarborgen.

 • Multi Asset

  Multi-asset

  Multi-asset - onze ESG-aanpak

  Bij Aberdeen Standard Investments (ASI) zijn we verantwoorde beleggers. We zorgen er dan ook voor dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) verankerd zijn in alles wat we doen. Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op het Multi-Asset Solutions-team.

 • ASI Hero Quant

  Kwantitatieve beleggingsstrategieën

  Kwantitatieve beleggingsstrategieën - onze ESG-aanpak

  Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op onze bekroonde Quantitative Investment Strategies (QIS).

 • real estate

  Vastgoed

  Vastgoed - onze ESG-aanpak

  Gedreven door onze vier stewardship- en ESG-principes, stellen we deze overwegingen centraal in:

  • Ons beleggingsproces
  • Onze beleggingsactiviteit
  • Onze klantervaring
  • Onze maatschappelijke invloed

Sustainable Investing videos

Maakt deel uit van ons DNA sinds 1992

Corporate Governance-team opgericht
1992
Eerste ethische fonds gelanceerd
1994
Aangesloten bij de Britse Sustainable Investment and Finance Association
1997
Team Socially Responsible Investment opgericht
2001
Medeoprichter van Eurosif
2001
Lid geworden van de Asian Coporate Governance Association
2002
Publiceerde het eerste Real Estate SRI beleid voor vastgoed
2003
Medeoprichter van het Britse Corporate Governance Forum
2004
Lid geworden van het Carbon Disclosure Project
2004
Speciaal ESG-team voor vastgoed
2007
Founding signatory van de UN Principles for Responsible Investment
2007
Medeoprichter van de International Sustainability Alliance
2011
Euro SRI Fund gelanceerd
2012
Verbeterde openbaarmaking van voting activiteit ontwikkeld
2012
Lid geworden van de Global Real Estate Sustainability Benchmark
2013
Eerste jaarverslag over Governance & Stewardship gepubliceerd
2014
ESG Investment Quarterly Report ingevoerd
2014
Estel Aware beste vermogensbeheerder voor SRI/ESG
2015
ESG bureau-analisten aangesteld bij aandelenteams
2015
Medeoprichter van de Investment Advisory Group of Sustainability Accounting Standards Board
2016
Eerste Impact fonds gelanceerd
2017
Speciaal ESG-team voor obligaties
2017
Een 5 sterren-rating ontvangen van de First General Research Ethics Board
2018
Oprichting van het ESG Investment Forum voor alle activaklassen
2019
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.