Wie we zijn

Risicowaarschuwing

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.

We beleggen om onze klanten te helpen meer te creëren

Meer opportuniteiten. Meer potentieel. Meer impact. We bieden beleggingsexpertise in alle belangrijke activaklassen, regio's en markten, zodat onze klanten beleggingskansen kunnen aangrijpen wanneer deze zich voordoen. Door inzicht in de markt en de economie te combineren met technologie en uiteenlopende gezichtspunten zoeken we naar optimale manieren om beleggers te helpen hun weg in de toekomst te vinden en hun financiële doelstellingen te bereiken. En door overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) centraal in ons proces te plaatsen, proberen we de meest duurzame beleggingskansen wereldwijd te vinden. Als bewaarders van de activa van onze klanten zorgen we ervoor dat de activa waarin we beleggen veerkrachtig zijn, en klaar voor een wereld in transitie. *Alle gegevens en cijfers per 30 juni 2022

Actief op meer dan 20 locaties wereldwijd*

Dicht bij onze klanten staan en inzichten uit de eerste hand bieden in bedrijven, sectoren en markten.

£368 miljard aan activa voor onze klanten onder beheer*

Namens particulieren, overheden, pensioenfondsen, verzekeraars, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen uit tachtig landen.*

Focus op fundamenteel onderzoek

De combinatie van ons onderzoek, een thematische strategie, de beste werkwijzen op ESG-gebied en een uitgebreide analyse ter plaatse, helpt ons de meest duurzame en toekomstbestendige beleggingsopportuniteiten wereldwijd te vinden

Locaties wereldwijd

We zijn een wereldwijd opererende asset manager. Ons wereldwijde netwerk brengt ons dichter bij onze klanten en de markten waarin wij beleggen.

Locaties wereldwijdOpens in new window