Vi er klar til å forme fremtiden

Hvordan ASI arbeider med ESG

Les mer om hvordan ASI arbeider med ESG under "Responsible investing" (på engelsk). Les mer om implementering på fondsnivå på vårt fondssenter, fondsdokumetasjon.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.