Bestuur en actief aandeelhouderschap

Samen verhogen we de normen en transparantie en bouwen we aan duurzaam vertrouwen.

Onze klanten in staat stellen betere investeerders te zijn

Het is onze plicht om actieve, betrokken aandeelhouders te zijn. We streven naar het verbeteren van de financiële weerbaarheid en het rendement van beleggingen, om zo de waarde van de beleggingen van onze klanten te vergroten en te behouden.

Bedrijven die betere praktijken op het gebied van corporate governance en risicobeheer toepassen, zullen succesvoller zijn en betere rendementen opleveren voor aandeelhouders.

Governance en bedrijfsethiek

Governance en bedrijfsethiek zijn belangrijke thema's die zijn afgestemd op ons proces voor duurzaam beleggen.
We integreren de volgende thema's:

Verantwoordelijkheid voor het milieu
Klimaatverandering
Mensenrechten en sociale factoren

in onze aanpak en houden rekening met duurzaamheidsrisico's en -factoren in verschillende activaklassen.

Nieuwsgierigheid, innovatie en eigenaarschap: onze Stewardship Code

Door betrokkenheid bij onze beleggingen en door te stemmen, proberen we de financiële veerkracht en prestaties van beleggingen te verbeteren. Waar we geloven dat verandering nodig is, proberen we dit te katalyseren door middel van onze sterk rentmeesterschap.

Governance en bedrijfsethiek

Als verantwoordelijke, wereldwijde belegger maken we gebruik van onze schaalgrootte en marktpositie om de normen te verhogen in zowel de bedrijven als de sectoren waarin we beleggen, en om best practices in de asset managementsector te stimuleren.

Focus op

Bestuur en actief aandeelhouderschap
Focus op actief aandeelhouderschap
Om aan de behoeften van onze klanten en belangrijke stakeholders te voldoen en voordelen te creëren voor de economie, de samenleving en het milieu, richten we ons op de volgende kerngebieden:

Ons beleggingsproces

We integreren en beoordelen ESG-factoren in ons beleggingsproces, met als doel de beste langetermijnresultaten voor onze klanten te genereren

Onze klantervaring

We definiëren duidelijk hoe we handelen in het belang van onze klanten bij het nakomen van ons rentmeesterschap en ESG-principes en rapporteren transparant over onze acties om aan die belangen te voldoen

Onze investeringsactiviteit

We ondernemen actief stappen als rentmeesters om duurzame waarde op lange termijn te leveren in overeenstemming met de doelstellingen van onze klanten

Onze zakelijke invloed

We bevorderen actief beleid, regelgeving en industrienormen om een betere toekomst te bieden voor onze klanten, het milieu en de samenleving

Verder lezen

Ons driemaandelijkse rapport geeft een overzicht van onze activiteiten op het gebied van engagement en stemgedrag.
Stemmen is een belangrijk aspect in het beheer van de beleggingen van onze klanten. Wanneer we met bedrijven samenwerken, verwachten we van hen dat ze fundamentele verantwoordelijkheden nakomen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Onze stem voor of tegen managementbeslissingen wordt geleid door deze aanpak.

ESG-kwartaalrapporten