Infrastructuur

Ons goed-geoutilleerde wereldwijde infrastructuurteam zoekt naar overtuigende beleggingen in infrastructuurmarkten met aantrekkelijke, stabiele en redelijk voorspelbare lange termijn rendementen.

Risicowaarschuwing

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.

Een ervaren team
Ons team van infrastructuurspecialisten is groot en ervaren. Het team zet zijn uitgebreide netwerken en uitgelezen faciliteiten voor diepgaand onderzoek in om aantrekkelijke beleggingen uit diverse economische en concessie-gebonden infrastructuurmarkten bloot te leggen.
Mogelijkheden
Met ons infrastructuur-gebonden equity-aanbod hebben onze klanten de mogelijkheid om direct te investeren in economische en concessie-gebonden infrastructuuractiva, die essentiële openbare voorzieningen verschaffen en economische groei genereren. Door hun belang voor een goed functionerende maatschappij kunnen deze activa aantrekkelijke, stabiele en redelijk voorspelbare lange termijn rendementen opleveren.

Kerninfrastructuur

Onze beleggingsfilosofie voor kerninfrastructuur concentreert zich rond onze overtuiging dat infrastructuur een activaklasse voor de lange termijn is die aantrekkelijke, consistente rendementen voor beleggers kan opleveren.

Kerninfrastructuur

Concessie-gebonden infrastructuur

Concessie-gebonden infrastructuur