Verzekeringen

Risicowaarschuwing

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.

Het helpen van verzekeraars bij het optimaliseren van hun activarendement en kapitaalefficiëntie en te voldoen aan hun rapportage-eisen.
Verzekeraars hebben unieke beleggingsbehoeften. Enerzijds moeten ze voldoende rendement op hun vermogen genereren om aan hun langetermijnverplichtingen tegenover polishouders te voldoen. Anderzijds betekent strikte regelgeving dat elk beleggingsrisico afgewogen moet worden tegen de solvabiliteitskapitaaleisen en de kans op volatiliteit van de balans.

Bij abrdn helpen we verzekeraars al bijna 200 jaar deze uitdagingen te beheren. We bieden toegang tot een scala aan strategieën en activaklassen die zich richten op het verbeteren van het naar risico gewogen rendement van een portefeuille. Bovendien bieden we een complete service om te voldoen aan rapportage- en fiduciaire eisen, inclusief volledige outsourcing van beleggingen waar nodig.
INSURANCE_Risk management firm of the year 2021

INSURANCE_Investment strategy of the year 2022

Belangrijke documenten

Ons team

Richard Roberts
Investment Director - Global Insurance

+44 7917 512 667

richard.roberts@abrdn.com
Matthew Smith
Relationship Director - Global Insurance

+44 20 3680 0334

matthew.smith@abrdn.com
Neo Mooki Watson
Investment Director - Global Insurance

+44 207 618 1588

neo.mooki@abrdn.com