Juridisk merknad

1. Opplysninger om selskapet og regulering

www.aberdeenstandard.com  leveres av Standard Life Aberdeen-konsernet.

Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) er registrert i Skottland, i 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.

Aberdeen Asset Management-konsernet omfatter Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) og dets datterselskaper, som omfatter Aberdeen Asset Managers Limited, Aberdeen Asset Investments Limited (794936), Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited (3526143), Aberdeen Fund Managers Limited (740118), Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) og Self Directed Investments Ltd (8081015).  Alle selskapene er registrert i Skottland på 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, unntatt Aberdeen Asset Investments Limited, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited og Aberdeen Fund Managers Limited som er registrert i England, Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH og Parmenion Capital Partners LLP og Self Directed Investments Ltd som er registrert i England, i 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE.

Med unntak av Aberdeen Asset Management PLC og Aberdeen Real Estate Operations Limited, er ovennevnte selskaper autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority.  Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited er autorisert i Storbritannia av Prudential Regulation Authority, og regulert av Financial Conduct Authority og Prudential Regulatory Authority.  Aberdeen Asset Managers Limited er også registrert som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission.

Standard Life Investments Limited (SC123321) er registrert i Skottland, i 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Det er også registrert i Irland (904256) og har hovedkontor i 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.

Standard Life Investments-konsernet består av Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) og dets datterselskaper, som inkluderer Standard Life Investments Limited, Aberdeen Standard Capital Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408) og Ignis Asset Management Limited (SC200801). Alle selskapene er registrert i Skottland, i 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

Med unntak av Standard Life Investments (Holdings) Limited og Ignis Asset Management Limited, er de ovennevnte selskapene autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority.

Referansenummer i Financial Conduct Authority Register: Aberdeen Asset Investments Limited – 193707, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited – 187323, Aberdeen Asset Managers Limited – 121891, Aberdeen Fund Managers Limited – 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited – 122130, Parmenion Capital Partners LLP – 462085, Self Directed Investments Ltd – 593445, Standard Life Investments Limited – 188406, Aberdeen Standard Capital Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited – 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Financial Conduct Authority Register er å finne på https://register.fca.org.uk/.

MVA-nummeret for Standard Life Aberdeen-konsernet er GB270347469.

Aberdeen Standard Investments Inc. er registrert i USA i 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103. Det er et heleid datterselskap av Aberdeen Asset Management PLC.  Det er registrert som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission.

Aberdeen Asset Management Asia Limited er registrert i Singapore (199105448E) 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480. Det er et heleid datterselskap av Aberdeen Asset Management PLC.  Det er registrert hos og regulert i Singapore av Monetary Authority of Singapore. Aberdeen Asset Management Asia er også registrert som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission.

Standard Life Investments (USA) Limited er registrert i Skottland (SC215736), i 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Det er et heleid datterselskap av Standard Life Investments Limited. Det er registrert som investeringsrådgiver hos US Securities and Exchange Commission og har hovedkontor i One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited er et selskap som er stiftet i Hongkong (666004) med hovedkontor i 30. etasje, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. Det er et heleid datterselskap av Standard Life Investments Limited. Det er lisensiert hos og regulert i Hongkong av Securities and Futures Commission og har hovedkontor i 30. etasje, LHT Tower, 31 Queen s Road Central, Hongkong.

Eventuelle referanser i sidene til dette nettstedet til "vi", "vår", oss" eller "Standard Life Aberdeen Group" betyr Standard Life Aberdeen plc sammen med sine datterselskaper, underordnede foretak og tilknyttede selskaper (direkte eller indirekte) til enhver tid.

2. Hjemsted og jurisdiksjon

Denne nettsiden er ment til informasjon for innbyggere i land der Aberdeen Asset Management Group og Standard Life Investments-konsernet opererer. Informasjonen på vårt nettsed utgjør ikke et tilbud, eller en anmodning, om å selge andeler i noen av fondene til Aberdeen Asset Management group and Standard Life Investments i en jurisdiksjon hvor slike tilbud eller anmodninger eller distribusjoner vil være ulovlig, eller hvor personen som kommer med et slikt tilbud eller foretar en slik anmodning, ikke er kvalifisert til å gjøre det, eller til noen det er ulovlig å komme med et slikt tilbud eller anmodning til.

3. Generelle ansvarsfraskrivelser og vilkår

Selv om Aberdeen Asset Managers Limited og Standard Life Investments Limited har iverksatt alle rimelig tiltak for å sikre at informasjonen i sidene på dette nettstedet er nøyaktig, aktuell og i samsvar med relevant britisk lovgivning og forskrifter på utstedelsesdatoen, kan det oppstå feil eller utelatelser på grunn av omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet, presentasjonen, ytelsen, fasilitetene og tilgjengeligheten for hele eller deler av sidene på dette nettstedet etter eget skjønn og uten forvarsel. Vi gir ingen garanti eller løfter om at sidene på dette nettstedet til enhver tid kan benyttes i de britiske åpningstidene som er oppgitt på dette nettstedet. Dette nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig eller begrenset av administrative grunner eller andre grunner. Vi vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som skyldes eller oppstår i forbindelse med manglende bruk av dette nettstedet.

Hvis du er i tvil om nøyaktigheten og aktualiteten ved noe av informasjonen som finnes på sidene på dette nettstedet, eller hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du gå inn på www.aberdeen-asset.com eller www.standardlifeinvestments.com

Vi tar ikke noe ansvar for informasjonen som finnes på eksterne nettsteder som kan nås via hypertekstlenke fra disse sidene, eller for at disse andre nettstedene ikke alltid er tilgjengelige. Lenkene til eksterne tredjeparts nettsteder er kun gitt med tanke på generell informasjon, og de berørte nettstedene og innholdet deres er ikke godkjent eller fremmet av oss på noen måte, med mindre annet er angitt. Vær oppmerksom på at når du klikker på en hypertekstlenke til en ekstern side, forlater du nettstedet til Aberdeen Standard Investments og få tilgang til den eksterne tredjepartssiden på egen risiko.

Husk at tidligere resultater ikke gir noen veiledning for fremtidige resultater. Verdien av andeler, og inntektene fra dem, kan gå ned så vel som opp, og en investor kan få tilbake mindre enn det investerte beløpet. Valutakursendringer kan føre til at verdien av utenlandske investeringer øker eller faller. For ytterligere detaljer om fondene eller produktene ber vi deg lese relevante tilbudsdokumenter.

Ved å få tilgang til disse sidene anses du å ha akseptert og samtykket i å være bundet av vilkårene i denne informasjonssiden om juridiske og forskriftsmessige forhold som reguleres av Skottlands lover.

4. Rådgivning

Ingenting på sidene på dette nettstedet skal anses å utgjøre finansielle råd, investeringsråd eller annet faglig råd på noen måte, og du bør konsultere finansrådgiver eller annen profesjonell rådgiver hvis du trenger økonomisk eller annen faglig rådgivning.

5. Opphavsrett og varemerke

© 2017 Standard Life Aberdeen. Med enerett.

Opphavsrett på sidene på dette nettstedet, på skjermene som viser sidene og i informasjonen og materialet i dem og anordningen av dem eies av Standard Life Aberdeen-konsernet med mindre annet er angitt.  "Aberdeen Standard Investments" og "Aberdeen Standard Investments"-logoen er varemerker for Standard Life Aberdeen-konsernet, som også kan gjøre krav på varemerke- og servicemerkerettigheter for andre merker som finnes på sidene på dette nettstedet.

Gjengivelse av disse sidene helt eller delvis uten forutgående skriftlig samtykke fra Standard Life Aberdeen-konsernet er strengt forbudt, med mindre dette gjelder privat, ikke-kommersiell bruk.

6. E-post og annen elektronisk kommunikasjon

Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti for at elektronisk kommunikasjon som er sendt, vil bli mottatt av oss, eller at innholdet i slik elektronisk kommunikasjon forblir privat eller uendret under overføring. Hvis du har bekymringer knyttet til dette, kan du foretrekke å ringe eller skrive til oss i stedet. Vi tar ingen ansvar for eventuelle skader du eller andre kan lide som følge av endring eller tap av konfidensialitet av slik informasjon.

Vi filtrerer, overvåker og lagrer elektronisk kommunikasjon for å beskytte våre systemer og holde dem i drift, og for å overholde regelverket og god forretningsskikk.

7. Nedlasting

All nedlasting av programvare skjer på egen risiko. Vi garanterer ikke for egnetheten til programvare som er lastet ned og tar ikke ansvar for eventuelle problemer med datamaskinen din som kan oppstå som følge av dette. Hvis du er i tvil om hvorvidt programvaren som lastes ned til datamaskinen, er egnet, anbefales det at du innhenter spesialråd før du laster ned.

8. Personvern

Vi er forpliktet til å bevare personvernet til alle besøkende på nettstedet www.aberdeenstandard.com ("nettstedet"). Du vil ikke bli bedt om å sende inn personopplysninger for å motta informasjon eller bruke tjenester på vår nettside. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) (se punkt 9 for ytterligere detaljer), og når du er inne på dette nettstedet, lagrer vi informasjon om hvordan du bruker nettstedet for å forbedre kvaliteten på tjenesten som tilbys.  Det vil for eksempel gjøre det mulig for oss å bestemme det mest hensiktsmessige oppsettet og den mest hensiktsmessige navigasjonen på nettstedet. Vi har tatt med lenker til eksterne tredjeparts nettsteder og andre nettsteder i Standard Life Aberdeen-konsernet. Vi vil at du skal være oppmerksom på at disse nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukerne, eller på annen måte samle inn data eller kreve personlig informasjon.  Vi påtar oss ikke ansvar for rutinene for informasjonsinnhenting på nettsteder som du kan få tilgang til via nettstedet vårt, og vi oppfordrer deg til å gjennomgå hver enkelt personverns personvernerklæring før du oppgir personlig identifiserbar informasjon.

9. Retningslinjer for informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler, som ofte inkluderer en unik identifikator som sendes av en webserver til din datamaskin, mobiltelefon eller annen Internett-aktivert enhet ("enhet") når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler er mye brukt for å få nettsteder til å fungere effektivt og bidra til å gi oss forretnings- og markedsinformasjon som gjør at vi kan ta informerte beslutninger om utviklingen av våre nettsider. Vi kan samle inn informasjon om datamaskinen din, inkludert din IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, med sikte på systemadministrasjon og for å opprette rapporter. Dette er statistiske data om brukernes handlinger og bruksmønstre, og identifiserer ingen konkrete personer.

Vi bruker tre hovedtyper av informasjonskapsler: (1) "Ytelses-informasjonskapsler", (2) "identifikasjonsinformasjonskapsler", og (3) "målrettingsinformasjonskapsler".

(1) "Ytelsesinformasjonskapsler" brukes til å hjelpe oss med å se hvordan du bruker nettstedet vårt, for eksempel hvilke sider du besøker. Disse informasjonskapslene samler ikke inn noen informasjon som kan identifisere deg – all informasjon som samles inn, er anonym og brukes kun til å forbedre ytelsen til nettstedet vårt, forstå hva som interesserer våre brukere og måle hvor effektiv annonseringen vår er. Vi bruker ytelsesinformasjonskapsler til å analysere ytelsen til nettstedet vårt, for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet ved å måle eventuelle feil som oppstår og for å se hvor effektive annonsene våre er (dette deles ikke med tredjeparter). Noen ganger kan informasjonskapsler administreres av tredjeparter, men vi tillater ikke tredjeparter å bruke informasjonskapslene til noe annet formål enn de som er nevnt ovenfor. Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer du bruk av ytelsesinformasjonskapsler.

(2) "Identifikasjonsinformasjonskapsler" brukes til å tilpasse nettstedinnhold basert på dine valg. Vi bruker identifikasjonsinformasjonskapsler for å huske valg du har gjort, for eksempel å identifisere deg selv som en uavhengig finansrådgiver eller annen rådgiver, for å vise deg når du logger deg på nettstedet og målrette annonser på andre nettsteder. Du kan stille inn hvorvidt disse informasjonskapslene brukes, men det kan forhindre at de ikke får tilgang til bestemte funksjoner eller tjenester. Å hindre disse informasjonskapslene kan hindre at vi husker at du ikke ønsker en bestemt funksjon eller tjeneste. Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer du bruk av "identifikasjonsinformasjonskapsler".

(3) "Målrettingsinformasjonskapsler" brukes til å sende deg relevant informasjon og se hvilket innhold du bruker. Vi bruker målrettingsinformasjonskapsler for å sende deg tilpasset nyhetsinnhold via e-post, for å spore hvilket innhold du bruker og for å målrette annonser til deg på andre nettsteder. Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer du bruk av "målrettingsinformasjonskapsler". 

Det finnes rekke tredjeparter som leverer innhold og funksjoner til nettstedet vårt, og noen av disse leverandørene bruker informasjonskapsler for å sikre at områdene på nettstedet fungerer. Nettstedet har også lenker til sosial samhandling (for eksempel Facebook og YouTube).

Vi kontrollerer ikke hvilke informasjonskapsler som kan sendes ved bruk av disse eksterne nettstedene. Hvis du ønsker mer informasjon, anbefales det at du kontrollerer deres retningslinjer for informasjonskapsler.

3. Avslå bruk

Du har når som helst rett til å be om at vi ikke behandler dine personopplysninger til markedsføringsformål.

Du kan velge bort funksjoner for Google Display Advertising og tilpasse Google Display Network-annonser ved hjelp av annonseinnstillingene. Som en ekstra personvernfunksjon kan du også bruke et tillegg i nettleseren for å velge bort Google Analytics. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke den fulle funksjonaliteten på denne nettsiden.

Hvis du vil fjerne andre informasjonskapsler fra PC-en, kan du bruke disse veiledningene:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
 • Chrome­: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Mer informasjon:

 • Britisk forskrift om informasjonskapsler: http://www.ico.gov.uk
 • Informasjon om informasjonskapsler: http://www.allaboutcookies.org
 • Internet Advertising Bureau: http://www.youronlinechoices.eu
 • International Chamber of Commerce United Kingdom: http://www.iccwbo.uk/pages/privacy

Vi benytter en rekke forskjellige informasjonskapsler som tjener en rekke forskjellige funksjoner. Disse tabellene identifiserer hvilke typer informasjonskapsler vi bruker og hvorfor bruker vi dem.

Google Analytics Premium

Dette nettstedet bruker Google® Analytics Premium, en webanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited ("Google").  Google Analytics Premium bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å samhandle med hvordan brukerne bruker nettstedet. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen med sikte på å evaluere din bruk av nettstedet, samle rapporter om aktivitet på nettstedet og levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og bruk av Internett til nettstedoperatøren. IP-adressen som samles inn via Google Analytics, er ikke knyttet til andre data som Google har.

Google er et registrert varemerke for Google, Inc. Google, Inc. er ikke tilknyttet Standard Life Aberdeen-konsernet, og sponser eller godkjenner heller ikke Standard Life Aberdeen-konsernets produkter eller tjenester.

Bruk av Google Analytics Premium

For å forbedre brukeropplevelsen kan vi bruke Google Analytics-funksjoner som remarketing, integrering av DoubleClick-kampanjeadministrasjon, visningsrapportering for Google Display Network og/eller Google Analytics demografi- og interesserapportering (Google Display Advertising-funksjoner).

Informasjonen om samles inn av våre informasjonskapsler, vil ikke personlig kunne identifisere deg. Det identifiserer imidlertid datamaskinen din og tilkoblingen til Internett. Vi samler kun inn generell informasjon om datamaskininnstillingene, tilkoblingen til Internett (for eksempel operativsystem og plattform), IP-adresse, nettlesingsmønstre og samhandling med nettstedet vårt.

Vi kan bruke remarketing med Google Analytics for å annonsere på nett. Tredjepartsleverandører, inkludert Google, kan vise våre annonser på ulike nettsteder over hele Internett. De kan også bruke informasjonskapsler satt igjen av Google Display Advertising-funksjoner for å informere, optimalisere og fastslå hvilke annonser du ser på nettstedet vårt, inkludert annonser basert på tidligere besøk på nettstedet vårt.

Når det gjelder Google Display Network Impression-rapportering og integrering av DoubleClick-kampanjeadministrasjon, kan vi og eventuelle tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruke informasjonskapsler satt igjen av Google Display Advertising-funksjoner for å analysere og rapportere om annonser som brukes på nettstedet vårt, deriblant visninger som er opprettet av annonsene og hvordan disse samhandler med andre annonsefunksjoner og -tjenester.

Når det gjelder Google Analytics Demographics and Interest-rapportering, kan vi bruke data fra Googles interessebaserte annonsering og/eller tredjeparts publikumsdata (for eksempel alder, kjønn og interesser) fra Google Analytics for å målrette og optimalisere våre markedsføringskampanjer, strategier og innholdet på nettstedet vårt.

Cookie  Name Purpose Information
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
ARRAffinity   Windows Azure

This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

                   

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
_ga Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gid Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

These cookies are associated with Eloqua

The main purpose of this cookie is : Persistence 

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

 AberdeenStandard

These cookies are associated with AberdeenStandard

The main purpose of this cookie is : Persistence 

 

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

These cookie name are associated with Qumu and used to deliver video content on the website

The main purpose of this cookie is : Third Party Persistence

Analytics – DoubleClicks integrerte og åpne plattform, forener all din innsikt om publikum på ett sted. Med en komplett sanntidsvisning av målgruppen din, kan du engasjere de personene du er mest opptatt av, for å maksimere effekten av annonsebudsjettet ditt. Kanal-ID – hensikten er lokal lagring. id – denne informasjonskapselen brukes til retargeting, optimalisering, rapportering og tildeling av nettannonser.

GAPS = Google kalender. Google setter igjen en rekke informasjonskapsler på sider som inneholder en Google-kalender. Selv om vi ikke har kontroll over  informasjonskapslene som settes igjen av Google, ser de ut til å inkludere en blanding av opplysninger for å måle antallet og atferden til Google kalender-brukere samt informasjon om hvilken kalender du ser på, og hvilken fane du er på i øyeblikket. Google bruker også disse informasjonskapslene til å forbedre brukeropplevelsen din.

Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere fra hverandre ved å tildele et tilfeldig generert nummer som klientidentifikator. De tas med i 
hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å anslå besøkende-, økt- og kampanjedata for nettstedets analyserapporter. Som standard er de angitt til å utløpe etter 2 år, men dette kan tilpasses av nettstedets eier.

Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til Google Universal Analytics, ifølge dokumentasjonen brukes det til å dempe forespørselsraten –og begrense innsamlingen av data på steder med høy trafikk. Den utløper etter 10 minutter.

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan folk bruker nettstedet. Dette gjør at vi kan sørge for at nettstedet oppfyller dine behov, og hjelper oss å forstå hva vi kan forbedre. Se personvernreglene for Google Analytics for flere detaljer.

Denne informasjonskapselen brukes til å registrere hvilke typer informasjonskapsler en bruker er villig til å akseptere på denne nettsiden.

Øktbasert informasjonskapsel brukt av nettleseren du bruker, f.eks. Chrome eller Internet Explorer

Begrepet "tredjepart" indikerer at i stedet for å ha et direkte forhold til en bruker, har et selskap en relasjon til én eller flere av nettstedene som en bruker besøker.  Hvis for eksempel en bruker besøker standardlifeaberdeen.com direkte, er nettstedet "førstepart".  Hvis standardlifeaberdeen.com samarbeider med et annonsenettverk, -plattform eller -børs for å plassere annonser, er annonsenettverket, -plattformen eller -børsen "tredjepart".  Annonsenettverket bruker informasjonskapsler når brukeren besøker standardlifeaberdeen.com for å hjelpe nettstedet å velge ut og vise den beste annonsen. Disse informasjonskapslene anses som "tredjeparts-informasjonskapsler".  Førsteparter samarbeider med tredjeparter på denne måten fordi tredjepartene har teknologi og kompetanse for å muliggjøre mer effektiv annonseplassering på tvers av nettsteder. Ved å arbeide med merkevarer, utgivere og nettsteder, bruker tredjeparter informasjonskapsler for å gjøre annonsering mer engasjerende og relevant for brukere og mer verdifull for utgivere og annonsører.

Samtykke i bruk av retningslinjene for informasjonskapsler

Samtykke i ansvarsfraskrivelse for generelt publikum

Samtykke i nettstedets vilkår (hvis aktuelt)

Denne informasjonskapselen brukes til å huske brukerens valg om informasjonskapsler på denne nettsiden. Hvis brukeren tidligere har angitt en preferanse, vil brukerens preferanse bli lagret i denne informasjonskapselen.

Endringer i retningslinjene

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene når som helst kan oppdateres. Sørg derfor for at du regelmessig leser den siste versjonen av denne siden.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende retningslinjene eller hvordan vi bruker personlig informasjon vi har om deg, ber vi deg kontakte oss (lenke til Kontakt oss-delen på nytt SLA plc-nettsted), så vil vi prøve å svare deg så snart som mulig.

Ordliste

En informasjonskapsel er informasjon som en webserver lagrer på harddisken, slik at nettstedet kan lagre dine preferanser på maskinen din og senere hente dem.

En IP-adresse er et 32-biters binært tall som identifiserer hver avsender eller mottaker av informasjon som sendes i pakker over Internett.

En økt er en serie samhandlinger mellom to kommunikasjonsendepunkter som oppstår i løpet av en enkelt forbindelse, og er knyttet til et bestemt øktnummer.

10. Våre vilkår for sosiale medier

Våre plattformer for sosiale medier inkluderer Twitter, YouTube, LinkedIn og andre plattformer for sosiale medier plattformer som vi gjør tilgjengelig.

Nettsteder for sosiale medier, deriblant Twitter, YouTube og LinkedIn, er offentlig tilgjengelige. Vi er ikke ansvarlige for og anbefaler 
ikke innholdet som legges ut av andre brukere på disse nettstedene.

Generelle hensyn ved bruk av sosiale medier

 • For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke legger ut personlig informasjon eller kontoinformasjon, inkludert innloggingsdetaljer, i innhold du legger ut, i kommentarer eller meldinger du sender til våre plattformer for sosiale medier.
 • Vi er ikke ansvarlige for vilkårene for bruk eller retningslinjer for personvern eller sikkerhet for noen av våre plattformer for sosiale medier eller eksterne tredjepartsnettsteder som kan være knyttet til disse, og du bruker dem på egen risiko.
 • Sørg for at bidrag til våre plattformer for sosiale medier er relevante og saklige. Vi forbeholder oss retten til å blokkere enhver bruker eller følger på våre plattformer for sosiale medier som legger ut innhold som vi anser som upassende eller støtende, eller som utgjør brukerutsagn, råd, anbefaling eller reklame for verdipapirer, produkter eller tjenester eller er salgsfremmende i sin natur. Vi forbeholder oss også retten til å blokkere brukere eller følgere hvis egne plattformer for sosiale medier inneholder støtende eller upassende innhold eller tjener som salgsfremmende nettsteder.
 • Meninger fra brukere på våre plattformer for sosiale medier tilhører personene som fremmer dem og representerer ikke nødvendigvis våre synspunkter.

Intet tilbud

Ingenting på noen av våre plattformer for sosiale medier utgjør et tilbud, henvendelse eller anbefaling om noe investeringsprodukt eller forvaltningstjeneste, eller tilbud om å selge, eller en forespørsel om tilbud om å kjøpe verdipapirer. Alt innhold er underlagt gjeldende vedtekter og forskrifter.

Ikke alle investeringsprodukter eller forvaltningstjenester er tilgjengelige i alle jurisdiksjoner. En potensiell investor bør forvisse seg om at et produkt eller en tjeneste er tillatt i henhold til regler og forskrifter i hans eller hennes jurisdiksjon.

Alle investeringer er utsatt for risiko, inkludert mulig tap av pengene du investerer.

Ingen rådgivning

Informasjonen som er lagt ut på våre plattformer for sosiale medier, representerer våre nåværende oppfatninger, og slike oppfatninger kan endre seg uten forhåndsvarsel. Disse innleggene er kun gitt som orientering og skal ikke betraktes som investeringsråd eller en anbefaling av noen bestemt tjeneste, verdipapir, investeringsstrategi eller investeringsprodukt. Kontakt en kvalifisert finansrådgiver for denne typen råd. Se tilbudsdokumentene for ytterligere informasjon om spesifikke produkter.

Informasjon som er lagt ut eller omtalt av oss på våre plattformer for sosiale medier kan inneholde uttalelser om fremtidige forventninger og andre fremtidsrettede utsagn som er basert på våre nåværende synspunkter og forutsetninger og involverer kjente og ukjente risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater, ytelser eller hendelser avviker vesentlig fra det som er uttrykt eller underforstått i slike uttalelser. I tillegg til uttalelser som er fremtidsrettet på grunn av sammenhengen, kan ordene vil, skal, forventer, akter, har til hensikt, forutser, tror, estimerer, spår, potensiell eller fortsatt" og lignende uttrykk identifisere fremtidsrettede utsagn.

Utelukkelse på grunn av geografi

Vi kommuniserer til eksterne målgrupper gjennom våre plattformer for sosiale medier på en måte som er i samsvar med lokale lovkrav. Innhold på våre plattformer for sosiale medier er ikke rettet mot noen person i noen jurisdiksjon publisering eller tilgjengeligheten av innholdet er forbudt (på grunn av personens nasjonalitet, bosted eller av annen årsak). Personer som slike forbud gjelder for, skal ikke ha tilgang til innholdet.

Canada og USA: Lokale regler begrenser kommunikasjon fra registrerte rådgivere og forhandlere via sosiale medier. 
Som sådan har vår kommunikasjon på sosiale medier om økonomi eller investeringer generelt, eller om noe investeringsprodukt eller forvaltningstjeneste vi tilbyr, ikke sitt opphav fra og er ikke beregnet for publikum i Canada eller USA.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.