Jogi és szabályozási információink

A befektetés kockázatot von maga után. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel csökkenhet és nőhet is, és a befektető esetleg kevesebbet kaphat vissza a befektetett összegnél. A múltbéli teljesítményből nem lehet a jövőbeli eredményekre következtetni.

A Standard Life Aberdeen plc Skóciában van bejegyezve (SC286832), címe: Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH. www.standardlifeaberdeen.com.

A weboldalon található általános információk az alább felsorolt entitások tevékenységéről szólnak. Ezért ez az információ tájékoztató jellegű, és nem tekinthető szerződéses megállapodásnak, ajánlatnak vagy felhívásnak pénzügyi eszközökkel való kereskedésre vagy bármiféle befektetési szolgáltatásban vagy tevékenységben való részvételre. Nem adunk semmilyen garanciát és nem vállalunk semmilyen felelősséget az olvasó, bármely személy vagy személycsoportok semmilyen veszteségéért, mely közvetlenül vagy közvetve a jelen weboldalon található információ, vélemény vagy becslés hatására végrehajtott cselekvés miatt keletkezik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen weboldalon hivatkozott egyes befektetések nem terjeszthetők minden jogrendszerben, ahol működünk. További információkért beszéljen saját megszokott kapcsolattartójával, vagy látogassa meg holnapjainkat a www.standardlifeinvestments.com és a www.aberdeen-asset.com címeken.

A befektetés kockázatai:

Részvények:: a külföldi értékpapírok árfolyama ingadozóbb, beárazása pedig nehezebb lehet, és esetleg kevésbé likvidek a hazai társaikhoz képest. Eltérő számviteli és szabályozási normák vonatkozhatnak rájuk, valamint politikai és gazdasági kockázatoknak lehetnek kitéve. Ezek a kockázatok fokozottan jellemzőek lehetnek a fejlődő piacokon.

Kötvények:a fix hozamú értékpapírokat különböző kockázatok érhetik, többek között (de nem kizárólagosan) az alábbiak: kamatláb, hitel, előtörlesztés és a futamidő-hosszabbítás kockázata.

Ingatlan:az ingatlanbefektetések a mögöttes befektetések jellege és volatilitása miatt további veszteség kockázatát hordozhatják. Az ingatlanbefektetések likviditása viszonylag lacsony, így a gazdasági és egyéb körülmények megváltozása következtében fellépő befektetési módosítási igény csak korlátozottan kivitelezhető. Az ingatlanok értékére számos tényező lehet hatással, pl. többek között a gazdasági hangulat, az ingatlanpiaci feltételek, a kamatlábak és a szabályozás.

Alternatív befektetések: az alternatív befektetések spekulatív befektetési eljárások tárgyát képezhetik, magas kockázattal járhatnak, és a tulajdonjog-átruházásra vonatkozó korlátozások miatt általában kifejezetten alacsony likviditásúnak minősülnek. A befektető a befektetésének jelentős részét vagy akár egészét is elveszítheti. Az ilyen befektetésekhez a befektetőknek megfelelő pénzügyi alkalmassággal, kifinomultsággal / tapasztalattal és kockázatviselési hajlandósággal kell rendelkezniük.

A diverzifikáció nem szükségszerűen garantál hozamot vagy veszteség elleni védelmet.

Jelen tájékoztatás nem képezi a kapcsolódó kockázatok teljes körű felsorolását vagy leírását; a befektetők befektetés előtt olvassák el a vonatkozó kibocsátási dokumentumokat és kérjék ki saját tanácsadójuk véleményét.

Ezt a weboldalt az Aberdeen Asset Management következő kapcsolt vállalkozásai terjeszthetik a vonatkozó országokban:

Az Egyesült Államokban az alábbi, bejegyzett befektetési tanácsadóként tevékenykedő kapcsolt vállalatok vannak jelen a piacon az Aberdeen Standard Investments™ kereskedelmi néven: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd és Aberdeen Capital Management, LLC.

Kanadában az Aberdeen Standard Investments™ az alábbi bejegyzett kapcsolt entitások kereskedelmi neve: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC, és Aberdeen Asset Management Canada Limited. Az Aberdeen Asset Management Inc. portfóliókezelőként van nyilvántartva a kanadai Ontario, New Brunswick és Nova Scotia tartományokban, és befektetésialap-kezelőként Ontario, Quebec, valamint Newfoundland és Labrador tartományokban. Az Aberdeen Asset Management Canada Limited Ontario tartományban portfóliókezelőként van regisztrálva. Az Aberdeen Fund Distributors, LLC, mentesített értékpapír-kereskedőként működik Kanada minden tartományában és régiójában.

Brazíliában az Aberdeen Standard Investments™ az Aberdeen Asset Management Inc. és az Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. kereskedelmi neve. Az Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Vállalatot a brazil értékpapír-felügyelet (CVM) vagyonkezelőként tartja nyilván.

Egyesült Királyság, Norvégia, EU-tagállamok: Aberdeen Asset Managers Limited. Működési engedélyének kibocsátója és tevékenységének felügyeleti szerve az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete, a Financial Conduct Authority. Székhely: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Skóciai nyilvántartási szám: 108419.

Svájc: Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS) Bejegyezve Svájcban a CH-020.3.033.962-7 számon. Székhely: Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Engedélyezte a svájci pénzügyi felügyelet (FINMA).p>

Abu Dhabi Global Market („ADGM”): Aberdeen Asset Middle East Limited. Tevékenységének felügyeleti szerve az ADGM Financial Services Regulatory Authority. Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek.

Szingapúr: Aberdeen Asset Management Asia Limited, cégjegyzékszám: 199105448E.

Hongkong: Aberdeen International Fund Managers Limited Ezt a weboldalt az Értékpapírok és Határidős Ügyletek Bizottsága (Securities and Futures Commission) nem vizsgálta felül.

Kínai Népköztársaság: Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd – kizárólag a Kínai Népköztársaságban.

Ausztrália és Új-Zéland: Aberdeen Asset Management Limited, ABN 59 002 123 364, AFSL No. 240263. Új-Zélandon a nagybefektetők számára csak a pénzügyi piaci magatartására vonatkozó 2013. évi törvény (Financial Markets Conduct Act 2013 ) rendelkezéseinek megfelelően (Új-Zéland).

Malajzia: Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, cégjegyzékszám: 690313-D és Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, cégjegyzékszám: 827342-W.

Thaiföld: Aberdeen Asset Management Company Limited

Japán: Aberdeen Investment Management K.K.

Tajvan: Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), amely függetlenül működik, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Tajvan, Kínai Köztársaság, Tel.: +886 2 87224500.

Jelen weboldalt terjesztői az alábbi Standard Life Investments társaságok:

A Standard Life Investments Limited, Skóciában bejegyzett társaság (SC123321), székhelye: 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. A Standard Life Investments Limited működési engedélyének kibocsátója és tevékenységének felügyeleti szerve az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete, a Financial Conduct Authority.

A Standard Life Investments (Hong Kong) Limited vállalatot Hongkongban az Értékpapírok és Határidős Ügyletek Bizottsága (Securities and Futures Commission) engedélyezi és szabályozza, és a Standard Life Investments Limited teljes tulajdonában álló leányvállalata.

A Standard Life Investments Limitedet (ABN 36 142 665 227) Skóciában jegyezték be (No. SC123321), és nem köteles kiváltani a 2001. évi társasági törvény (Corporations Act, Cth, a „Törvény”) 911A(2)(l) cikke szerinti ausztrál pénzügyi szolgáltatói működési engedélyt a pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozóan az ausztrál Securities and Investments Commission (Értékpapír- és befektetési felügyelet) által 2010. aprilis 9-én a Standard Life Investments Limited számára kiadott 10/0264 sz. mentesítő dokumentum „A” melléklete alapján. Az itt szereplő pénzügyi szolgáltatásokat kizárólag a Törvény 761G(7) cikkében meghatározott nagybefektetői ügyfeleknek nyújtja. A Standard Life Investments Limited működési engedélyének kibocsátója és tevékenységének felügyeleti szerve az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete, a Financial Conduct Authority, amely az ausztral jogtól eltérő egyesült királyságbeli jog alapján gyakorolja felügyeleti jogkörét.

Az Írországban, 90 St Stephen’s Green Dublin 2 székhelyen bejegyzett (904256) Standard Life Investments Limited társaság működési engedélyének kibocsátója és tevékenységének felügyeleti szerve az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete, a Financial Conduct Authority.

A Standard Life Investments (USA) Limitedet az Ontario Securities Commission felügyelet "mentesített piaci kereskedő"-ként (Exempt Market Dealer), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete pedig befektetési tanácsadóként jegyezte be. A Standard Life Investments (Corporate Funds) Limitedet az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete befektetési tanácsadóként jegyezte be..

A Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd céget a Szingapúri Monetáris Felügyelet(Monetary Authority of Singapore) szabályozza, engedélyezése az értékpapírokra és határidős ügyletekre vonatkozó törvény alapján történt (engedélyszám: CMS100581-1). A cég a Standard Life Investments Limited kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat.

Kockázati figyelmeztetés
Kockázati figyelmeztetés - A befektetések értéke és hozama, mind lefelé, mind felfelé változhat, valamint fennáll a tőkevesztés kockázata is. Kérjük, olvassa el a tájékoztatóban szereplő kockázati tényezőket az egyes alapokhoz tartozó általános és egyedi befektetési kockázatokkal kapcsolatban!