Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

abrdn plc is geregistreerd in Schotland (SC286832) op het adres 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. https://www.abrdn.com

Deze website bevat algemene informatie over de activiteiten van de hieronder genoemde entiteiten. Deze informatie is derhalve slechts van indicatieve aard, vormt geen contractuele overeenkomst en mag niet worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om in financiële instrumenten te handelen, of deel te nemen aan beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten. Er wordt geen enkele garantie verleend en geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies als direct of indirect gevolg van handelingen van de lezer, een persoon of een groep van personen op basis van de informatie, opinies of schattingen op deze website.

Wij wijzen u erop dat bepaalde beleggingen waarnaar op deze website verwezen wordt, niet gedistribueerd mogen worden in alle jurisdicties waarin we actief zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij abrdn.

De risico's van beleggen:

Aandelen: Buitenlandse effecten kunnen volatieler zijn, zijn vaak minder liquide dan binnenlandse effecten en de koers is moeilijker in te schatten. Daarnaast zijn zij onderhevig aan verschillende boekhoudkundige en regelgevingsnormen alsmede politieke en economische risico's. In opkomende economieën kunnen dergelijke risico's nog groter zijn.

Vastrentende beleggingen: Vastrentende effecten gaan met bepaalde risico's gepaard. Dit zijn onder meer: renterisico, kredietrisico, en vooruitbetalings- en verlengingsrisico.

Vastgoed: Beleggingen in vastgoed kunnen aan aanvullende risico's onderhevig zijn door de aard en de volatiliteit van de onderliggende belegging. Vastgoedbeleggingen zijn relatief illiquide en de mogelijkheid om beleggingen aan te passen in reactie op veranderingen in bijvoorbeeld economische omstandigheden zijn beperkt. De waarde van vastgoed kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals het economische klimaat, de omstandigheden op de vastgoedmarkt, rente en regelgeving.

Alternatieve beleggingen: Alternatieve beleggingen hebben vaak betrekking op speculatieve beleggingspraktijken die hoge risico's met zich meebrengen. Dergelijke beleggingen worden over het algemeen beschouwd als illiquide in verband met restricties op de overdracht van deelnemingen. Een belegging kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Beleggers moeten derhalve de financiële mogelijkheden, ervaring en bereidheid hebben om de risico's van een dergelijke belegging te dragen.

Spreiding levert niet noodzakelijkerwijs rendement op en beschermt niet altijd tegen verlies.

Dit is geen uitputtende lijst van of volledige toelichting op de risico's, en beleggers moeten voordat ze beleggen de relevante aanbiedingsdocumenten lezen en hun adviseurs raadplegen.

Tenzij anders aangegeven, wordt de informatie op deze website over individuele fondsen verstrekt en beschikbaar gemaakt voor distributie door de desbetreffende beheermaatschappij:

  • Voor onze belangrijkste Britse OEIC-fondsen is de beheermaatschappij abrdn Fund Managers Limited, geregistreerd in Engeland en Wales (740118) op het adres 280 Bishopsgate, Londen, EC2M 4AG. Toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.
  • Voor onze Aberdeen Standard SICAV-fondsen is de beheermaatschappij abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Nr. S00000822. Toegelaten in Luxemburg en gereguleerd door de CSSF.

Zie de desbetreffende aanbiedingsdocumenten voor meer informatie over de beheermaatschappijen van onze andere fondsen.