Focus op ESG

Hoe we Environmental, Social and Governance (ESG) factoren opnemen in onze benadering van duurzaam beleggen.

ESG Investor diagram

Duurzame oplossingen

Wat voor belegger bent u?

Geïntegreerde fondsen

Integrated funds

ESG-factoren worden in ons beleggingsproces voor al onze fondsen geïntegreerd. Ook worden ze gekwalificeerd met ASI ESG House Scores, wat betekent dat in uw beleggingen standaard rekening wordt gehouden met ESG-risico's en kansen. We bieden ook verantwoorde beleggingsfondsen die meer gericht zijn op specifieke ESG-principes, waarbij de fondsen zijn onderverdeeld in vier groepen.

Duurzame fondsen

Sustainable funds

Onze duurzame fondsen beleggen in bedrijven die duurzaam opereren en die ESG-factoren uitstekend beheersen. Met onze duurzame fondsen vermijden we sectoren zoals kool of olie & gas die als niet-duurzaam worden beschouwd.

Lees meer over duurzaam beleggen.

Onze thematische fondsen

Thematic funds

Onze thematische strategieën zijn ontworpen om beleggers te helpen profiteren van bepaalde thema's van verantwoord beleggen, zoals klimaatverandering en koolstofarme technologieën.

Lees meer over thematisch beleggen en onze strategieën .

Onze Impactfondsen

Impactful funds

Onze impactfondsen beleggen in bedrijven die oplossingen, producten of diensten bieden die milieu- en/of sociale uitdagingen aangaan. We stemmen een aantal van onze impactfondsen af op erkende normen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lees meer over Impactbeleggen en onze Impactfondsen.

Onze duurzame oplossingen zijn afgestemd op specifieke ESG-principes.

Close up of Sunflower

Klimaatactie

Together… we are tackling the environment crisis

We hebben te maken met onderling verbonden milieucrises, van klimaatrampen, extreem weer en het uitsterven van soorten tot waterschaarste en niet-duurzame voedselproductie. We ondernemen stappen om deze uitdagingen aan te pakken in onze bedrijfsvoering, maar onze grootste invloed is de manier waarop we het kapitaal van onze klanten investeren.

We zijn er trots op ondertekenaar te zijn van het Net Zero Asset Managers initiative, dat tot doel heeft de overgang naar een koolstofarme economie te financieren. Aanpassing aan klimaatverandering heeft gevolgen voor onze producten en onze investeringsbeslissingen. Ontdek hoe we bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Inzicht

Ons standpunt over…

Het milieu | Biodiversiteit | Kernenergie | Kunststoffen | Palmolie | Water

Lees meer op onze speciale pagina

Milieu en duurzaamheid
hand covered in multi coloured paint

Sociale actie

De wereld staat voor veel sociale uitdagingen, van ongelijkheid tot vergrijzing en armoede. We willen het bewustzijn vergroten en positieve verandering stimuleren door eerlijke en inclusieve werkplekken, gelijke kansen en contact te maken met mensen die geïsoleerd zijn van de samenleving.

Inzicht

Onze standpunten…

Mensenrechten | Controversiële wapens | Bedrijven en mensenrechten | Arbeid en werkgelegenheid | Diversiteit en inclusie

Voor meer informatie, zie onze pagina

Sociale factoren
Close up of spiral shell

Governance en actief aandeel- houderschap

Ons kwartaalrapport geeft een samenvatting van onze Engagement en stemactiviteiten.Lees hier het kwartaalbericht.

Stemmen is een belangrijk aspect van verantwoord beheer van het vermogen van onze klanten. Lees hier de 2020 AGM Season Voting Review.

Updates

Onze standpunten over…

Overheid en mensenrechten | Bedrijfsethiek en bestuur | Belastingen

Voor meer informatie, zie onze pagina

Governance en actief aandeelhouderschap

We houden rekening met de risico's en factoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling in alle activaklassen

House scores

Our ESG House Scores

Our ESG house score is designed to shed light on a company’s management of ESG risks.

We designed a proprietary ESG house score to supplement our existing analysis. The system draws on more than 100 internal and external data points from third-party providers while taking into account the factors that we feel are most relevant or important for sectors, regions and companies. to arrive at a single number, or score.

abrdn

Active Equities

Our ESG approach to equity investing

We are active equity investors. We believe that deep fundamental research, a disciplined investment process and full analysis of environmental, social and governance (ESG) issues is the most effective way to deliver long-term returns for our clients.

ESG in Active Equity investing

ESG integration in Active Equities (PDF)

abrdn

Fixed Income

ESG embedded into Fixed income investing

Consideration of ESG factors is embedded in our fixed income research process. It’s one of the key dimensions, alongside other valuation metrics, on which we assess any company in which we invest. We actively engage with our investee companies, combining information from these meetings with insights from our investment managers, research analysts and central ESG investment team.

ESG in Fixed Income investing

ESG integration in Fixed Income (PDF)

Multi asset

Multi-asset

Multi-asset - onze ESG-aanpak

Bij abrdn zijn we verantwoorde beleggers. We zorgen er dan ook voor dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) verankerd zijn in alles wat we doen. Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op het Multi-Asset Solutions-team.

ESG integration in Multi Asset (PDF)

Real estate

Real Estate

ESG integration in Real Estate

Driven by our four stewardship and ESG principles, we put stewardship and ESG considerations at the heart of:

 • Our investment process
 • Our investment activity
 • Our client journey
 • Our corporate influence

Dialling-up our integration of ESG into real estate (PDF)

 • House scores

  Our ESG House Scores

  Our ESG house score is designed to shed light on a company’s management of ESG risks.

  We designed a proprietary ESG house score to supplement our existing analysis. The system draws on more than 100 internal and external data points from third-party providers while taking into account the factors that we feel are most relevant or important for sectors, regions and companies. to arrive at a single number, or score.

 • abrdn

  Active Equities

  Our ESG approach to equity investing

  We are active equity investors. We believe that deep fundamental research, a disciplined investment process and full analysis of environmental, social and governance (ESG) issues is the most effective way to deliver long-term returns for our clients.

  ESG in Active Equity investing

  ESG integration in Active Equities (PDF)

 • abrdn

  Fixed Income

  ESG embedded into Fixed income investing

  Consideration of ESG factors is embedded in our fixed income research process. It’s one of the key dimensions, alongside other valuation metrics, on which we assess any company in which we invest. We actively engage with our investee companies, combining information from these meetings with insights from our investment managers, research analysts and central ESG investment team.

  ESG in Fixed Income investing

  ESG integration in Fixed Income (PDF)

 • Multi asset

  Multi-asset

  Multi-asset - onze ESG-aanpak

  Bij abrdn zijn we verantwoorde beleggers. We zorgen er dan ook voor dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) verankerd zijn in alles wat we doen. Ons doel is om het verschil te maken – voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld. Het gaat erom het juiste te doen, terwijl we ernaar streven de financiële langetermijndoelen van onze klanten te bereiken. Dit is hoe dit van toepassing is op het Multi-Asset Solutions-team.

  ESG integration in Multi Asset (PDF)

 • Real estate

  Real Estate

  ESG integration in Real Estate

  Driven by our four stewardship and ESG principles, we put stewardship and ESG considerations at the heart of:

  • Our investment process
  • Our investment activity
  • Our client journey
  • Our corporate influence

  Dialling-up our integration of ESG into real estate (PDF)

Sustainable Investing videos

Key documents