Actief aandelenbeheer

Wij zijn actieve aandelenbeleggers. Wij zijn van mening dat grondig fundamenteel onderzoek, een gedisciplineerd beleggingsproces en een volledige analyse van ecologische, sociale en governancekwesties (ESG) de effectiefste manieren zijn om voor onze klanten op lange termijn rendement te behalen.

Belangrijkste voordelen

check_circle

Verantwoordelijke beleggers

Wij zijn van mening dat een grondige analyse van de ESG-risico's en -opportuniteiten en actieve contacten met het management van de ondernemingen waarin we beleggen, bijdragen tot hogere voor risico's gecorrigeerd rendementen.

check_circle

Diverse uitkomsten

Door de omvang van ons onderzoek kunnen we een breed scala aan beleggingsuitkomsten bieden. Bijvoorbeeld strategieën waarbij we aanzienlijk beter proberen te presteren dan een markt, portefeuilles die beleggen om hoge inkomsten te genereren, verantwoorde beleggingen en strategieën gebaseerd op het beleggen in kleinere ondernemingen.

check_circle

Veel inzichten uit grondig onderzoek

Dankzij nauwgezet en gezamenlijk onderzoek, dat wordt gedeeld op ons wereldwijde onderzoeksplatform, kunnen we onze beste beleggingsideeën ontwikkelen.

Onze ESG-benadering bij aandelenbeleggingen

In onze visie zijn ESG-factoren zeer belangrijk voor de financiële situatie van een bedrijf en kunnen ze de resultaten van een onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Het begrijpen van ESG-risico's en -kansen, naast andere financiële maatstaven, is daarom een intrinsiek onderdeel van ons onderzoeksproces.

Wij gaan actief in dialoog met de bedrijven waarin we beleggen. Wij combineren de informatie uit die ontmoetingen met de inzichten van onze investment managers, ESG-aandelenanalisten en het centrale ESG-beleggingsteam. Dankzij die brede benadering krijgen we van elke onderneming een veel ruimer en holistischer beeld. Dat betekent ook dat wij bedrijven consequent met elkaar kunnen vergelijken

Deze aanpak maakt deel uit van ons verantwoorde beheer van de activa van onze klanten - het helpt ons de risico's te beperken, kansen te benutten en het rendement op lange termijn te verbeteren.

Strategieën in focus