31. mai 2021 kjøpte DEAS Group den nordiske direkte eiendomsvirksomheten til abrdn.

Se www.deas-asset.com for mer informasjon.

Fond og litteratur

Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS
Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA