Verzekeringen

Het helpen van verzekeraars bij het optimaliseren van hun activarendement en kapitaalefficiëntie en te voldoen aan hun rapportage-eisen

Verzekeraars hebben unieke beleggingsbehoeften. Enerzijds moeten ze voldoende rendement op hun vermogen genereren om aan hun langetermijnverplichtingen tegenover polishouders te voldoen. Anderzijds betekent strikte regelgeving dat elk beleggingsrisico afgewogen moet worden tegen de solvabiliteitskapitaaleisen en de kans op volatiliteit van de balans.

Bij abrdn helpen we verzekeraars al bijna 200 jaar deze uitdagingen te beheren. We bieden toegang tot een scala aan strategieën en activaklassen die zich richten op het verbeteren van het naar risico gewogen rendement van een portefeuille. Bovendien bieden we een complete service om te voldoen aan rapportage- en fiduciaire eisen, inclusief volledige outsourcing van beleggingen waar nodig.

Belangrijkste voordelen

Bewezen partner voor verzekeraars

We beheren meer dan GBP 300 miljard* aan activa voor verzekeraars wereldwijd. De klanten variëren van internationale bedrijven tot gespecialiseerde dienstverleners. Alle klanten worden ondersteund door ons gespecialiseerde verzekeringsteam met uitgebreide expertise op het gebied van actuariaat, rapportage en risicobeheer.

Van belegging tot rapportage

Wij bieden beleggingsbenaderingen, van gepoolde portefeuilles tot portefeuilles op maat of het volledige outsourcing van beleggingen. Een compleet beleggingsuniversum om het risico te helpen spreiden en het potentiële rendement te vergroten, omvat actieve, kwantitatieve, multi-asset, particuliere markt en alternatieve beleggingen.

Verzekeraars kunnen ook volledige activa- en risicorapportages ontvangen. Deze omvatten uitgebreide Solvency II-rapportage en een intern beoordelingsproces voor particuliere markten.

*Bron: abrdn , 31/12/2020.