Jogi közlemény

1. Cég- és szabályozási adatok

A www.aberdeenstandard.com honlapot a Standard Life Aberdeen csoport biztosítja.

Az Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) Skóciában van bejegyezve, címe: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.

Az Aberdeen Asset Management csoport az Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) cégből és leányvállalataiból áll, melyek közé tartoznak az Aberdeen Asset Managers Limited, az Aberdeen Asset Investments Limited (794936), az Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), az Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited (3526143), az Aberdeen Standard Fund Managers Limited (740118), az Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), a Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) és a Self Directed Investments Ltd (8081015). Mindegyik vállalat Skóciában, a 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG címen van bejegyezve, kivéve az Aberdeen Asset Investments Limited, az Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited és az Aberdeen Standard Fund Managers Limited cégeket, amelyek Angliában, a Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH címen vannak nyilvántartva, és a Parmenion Capital Partners LLP és a Self Directed Investments Ltd vállalatokat, melyek székhelye szintén Angliában, a 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE címen található.

Az Aberdeen Asset Management PLC és az Aberdeen Real Estate Operations Limited vállalatokat kivéve, a fenti cégek működési engedélyének kibocsátója és tevékenységük felügyeleti szerve a brit pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority). Az Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited vállalatot működési engedélyét az Egyesült Királyságban a Prudenciális Szabályozó Hatóság (Prudential Regulation Authority) bocsátotta ki, és tevékenységük felügyeleti szerve a brit pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority) és a Prudenciális Szabályozási Hatóság. Az Aberdeen Asset Managers Limitedet az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete befektetési tanácsadóként jegyezte be.

A Standard Life Investments Limited (SC123321) Skóciában van bejegyezve, székhelye: 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Írországban is nyilvántartásba vették (904256), elsődleges üzletvezetési helye: 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írország.

A Standard Life Investments csoport a Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) cégből és leányvállalataiból áll, melyek közé tartoznak a Standard Life Investments Limited, a Standard Life Wealth Limited (SC317950), a Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), az SLTM Limited (SC075550), a Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), az SL Capital Partners LLP (SO301408) és az Ignis Asset Management Limited (SC200801). Minden vállalat Skóciában, az 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL székhelyen van bejegyezve.

A Standard Life Investments (Holdings) Limited és az Ignis Asset Management Limited vállalatokat kivéve a fenti cégeket a brit pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority) engedélyezi és szabályozza.

A Financial Conduct Authority nyilvántartásában szereplő hivatkozási számok: Aberdeen Asset Investments Limited – 193707, Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited – 187323, Aberdeen Asset Managers Limited – 121891, Aberdeen Standard Fund Managers Limited – 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited – 122130, Parmenion Capital Partners LLP – 462085, Self Directed Investments Ltd – 593445, Standard Life Investments Limited – 188406, Standard Life Wealth Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited – 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. A Financial Conduct Authority nyilvántartása a https://register.fca.org.uk/.

A Standard Life Aberdeen csoport adószáma: GB270347469.

Az Aberdeen Asset Management, Inc. az Egyesült Államokban van bejegyezve, székhelye: 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103. Ez az Aberdeen Asset Management PLC teljes tulajdonában álló leányvállalata. A cég az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél van bejegyezve befektetési tanácsadóként.

Az Aberdeen Asset Management Asia Limited Szingapúrban van bejegyezve (199105448E), székhelye: 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Szingapúr 049480. Ez az Aberdeen Asset Management PLC teljes tulajdonában álló leányvállalata. Szingapúrban a Szingapúri Pénzügyi Hatóság tartja nyilván és szabályozza. Az Aberdeen Asset Management Asia Limited cég az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságánál is be van jegyezve befektetési tanácsadóként.

A Standard Life Investments (USA) Limited Skóciában van bejegyezve (SC215736), címe: 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. A Standard Life Investments Limited teljes tulajdonában álló leányvállalata. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságánál befektetési tanácsadóként van bejegyezve, elsődleges üzletvezetési helye: One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, Amerikai Egyesült Államok.

A Standard Life Investments (Hong Kong) Limited Hongkongban van bejegyezve (666004), regisztrált irodájának címe: 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. A Standard Life Investments Limited teljes tulajdonában álló leányvállalata. Hongkongban az Értékpapírok és Határidős Ügyletek Bizottsága engedélyezi és szabályozza, elsődleges üzletvezetési helye: 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hongkong.

A honlap bármilyen többes szám első személyű („mi”) hivatkozása vagy a „Standard Life Aberdeen csoport” megnevezés a Standard Life Aberdeen plc cégre vonatkozik annak leányvállalataival, és időközönként (közvetlenül vagy közvetetten) társult vállalataival együtt.

2. Székhely és jogrendszer

Ezt a weboldalt olyan országok lakosainak szántuk, ahol az Aberdeen Asset Management és a Standard Life Investments csoportok működnek. A weboldalunkon található információ nem jelenti az Aberdeen Asset Management és a Standard Life Investments csoport alapja egységei vagy részvényei értékesítésének ajánlatát vagy az arra való felhívást olyan jogrendszerekben, ahol az ilyen ajánlat, felhívás vagy disztribúció törvénytelen volna, vagy ahol az ilyen ajánlatot vagy felhívást tevő személy nem képesített ennek megtételére, vagy bárkinek, akinek jogtalan ilyen ajánlatot vagy felhívást tennie.

3. Általános jogi nyilatkozat és feltételek

Noha az Aberdeen Asset Management és a Standard Life Investments Limited minden tőlük telhetőt megtettek annak biztosítására, hogy a weblap oldalain megjelenő információ a kiadás napján pontos és aktuális legyen, valamint megfeleljen az ide vonatkozó egyesült királysági szabályozásoknak, rajtunk kívül álló okokból hibák és kihagyások lehetnek. Fenntartjuk a jogot, hogy kizárólagos döntésünk alapján a weblap oldalai egészének vagy részének tartalmát, elrendezését, teljesítményét, funkcióit és elérhetőségét megelőző értesítés nélkül megváltoztassuk. Nem garantáljuk vagy állítjuk, hogy a jelen honlap oldalai mindig elérhetők az itt megadott egyesült királysági munkaidőben. Előfordulhat, hogy az oldal adminisztratív vagy egyéb okokból átmenetileg nem vagy csak korlátozottan elérhető. Nem vállalunk felelősséget a jelen honlap használhatatlansága által vagy azzal összefüggésben okozott vagy keletkező bármilyen veszteségért vagy kárért.

Ha kérdései merülnek fel a jelen honlap oldalain található bármilyen információ pontosságával és érvényességével kapcsolatban, vagy akármilyen további információra van szüksége, látogassa meg a www.standardlifeinvestments.com és a www.aberdeen-asset.com or www.standardlifeinvestments.com

Nem vállalunk felelősséget semmilyen külső, harmadik felek oldalain található információval kapcsolatban, melyek a jelen oldalakról hivatkozásokon keresztül érhetők el, illetve ezen oldalak folyamatos elérhetőségével kapcsolatban. Bármilyen külső, harmadik felek oldalaira mutató hivatkozások csak általános tájékoztató célokat szolgálnak, és eltérő rendelkezés hiányában az érintett oldalakat és azok tartalmát semmilyen módon nem hagytuk jóvá vagy hirdetjük. Ne feledje, hogy bármilyen külső oldalra mutató hivatkozásra kattintva elhagyja az Aberdeen Standard Investments oldalát, és a saját kockázatára nyitja meg a külső, harmadik fél oldalát.

Ne feledje, hogy a múltbéli teljesítmény nem irányadó a jövőbeli eredmények kapcsán. Az egységek és részvények értéke és az azokból származó bevétel csökkenhet és nőhet is, és a befektetők esetleg nem kapják vissza az eredetileg befektetett összeget. Az átváltási árfolyamok változásai a tengerentúli befektetések értékét felfelé és lefelé is módosíthatja. Bármely alapra vagy termékre vonatkozó további részletekért olvassa el a megfelelő ajánlattételi dokumentumokat.

Jelen oldalak megnyitásával elfogadja és egyetért azzal, hogy a Skócia törvényei által szabályozott jelen Jogi és szabályozási információs oldal feltételeit kötelezően elfogadja.

4. Tanácsok

A weboldalon semmilyen tartalom semmilyen formában nem tekinthető pénzügyi, befektetési vagy egyéb szakértői tanácsnak. Pénzügyi vagy egyéb szakértői tanács igénye esetén forduljon pénzügyi tanácsadójához vagy más szakértői tanácsadóhoz.

5. Szerzői jogok és védjegy>

 

© 2017 Standard Life Aberdeen. Minden jog fenntartva.

A weblap oldalainak, az oldalakat megjelenítő képernyőknek és az azokon megtalálható információknak és anyagoknak, valamint azok elrendezésének szerzői jogai a Standard Life Aberdeen csoportot illetik, hacsak másképp nincs jelölve. Az „Aberdeen Standard Investments” és az „Aberdeen Standard Investments” logó a Standard Life Aberdeen csoport védjegye, mely csoport egyéb, e weblap oldalain megjelenő védjegyek és nevek jogaira is igényt tarthat.

Az oldalak sokszorosítása részben vagy egészben a Standard Life Aberdeen csoport előzetes írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos, kivéve a privát, nem kereskedelmi célú megtekintések érdekében történő reprodukciót.

6. E-mail és egyéb elektronikus kommunikáció

Felhívjuk a figyelmét, hogy semmi garancia nincs arra, hogy bármilyen nekünk küldött elektronikus közleményt megkapunk, vagy hogy az efféle közlemények tartalma az átvitel során titkos és változatlan marad. Amennyiben kétségei vannak, esetleg telefonáljon vagy írjon nekünk. Az ilyen információk megváltoztatása vagy bizalmasságuk elvesztése következtében az Ön vagy mások által elszenvedett károkért nem vállalunk felelősséget.

Szűrjük, felügyeljük és megőrizzük az elektronikus kommunikációt rendszereink védelméért és zökkenőmentes működésük biztosításáért, valamint hogy eleget tegyünk a szabályozásoknak és a jó üzleti gyakorlatnak.

7. Letöltések

Bármilyen szoftver letöltése az Ön felelősségét terheli. Nem garantáljuk semmilyen letöltött szoftver alkalmasságát, és nem vállalunk felelősséget a letöltés következtében a számítógépében esetlegesen felmerülő problémákért. Ha kétségei vannak a számítógépére letöltendő szoftver alkalmasságát illetően, letöltés előtt érdemes szakértői tanácsot kérnie.

8. Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk a http://www.aberdeenstandard.com weboldal („Weboldal”) látogatói adatainak védelme iránt. Nem fogunk Öntől személyes adatokat kérni ahhoz, hogy információhoz juthasson vagy Weboldalunk szolgáltatásait használhassa. Sütiket használunk (további információkért lásd a 9. bekezdést), és amikor a Weboldalt böngészi, az oldal használati módjára vonatkozó információkat tárolunk, hogy így javítani tudjuk az Önnek nyújtott szolgáltatásunk minőségét. Például segít a legmegfelelőbb oldalelrendezés és navigáció mellett döntenünk. Megjelenítettünk hivatkozásokat harmadik fél weboldalaihoz és a Standard Life Aberdeen csoport egyéb weboldalaihoz. Tájékoztatjuk, hogy ezek a weboldalak saját sütijeiket küldhetik el a felhasználóknak, vagy más módon gyűjthetnek adatokat vagy kérhetnek személyes információkat. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalunkról elérhető egyéb weboldalak információgyűjtési gyakorlatáért, és biztatjuk Önt, hogy olvassa el minden weboldal adatvédelmi szabályzatát, mielőtt azonosításra alkalmas személyes információt oszt meg.

9. Sütikezelési szabályzat

A sütik apró szövegfájlok, amelyek gyakran egyedi azonosítót tartalmaznak, melyet egy webszerver küld a számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb, internetkapcsolattal rendelkező eszközére („eszköz”), amikor egy weboldalra ellátogat. A sütiket széleskörűen használják a weboldalak hatékony működésének biztosításához, valamint üzleti és marketing információkkal látnak el minket, ezzel elősegítve, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk weboldalaink fejlesztésével kapcsolatban. Rendszer-adminisztrációhoz és jelentések készítéséhez információt gyűjthetünk a számítógépéről, beleértve az IP-címét, operációs rendszerét és böngészőtípusát. Ezek felhasználóink böngészési műveleteire és mintáira vonatkozó statisztikai adatok, és nem azonosítják a személyeket.

Az általunk használt sütiknek három fő típusa van: (1) „Teljesítmény” sütik, (2) „azonosító” sütik és (3) „célzó” sütik.

Az (1) „teljesítmény” sütik segítenek látnunk, hogyan használja a weboldalunkat, pl. mely oldalakat látogatja meg. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információt, amellyel Ön azonosítható lenne – az összes megszerzett információ anonim, és csak Weboldalunk teljesítményének növelésére használjuk, hogy megértsük felhasználóink érdeklődését, és hirdetéseink hatékonyságát mérjük. Teljesítmény sütikkel elemezzük Weboldalunk teljesítményét, hogy az esetlegesen felmerülő hibák és hirdetéseink hatékonyságának mérésével javítsunk Weboldalunkon (ezt nem osztjuk meg harmadik féllel). Olykor harmadik felet szerződtetünk a sütik kezelésére, azonban nem engedélyezzük a harmadik félnek a sütik fent felsoroltaktól eltérő célokra való használatát. Weboldalunk használatával Ön elfogadja a „teljesítmény” sütik alkalmazását.

A (2) „azonosító” sütik segítenek az Ön választásai alapján weboldalunk tartalmát testreszabnunk. Az azonosító sütik használatával emlékezni tudunk az Ön választásaira, pl. hogy független pénzügyi tanácsadóként (IFA) vagy tanácsadóként azonosította magát, hogy ezt aztán megjeleníthessük Önnek, amikor be van jelentkezve a weboldalra, valamint Önnek szánt hirdetéseket is más weboldalakon. Szabályozhatja, hogy ezeket a sütiket használjuk-e, de a megakadályozásuk bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését ellehetetlenítheti. E sütik letiltása megakadályozhatja annak nyilvántartását, hogy egy bizonyos funkciót vagy szolgáltatást nem kért. Weboldalunk használatával Ön elfogadja az „azonosító” sütik alkalmazását.

A (3) „célzó” sütik segítségével az Ön számára fontos információt tudunk küldeni, és láthatjuk, mely tartalmakat használja. A „célzó” sütik segítségével testreszabott híreket tudunk küldeni e-mailben, követni tudjuk, mely tartalmakat használja, és megcélozhatjuk hirdetésekkel más weboldalakon. Weboldalunk használatával Ön elfogadja a „célzó” sütik alkalmazását.

Több, a Weboldalunkon tartalmat és funkciókat biztosító harmadik fél szervezet is van, és néhány közülük sütiket használ annak biztosítására, hogy a megadott terület működik a Weboldalunkon.

A Weboldalon közösségi interakciót lehetővé tevő hivatkozások is vannak (mint a Facebook vagy a YouTube). E külső weboldalak használata során esetlegesen küldött sütik felett nincsen irányításunk. Ezekkel kapcsolatos további információkért érdemes sütikezelési szabályzataikat elolvasni.

3. Kimaradás joga

Bármikor joga van kérni, hogy semmilyen marketing célra ne dolgozzuk fel személyes adatait.

Letilthatja a Google megjelenített hirdetési funkcióit és testreszabhatja a Google Display Network hirdetéseit a hirdetésbeállítások segítségével. Kiegészítő adatvédelmi intézkedésként használhatja a Google Analytics „opt-out” böngészőbővítményét is. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ilyenkor esetleg nem tudja majd a weboldal minden funkcióját használni.

Számítógépéről más sütik eltávolításához az alábbi útmutatókat ajánljuk:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
 • Chrome­: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

További információk:

 • Sütikezelési irányelv: http://www.ico.gov.uk
 • Információ a sütikről: http://www.allaboutcookies.org
 • Internetes Hirdetési Hivatal (Internet Advertising Bureau): http://www.youronlinechoices.eu
 • az Egyesült Királyság Nemzetközi Kereskedelmi Kamarája (International Chamber of Commerce United Kingdom): http://www.iccwbo.uk/pages/privacy

Számos különböző sütivariációt használunk, amely többféle funkciót lát el. Ezek a táblázatok azonosítják az általunk használt sütitípusokat és alkalmazásuk okát.

Google Analytics Premium

Ez a Weboldal a Google® Analytics Premium szolgáltatást használja, amely a Google Ireland Limited („Google”) webelemzési szolgáltatása. A Google Analytics Premium „sütiket” használ, melyek a számítógépén elhelyezett szövegfájlok. Ezek segítségével a Weboldal érzékeli, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A Weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezt az információt arra a célra fogja felhasználni, hogy értékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket készítsen a Weboldalon végzett tevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson ezekkel a tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatosan a Weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatáson keresztül megszerzett IP-címet nem társítják semmilyen egyéb, a Google által tárolt adathoz.

A Google a Google, Inc. bejegyzett védjegye. A Google, Inc. nem kapcsolódik a Standard Life Aberdeen csoporthoz, és nem is támogatja vagy hagyja jóvá a Standard Life Aberdeen csoport termékeit és szolgáltatásait.

A Google Analytics Premium használata

Felhasználóink élményének javítása érdekében olyan Google Analytics funkciókat használunk, mint a remarketing, a DoubleClick kampánykezelő beépítése, a Google Display Network benyomások jelentése (Impression Reporting) és/vagy a Google Analytics demográfia és érdeklődési kategóriák jelentése (Google Display hirdetési funkciói)..

A sütijeink által gyűjtött információ személyesen nem azonosítja Önt. Azonban számítógépét és internetkapcsolatát azonosítja. Csak általános információt gyűjtünk a számítógépe beállításairól, internetkapcsolatáról, (pl. operációs rendszer és platform), IP-címéről, böngészési mintáiról és tevékenységéről a Weboldalunkon.

Használhatjuk a Google Analytics remarketing funkcióját az online hirdetéshez. Harmadik fél kereskedők, beleértve a Google céget is, különböző oldalakon megjeleníthetik a hirdetéseinket az interneten. Ők is használhatják a Google Display Advertising Features által beállított sütiket annak megállapítására, optimalizálására és meghatározására, hogy mely hirdetéseket lássa a Weboldalunkon, beleértve az oldalunkon tett korábbi látogatásai alapján megjelenő hirdetéseket.

A Google Display Network Impression Reporting és a DoubleClick kampánykezelő beépítése funkciókra vonatkozóan mi és más harmadik fél kereskedők, beleértve a Google céget is, alkalmazhatjuk a Google Display Advertising Features által létrehozott sütiket a Weboldalunkon használt hirdetések elemzésére és azokról való jelentésekre, beleértve, de nem kizárólag a hirdetések keltette benyomásokról és azok más hirdetési funkciókkal és szolgáltatásokkal való interakciójáról.

A Google Analytics demográfia és érdeklődési körök jelentésére vonatkozóan használhatjuk a Google érdeklődés alapú hirdetési funkciójának adatait és/vagy más harmadik fél közönségre vonatkozó adatait (pl. kor, nem, érdeklődés) a Google Analytics segítségével kampányaink, stratégiáink és weboldalunk tartalmának célzásához és optimalizálásához.

Cookie  Name Purpose Information
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
ARRAffinity   Windows Azure

This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

                   

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
_ga Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gid Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

These cookies are associated with Eloqua

The main purpose of this cookie is : Persistence 

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

 AberdeenStandard

These cookies are associated with AberdeenStandard

The main purpose of this cookie is : Persistence 

 

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

These cookie name are associated with Qumu and used to deliver video content on the website

The main purpose of this cookie is : Third Party Persistence

Az Analytics - DoubleClick integrált és nyitott platformja lehetővé teszi, hogy egy helyre gyűjtse közönsége adatait. A hirdetésre fordított összeg maximális kiaknázása érdekében a közönség teljes körű, valós idejű áttekintésével bevonhatja az Ön számára legfontosabb embereket. Channel ID – célja a helyi tárolás. id – ez a süti az online hirdetések újracélzását, optimalizálását, jelentését és attribúcióját szolgálja.

GAPS = Google naptár. A Google sütiket tett minden olyan oldalra, amelyek a Google naptár megtalálható. Miközben nincs irányításunk a Google által beállított sütik felett, látszólag többféle információt tartalmaznak a Google naptár használói számának és viselkedésének mérésére, valamint regisztrálják, hogy melyik naptárt tekinti meg, és éppen melyik fület használja. A Google ezeket a sütiket felhasználói élménye javítására is alkalmazza.

Ez a süti az egyedi felhasználókat különbözteti meg azáltal, hogy egy véletlenszerűen létrehozott számot társít hozzájuk yfélazonosítóként. Egy oldal minden oldalkérésébe be van építve, és a látogatók, munkamenetek és kampányok adatait számolja ki az oldal elemezési jelentéseihez. Alapértelmezett beállítása szerint két év után érvényét veszti, azonban ezt a weboldal tulajdonosai személyre szabhatják.

Ez a süti a Google Universal Analytics alkalmazáshoz kapcsolható, a dokumentáció szerint a kérelmek visszaszorítására szolgál, a nagy forgalmú oldalakon korlátozza az adatgyűjtést. 10 perc után érvényét veszti.

Ezek a sütik arról gyűjtenek információt, hogy az emberek hogyan használják a Weboldalt. Ezáltal meggyőződhetünk róla, hogy a Weboldal teljesíti az Ön igényeit, és segít azonosítanunk a javításra szoruló vetületeket. További információért lásd a Google Analytics Adatvédelmi szabályzatát.

Ez a süti regisztrálja, hogy a felhasználók mely sütiket fogadnak el ezen a Weboldalon.

Munkamenet alapú süti, amelyet az Ön által használt böngészője, pl. a Chrome vagy az Internet Explorer alkalmaz

A „harmadik fél” kifejezés arra utal, hogy a felhasználóval létesített közvetlen kapcsolat helyett a cég egy vagy több,a felhasználó által látogatott weboldallal áll kapcsolatban. Például, ha egy felhasználó közvetlenül a standardlifeaberdeen.com oldalra látogat el, ez a weboldal lesz az „első fél”. Amennyiben a standardlifeaberdeen.com egy hirdetői hálózathoz, platformhoz vagy tőzsdéhez társul hirdetések feladása céljából, a hálózat, platform vagy tőzsde a „harmadik fél”. A hirdetői hálózat sütiket használ, amikor a felhasználó meglátogatja a standardlifeaberdeen.com oldalt, hogy segítsen a weboldalnak kiválasztania és megjelenítenie a legjobb hirdetést. Ezeket a sütiket tekintjük „harmadik fél sütiknek”. Az „első fél cégek” így „harmadik fél cégekkel” társulnak, mert az utóbbiak megfelelő technológiával és szakértelemmel rendelkeznek a hatékonyabb hirdetéselhelyezéshez a weboldalakon. Márkákkal, kiadókkal és weboldalakkal együttműködve „harmadik fél sütik” használatával a hirdetések figyelemfelkeltőbbek és jelentőségteljesebbek a felhasználók számára, valamint értékesebbek a kiadók és hirdetők számára.

A sütikezelési szabályzat elfogadása

A közönség típusú jogi nyilatkozat elfogadása

Az oldal szerződési feltételeinek elfogadása (ha szükséges)

Ez a süti nyilvántartja a felhasználó sütikre vonatkozó döntését a Weboldalon. Amennyiben a felhasználó kifejezte preferenciáját,ezt a süti tárolja.

Módosítások a szabályzatban

Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a szabályzat bármikor frissíthető. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az oldal legfrissebb változatát.

Kérdések

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a szabályzattal vagy az Önről gyűjtött információ felhasználási módjával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba (hivatkozás az Elérhetőségek részhez az új SLA plc oldalon), és igyekszünk hamarosan válaszolni Önnek.

Terminológia

A süti olyan információ, amelyet webszervere az Ön merevlemezén tárol, és amely lehetővé teszi egy weboldal számára az Ön preferenciáinak a gépén való tárolását és későbbi lehívását.

Az IP-cím egy 32 bites szám, amely az interneten keresztül csomagokban küldött információ minden küldőjét és fogadóját azonosítja.

Egy munkamenet két kommunikációs végpont közti interakciók sorozata, amely egyetlen csatlakozás során történik, és egy bizonyos munkamenetszámhoz kapcsolódik.

10. A közösségi médiára vonatkozó szerződési feltételeink

„Közösségi média platformjaink” közé tartozik a Twitter, a YouTube, a LinkedIn és más platformok, melyeket elérhetővé teszünk.

A közösségi média oldalak (mint pl. Twitter, YouTube, LinkedIn stb.) nyilvánosak. Az oldalak más felhasználói által közölt tartalmakért nem vállalunk felelősséget és nem hagyjuk azokat jóvá.

Általános megfontolások a közösségi média kapcsán

 • Saját biztonsága érdekében arra kérjük, hogy közösségi média platformjainkon semmilyen bejegyzésben, megjegyzésben vagy üzenetben ne közöljön személyes vagy fiókadatokat, beleértve a belépési információit.
 • Nem vállalunk felelősséget semelyik közösségi média platformunk vagy ahhoz kapcsolódó külső, harmadik fél weboldala használati feltételeiért, adatvédelmi és biztonsági szabályzatáért, így azokat Ön a saját felelősségére használja.
 • Győződjön meg róla, hogy közösségi média platformjainkon hozzászólásai odaillőek és a témához tartoznak. Fenntartjuk a jogot közösségi média platformjaink azon felhasználóinak és követőinek letiltására, akik általunk nem megfelelőnek vagy sértőnek ítélt tartalmat közölnek vagy osztanak meg, vagy közleményük ajánlást, tanácsot, javaslatot vagy hirdetést tartalmaz értékpapírokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy promóciós jellegű. Továbbá fenntartjuk a jogot olyan felhasználók vagy követők letiltására is, kiknek saját közösségi média platformján találhatók sértő vagy nem megfelelő tartalmak, vagy amelyek promóciós oldalakként működnek.
 • Közösségi média platformjainkon a felhasználók által közölt bármely vélemény a közzétevő sajátja, és nem feltétlenül képviseli a mi véleményünket.

Nem ajánlatok

Közösségi média platformjainkon semmilyen tartalom nem jelent befektetéskezelői termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot, felhívást vagy javaslatot, valamint ajánlatot értékpapír eladására vagy ajánlatkérést értékpapír megvásárolásához. A vonatkozó törvények és rendeletek minden tartalomra érvényesek.

Nem minden befektetéskezelési termék és szolgáltatás érhető el minden jogrendszerben. Minden lehetséges befektetőnek meg kell bizonyosodnia róla, hogy az adott termék vagy szolgáltatás a jogrendszerében hatályos szabályok és rendeletek értelmében megengedhetőek.

Minden befektetés kockázatot jelent, beleértve a befektetett pénz elvesztési lehetőségét is.

Nincsenek tanácsok

A közösségi média platformjainkon általunk közzétett információk aktuális véleményünket tükrözik, és ezek értesítés nélkül változhatnak. Ezeket a bejegyzéseket csak információ céljából tettük közzé, és nem tekinthetők befektetési tanácsnak vagy bármely szolgáltatás, értékpapír, befektetési stratégia vagy termék ajánlásának. Ilyen típusú tanácsokért forduljon képzett szakemberhez. Konkrét termékekre vonatkozó további információkért olvassa el az ajánlattételi dokumentumokat.

A közösségi média platformjainkon általunk közzétett vagy hivatkozott információk tartalmazhatják az aktuális meglátásainkat és feltételezéseinket tükröző, jövőre vonatkozó várakozásokat vagy egyéb előremutató állításokat, amelyek ismert és ismeretlen kockázatokat rejtenek. Ezek a kockázatok olyan valóságos eredményekhez, teljesítményhez vagy eseményekhez vezethetnek, amelyek jelentősen különböznek az ilyen állításokban kifejezett vagy sugallt eshetőségektől. A kontextusukat tekintve előremutató állításokon túl az olyan szavak, mint a „lehet, fog, kellene, várható, tervez, szándékozik, előrebocsát, hisz, becsül, jósol, lehetséges vagy folytat” és az ezekhez hasonló kifejezések előremutató kijelentéseket azonosítanak.

Földrajzi kizárás

Közösségi média platformjainkon a helyi szabályozási követelményeknek megfelelő módon kommunikálunk a nyilvánossággal. A közösségi média platformjainkon megjelenő tartalom nem céloz meg senkit semmilyen jogrendszerben (a személy nemzetisége, lakóhelye vagy egyéb okán), ahol a tartalom közzététele vagy elérhetősége tilos. Olyan személyek, akikre ilyen tiltások vonatkoznak, ne férjenek hozzá a tartalomhoz.

Kanada és az Egyesült Államok:  A helyi szabályozások korlátozzák a bejegyzett tanácsadók és kereskedők kommunikációját a közösségi média oldalain. Ezért a pénzügyre vagy általában a befektetésekre, vagy bármely befektetéskezelési termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, közösségi médiában megjelenő közleményeink nem származnak Kanadából vagy az Egyesült Államokból, és nem is célozzák meg ezen országok közönségét.

Kockázati figyelmeztetés
Kockázati figyelmeztetés - A befektetések értéke és hozama, mind lefelé, mind felfelé változhat, valamint fennáll a tőkevesztés kockázata is. Kérjük, olvassa el a tájékoztatóban szereplő kockázati tényezőket az egyes alapokhoz tartozó általános és egyedi befektetési kockázatokkal kapcsolatban!