Milieu en duurzaamheid

Ons milieu speelt een sleutelrol in de economie

Onze aanpak

De manier waarop we kapitaal beheren, bepaalt niet alleen het financiële rendement dat we kunnen behalen, maar ook het soort impact dat we op de wereld hebben.

We worden geconfronteerd met onderling samenhangende milieucrises, of het nu gaat om klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, het uitsterven van bepaalde soorten, waterschaarste of niet-duurzame voedselproductie. We ondernemen actie in onze bedrijfsvoering, maar onze grootste impact en invloed is de manier waarop we investeren. We hechten belang aan het begrijpen van de milieurisico's van onze beleggingen en het nastreven van kansen die het milieu ten goede komen en tegelijkertijd een superieur rendement opleveren.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren vormen een belangrijk thema dat is afgestemd op ons proces voor duurzaam beleggen, samen met: Social FactorsActive Ownership and Governance

Het in aanmerking nemen van milieurisico's en kansen is een integraal onderdeel van ons beleggingsproces in alle activaklassen en sectoren. Door milieukwesties te begrijpen, kunnen we betere investeringsbeslissingen nemen voor onze klanten. We moedigen bedrijven aan om milieuproblemen aan te pakken en verwachten van hen dat ze blijk geven van hun engagement om hun milieuprestaties te verbeteren.

Onze focus op het milieu

Hoe milieufactoren onze activiteiten als bedrijf en onze investeringsbeslissingen beïnvloeden

Klimaatverandering is de meest urgente kwestie van onze tijd en we staan op een kruispunt. Als we nu geen drastische maatregelen nemen, wordt het moeilijker en steeds kostbaarder om ons aan te passen. De aanpassing aan klimaatverandering heeft gevolgen voor onze producten en investeringsbeslissingen.

COP26 en erna:

Tijdens COP26 vertellen we je meer over de rol die we spelen om bij te dragen aan een ‘net zero' wereld en hoe we onze klanten helpen hun eigen klimaatdoelstellingen te bereiken. De verandering begint nu.

Carbon Net Zero:

We zijn er trots op ondertekenaar te zijn van het Net Zero Asset Managers-initiatiefons, met een speciale focus op het financieren van de overgang naar een koolstofarme economie.

Climate Scenario Analysis:

abrdn heeft een op maat gemaakte benadering ontwikkeld voor de analyse van klimaatscenario's, die de macro- en microfactoren van klimaateffecten op activaprijzen integreert binnen een probabilistisch kader. 

We worden geconfronteerd met onderling samenhangende milieucrises, of het nu gaat om klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, het uitsterven van bepaalde soorten, waterschaarste of niet-duurzame voedselproductie. Gezien onze lange-termijn focus, houden we rekening met de milieurisico's van onze beleggingen en zoeken we beleggingsmogelijkheden die een positieve impact kunnen hebben.

Naast onze focus op klimaatverandering, bieden we onderzoek over en inzicht in een aantal beleggingsthema's die van invloed zijn op het milieu.

Raadpleeg onze position papers hieronder voor meer informatie over hoe we onze verplichtingen op deze punten nakomen.

Rapporteren in overeenstemming met de richtlijnen en we hebben ons eigen eerste rapport over onze aanpak voor al onze activiteiten en investeringen gepubliceerd.

Samen pakken we onderstaande punten aan

Klimaatverandering

  • 98% van de elektriciteit die we rechtstreeks inkopen, is hernieuwbaar.
  • We compenseren 110% van onze operationele CO2-uitstoot, inclusief de uitstoot van thuiswerken.

Afval en verbruik

In onze activiteiten hebben we doelen voor het verwijderen van plastic voor eenmalig gebruik en een afvalvrije onderneming, en zijn we gericht op het minimaliseren van ons gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen. In het VK is ons ingekochte losse papier 100% duurzaam ingekocht en volgen we deze aanpak wereldwijd.

Biodiversiteit

Operationeel richten we ons op het opleiden van onze mensen door middel van informatiesessies over biodiversiteit en het samenwerken met liefdadigheidsinstellingen en partners aan projecten die de natuur en gemeenschap ten goede komen.

Investeer met betekenis

Met onze investeringen willen we ervoor zorgen dat we verder gaan dan alleen schade beperken, en oplossingen zoeken die het milieu en de lokale gemeenschap, inclusief de biodiversiteit, verbeteren.

Video's over Milieu en Duurzaamheid

ESG-kwartaalrapporten