Portføljebehandling

Portføljebehandling

Verdisettingsdato er siste dato i måneden, eller siste virkedag i måneden. Rapporten for "mars" har for eksempel verdisettingsdato 31. mars, alt ettersom.

Porteføljebeholdninger for aksjefond, multi-assetfond og fond av fond oppdateres den 7. virkedagen i hver måned. Beholdninger i rentefond oppdateres den 15. virkedagen i hver måned.

Ansvarsfraskrivelse

Beholdninger kan endres når som helst. Investeringsbeslutninger skal ikke baseres på beholdninger, og beholdninger skal ikke betraktes som analyse av eller investeringsrådgivning med hensyn til spesifikke verdipapirer. Ved å benytte deg av tilgangen til porteføljebeholdningen samtykker du til ikke å gjengi, distribuere eller formidle porteføljens beholdning verken helt eller delvis.