Legal and regulatory information

Investering innebærer risiko. Verdien av investeringene, og inntekten fra dem, kan gå ned så vel som opp, og en investor kan få tilbake mindre enn det investerte beløpet. Tidligere resultater er ingen veiledning for fremtidige resultater.

abrdn plc er registrert i Skottland (SC286832), i 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. www.abrdn.com.

Informasjonen på denne nettsiden er av generell karakter vedrørende aktivitetene som utføres av foretakene som er oppført nedenfor. Denne informasjonen er derfor kun veiledende og utgjør ikke noen form for kontraktsfestet avtale og skal heller ikke betraktes som et tilbud eller oppfordring til å handle i noen finansielle instrumenter eller engasjere seg i noen investeringstjeneste eller -aktivitet. Det gis ingen garanti overhodet, og intet erstatningsansvar godtas for tap som oppstår enten direkte eller indirekte som følge av at leseren, en person eller gruppe av personer handler ut fra informasjon, oppfatninger eller estimater på denne nettsiden.

Vær oppmerksom på at noen av investeringene som det vises til på denne nettsiden ikke er autorisert til distribusjon i alle jurisdiksjoner der vi er aktive. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, ber vi deg kontakte din vanlige kontakt eller gå inn på våre nettsider www.abrdn.com.

Risiko ved investering:

Aksjer: Utenlandske verdipapirer kan være mer volatile, vanskeligere å prissette og mindre likvide enn innenlandske verdipapirer. De er underlagt ulike regnskaps- og tilsynsstandarder, og er utsatt for andre typer politisk og økonomisk risiko. Disse risikoene kan øke i fremvoksende markeder.

Rentepapirer: Rentepapirer er gjenstand for visse risikoer,deriblant: rentesats, kreditt, forskuddsbetaling og forlengelse.

Eiendom:Investeringer i eiendom kan gi ytterligere risiko for tap på grunn av egenarten og volatiliteten ved de underliggende investeringene. Eiendomsinvesteringer er relativt illikvide, og muligheten til å variere investeringene som følge av endringer i økonomiske og andre forhold, er begrenset. Eiendomsverdier kan påvirkes av en rekke faktorer, blant annet økonomisk klima, eiendomsmarkedsforhold, rentesats og regulering.

Alternativ investering: Alternative investeringer kan involvere spekulativ investerings- praksis og innebære høy grad av risiko, og anses generelt for å være illikvide på grunn av begrensningene i overdragelse av interesse. En investor kan tape hele eller en betydelig del av investeringen. Investorer må ha økonomisk evne, innsikt/erfaring og vilje til å bære risikoen ved en slik investering.

Diversifisering sikrer ikke nødvendigvis avkastning eller beskyttelse mot tap.

Dette er ikke en komplett liste eller forklaring på de involverte risikoene, og investorer bør lese relevante tilbudsdokumenter og konsultere egne rådgivere før de investerer.

Denne nettsiden er tilgjengelig for distribusjon av følgende av Aberdeen Asset Managements tilknyttede selskaper i de aktuelle landene:

I USA er Aberdeen Standard Investments™ markedsførings- navnet på følgende tilknyttede, registrerte investeringsrådgivere: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd og Aberdeen Capital Management, LLC.

Aberdeen Standard Investments™ er markedsføringsnavnet i Canada for følgende tilknyttede, registrerte foretak: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC og Aberdeen Asset Management Canada Limited. Aberdeen Asset Management Inc. er registrert som porteføljeforvalter i de kanadiske provinsene Ontario, New Brunswick og Nova Scotia, og som investeringsfondsforvalter i provinsene Ontario, Quebec og Newfoundland og Labrador. Aberdeen Asset Management Canada Limited is registered som porteføljeforvalter i provinsen Ontario. Aberdeen Fund Distributors, LLC, opererer som Exempt Market Dealer i alle provinser og territorier i Canada.

Aberdeen Standard Investments™ er markedsføringsnavnet i Brasil for Aberdeen Asset Management Inc. og Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. er et foretak som er behørig registrert hos CVM som investeringsforvalter.

Storbritannia, Norge og EU-land av Aberdeen Asset Managers Limited. Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia. Registrert kontor: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Registrert i Skottland nr. 108419.

Switzerland by Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS).Registered in Switzerland No. CHE-114.943.983. Registered Office: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Abu Dhabi Global Market ("ADGM") av Aberdeen Asset Middle East Limited. Regulert av ADGM Financial Services Regulatory Authority. Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, De forente arabiske emirater.

Singapore av Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrerings-nummer 199105448E.

Hongkong av Aberdeen International Fund Managers Limited. Dette nettstedet er ikke blitt gjennomgått av Securities and Futures Commission.

Folkerepublikken Kina av Aberdeen Asset Management(Shanghai) Co., Ltd, kun i Folkerepublikken Kina.

Australia og New Zealand av Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL nr. 240263. I New Zealand kun til grossistinvestorer, som definert i Financial Markets Conduct Act 2013 (New Zealand).

Malaysia av Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, selskaps- nummer: 690313-D og Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, selskapsnummer: 827342-W.

Thailand av Aberdeen Asset Management Company Limited.

Japan av Aberdeen Investment Management K.K.

Taiwan av Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), som drives uavhengig, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republikken Kina, tlf.: +886 2 87224500.

Denne nettsiden er tilgjengelig for distribusjon av følgende Standard Life Investments-selskaper:

Standard Life Investments Limited er registrert i Skottland (SC123321), i 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Standard Life Investments Limited er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited er lisensiert hos og regulert av Securities and Futures Commission i Hongkong og er et heleid datterselskap av Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) er stiftet i Skottland (nr. SC123321) og er unntatt fra kravet om å inneha australsk finanstjenestelisens i henhold til § 911A (2) (l) i Companies Act 2001 (Cth) ("loven") med hensyn til levering av finanstjenester som definert i skjema A i avløsende dokument nr. 10/0264 datert 9. april 2010 utstedt til Standard Life Investments Limited av Australian Securities and Investments Commission. Disse finanstjenestene leveres kun til grossistkunder som definert i lovens § 761G (7). Standard Life Investments Limited er autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority iht. lovene i Storbritannia, som avviker fra australske lover.

Standard Life Investments Limited, et selskap registrert i Irland (904256) 90 St Stephen s Green Dublin 2, er autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (USA) Limited er registrert som en Exempt Market Dealer hos Ontario Securities Commission og som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission. Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited er registrert som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission.

Standard Life Investments (Japan) Limited, registrert hos Head of Kanto Local Financial Bureau (Financial Instrument Business 2913) er lisensiert hos og regulert av Financial Services Agency i Japan, og er tilknyttet medlem av Japan Investment Advisers Association, og er et heleid datterselskap av Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd er regulert avMonetary Authority of Singapore og lisensiert i henhold til Securities and Futures Act (lisensnummer: CMS100581-1), og er et heleid datterselskap av Standard Life Investments Limited.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.