Privacybeleid

ABRDN PLC is een wereldwijde vermogensbeheerder die diensten aanbiedt op het gebied van vermogensbeheer, financiële planning en advies.

In deze Privacykennisgeving wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt als klant van beleggingsfondsen en -oplossingen die worden aangeboden door abrdn plc en haar dochterondernemingen, waarnaar in deze Privacykennisgeving gezamenlijk wordt verwezen als 'wij', 'ons' en 'onze'. Deze dochterondernemingen zijn onder meer:

abrdn Investment Management Limited
abrdn Investments Limited
abrdn Fund Managers Limited
abrdn Investments Deutschland AG
abrdn Investments Ireland Limited
abrdn Investments Jersey Limited
abrdn Investments Luxembourg S.A
abrdn Investments Switzerland AG
abrdn Brasil Investimentos Ltda

U kunt meer informatie over onze huidige dochterondernemingen vinden op onze website, afhankelijk van het type belegger dat u bent en de regio waarin u zich bevindt.

Wij zetten ons in voor de bescherming van alle persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt. Wij nemen privacy serieus en u kunt er als klant van een of meer van onze producten of diensten zeker van zijn dat wij uw persoonsgegevens alleen zullen verzamelen en gebruiken wanneer dit noodzakelijk, eerlijk en rechtmatig is, in overeenstemming met de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten.

Deze Privacykennisgeving bevat belangrijke informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen; wat wij met die gegevens doen; met wie wij deze gegevens kunnen delen en waarom; en uw keuzes en rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Ons Cookiebeleid maakt deel uit van onze Privacykennisgeving. Als u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies om onze site te beveiligen en ervoor te zorgen dat hij goed werkt. Wij gebruiken ook cookies om informatie op te slaan over hoe u onze website gebruikt om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren. U kunt echter kiezen welke van deze soorten cookies wij gebruiken in ons cookievoorkeurencentrum. Cookies en soortgelijke traceertechnologieën worden ook gebruikt in sommige van onze e-mails; u kunt ervoor kiezen om deze te blokkeren via de instellingen van uw apparaat, maar ze zijn nuttig om ons te helpen begrijpen of u een e-mail hebt geopend en hoe u erop hebt gereageerd. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over het soort cookies dat wij gebruiken en hoe u deze voorkeuren kunt instellen.

Onze Privacykennisgeving wordt regelmatig herzien. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2023. Het kan nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in deze Privacykennisgeving, dus controleer onze website voor updates van tijd tot tijd. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zoals wijzigingen in waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, nemen we contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, onze verantwoordelijken voor de verwerking of de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en gebruiken in verband met de producten of diensten die wij leveren, neem dan contact met ons op: FAO Data Protection Officer abrdn plc 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Email - DPOffice@abrdn.com