Duurzame beleggingsoplossingen

Duurzame beleggingsoplossingen “Waar we vandaag in investeren, bepaalt de wereld waarin we morgen leven.” Stephen Bird, CEO, abrdn.

Annual Global Impact Equity Report 2022Opens in new window
Risicowaarschuwing

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Ons duurzame assortiment

De onderstaande oplossingen zijn een selectie die strikt inclusief fondsen is die zijn geclassificeerd onder artikel 9 van de Verordening inzake openbaarmaking van duurzame financiering (SFDR) van de Europese Unie en met een duurzame beleggingsdoelstelling, of artikel 8 duurzame fondsen die milieu- en sociale kenmerken positief bevorderen met een robuuste negatieve screening.

Duurzame fondsen

Deze fondsen investeren proactief in duurzame bedrijven of in andere beleggingsactiviteiten die een beter beheer van Environmental, Social en Governance (ESG)-factoren laten zien. Deze fondsen zullen bepaalde industrieën die als niet-duurzaam worden beschouwd vermijden.

shareClass

I Acc USD
Ga naar het fondsoverzicht

Thematische fondsen

Deze fondsen zijn afgestemd op een specifiek milieu of sociaal thema en ontworpen om beleggers te helpen profiteren van specifieke thema's binnen verantwoord beleggen, zoals klimaatverandering en koolstofarme technologieën.

shareClass

I Acc Hedged EUR
Ga naar het fondsoverzicht

Impactfondsen

Onze impactstrategie belegt in bedrijven die producten of oplossingen leveren op het gebied van sociale factoren- of milieu-impact. We stemmen ons beleggingsproces af op erkende normen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

shareClass

D Acc USD
Ga naar het fondsoverzicht

Andere ESG strategieën "Artikel 8"

De volgende fondsen vallen onder artikel 8 van de European Union Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat zij kunnen investeren in duurzame beleggingen, maar duurzame beleggingen niet als primair doel nastreven.

Search Funds

Key Documents