Governance

US$ 1,26 biljoen*

per jaar waren in 2019 de geschatte kosten aan ontwikkelingslanden - het gevolg van corruptie, omkoping, diefstal en belastingontduiking

11,9%**

was de loonkloof tussen mannen en vrouwen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2021

Diversification

96%***

van de onderzochte FTSE100-bedrijven had in 2022 ten minste één bestuurder uit een etnische minderheid in de raad van bestuur

Pleiten voor sterke corporate governance en bedrijfsethiek

Wij geloven dat bedrijven die betere praktijken op het gebied van corporate governance en risicobeheer toepassen, succesvoller zullen zijn en meer rendement voor de aandeelhouders zullen opleveren.

Wij geloven ook dat het onze plicht is om actieve en betrokken eigenaars te zijn. Wij streven ernaar om de financiële veerkracht en prestaties van beleggingen te verbeteren en zo de waarde van de beleggingen van onze klanten te verhogen en te behouden.

Wij baseren ons op een aantal internationale, wettelijke en vrijwillige overeenkomsten voor richtlijnen over bedrijfsethiek en bestuur. Hieronder valt de UK Stewardship Code en onze belangrijkste bron zijn de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de OESO, die de verwachtingen van overheden weergeven over hoe verantwoordelijke bedrijven zouden moeten handelen.

Het is van vitaal belang dat we integer en transparant te werk gaan en vertrouwen opbouwen in zowel ons bedrijf als onze sector. Als belegger verwachten wij dit van bedrijven waarin wij beleggen en wij richten ons hier ook operationeel op. Wij geloven dat alle bedrijven rekening moeten houden met:
 • Corporate governance
  Een ondersteunende omgeving begint aan de top, met ethiek in het hart van het bestuur van een organisatie.
 • Betalen
  Hoe mensen worden beloond, beïnvloedt hun gedrag.
 • Preventie van omkoping en corruptie
  Organisaties moeten zich inzetten om op een ethische manier zaken te doen door een nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien van omkoping en corruptie.
 • Behandeling van werknemers
  Werknemers moeten met respect worden behandeld en ethische waarden moeten de werknemerscultuur stimuleren.
 • Respect voor mensenrechten
  Ieder mens heeft het recht om met waardigheid behandeld te worden, ongeacht ras, geloof of geslacht.
 • Respect voor natuurlijk kapitaal
  De gevolgen voor de klimaatverandering en de biodiversiteit moeten een strategische prioriteit zijn.

Bekijk onze documenten over bestuur en bedrijfsethiek

Voor inzichten in andere onderzoekspijlers

Milieu – Behoud van natuurlijk kapitaal

Klimaatverandering - Een net-zero wereld mogelijk maken

Sociaal - Het bevorderen van een eerlijkere samenleving

Duurzame beleggingsoplossingen

Uw beleggingen vandaag hebben impact op morgen

Ontdek meer

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Documentbibliotheek