Kontakt oss

For spørsmål om et spesifikt fond vennligst kontakt forvaltningsselskapet som er spesifisert i Prospektet eller i Key Investor Information Document (KIID). For alle andre spørsmål vennligst besøk vår globale hjemmeside abrdn.com.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.