Dam

Duurzaam beleggen

Beleg vandaag, verander morgen.

€22.6 miljard

AUM voor SFDR* artikel 8/9 fondsen vanaf December 2023

60 fondsen*

voldoen per december 2023 aan SFDR artikel 8/9 (niet beschikbaar in alle rechtsgebieden)

Sustainable investing

2040

is onze doelstelling voor operationele netto-nul

Wat is duurzaam beleggen?

In de basis is duurzaam beleggen een benadering van beleggen waarbij ecologische, sociale en governancefactoren (ESG), in combinatie met traditionele financiële overwegingen, de selectie en het beheer van beleggingen sturen. Dit kan worden gezien als ESG-integratie in het beleggingsproces. Deze input richt zich op de risico's en kansen die ESG-factoren met zich mee kunnen brengen bij het beoordelen van een potentiële belegging.

Naast ESG-integratie kunnen beleggers op zoek gaan naar beleggingen die een positief milieu- of sociaal resultaat nastreven. Dit kan worden gezien als duurzame uitkomsten als een output van het beleggingsproces.

Naast ESG-integratie kunnen beleggers op zoek gaan naar beleggingen die een positief milieu- of sociaal resultaat nastreven. Dit kan worden gezien als duurzame uitkomsten als een output van het beleggingsproces.

Dit alles valt onder de brede noemer 'duurzaam beleggen'.

Duurzaam beleggen bij abrdn

We hebben onze aanpak voor duurzaam beleggen ontwikkeld op basis van meer dan 30 jaar ervaring, van een focus op corporate governance tot de meer holistische benadering die we vandaag hanteren. ESG-overwegingen zijn nu een integraal onderdeel van onze besluitvorming.

Important information.

*Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die door de Europese Commissie (EC) is ingevoerd en per maart 2021 van kracht is, is een openbaarmakingsverordening die fondsbeheerders zoals abrdn verplicht om duurzaamheidsgerelateerde informatie te verstrekken over de fondsen die zij aanbieden. Het doel is om ervoor te zorgen dat beleggers de informatie hebben die ze nodig hebben om beleggingsbeslissingen te nemen in overeenstemming met hun duurzaamheidsdoelen en -voorkeuren.

Duurzame beleggingsoplossingen

Uw beleggingen vandaag hebben impact op morgen

Ontdek meer

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Actief beheer

Documentbibliotheek