Het helpen van verzekeraars bij het optimaliseren van hun activarendement en kapitaalefficiëntie en te voldoen aan hun rapportage-eisen.

Verzekeraars hebben unieke beleggingsbehoeften. Enerzijds moeten ze voldoende rendement op hun vermogen genereren om aan hun langetermijnverplichtingen tegenover polishouders te voldoen. Anderzijds betekent strikte regelgeving dat elk beleggingsrisico afgewogen moet worden tegen de solvabiliteitskapitaaleisen en de kans op volatiliteit van de balans.

Bij abrdn helpen we verzekeraars al bijna 200 jaar deze uitdagingen te beheren. We bieden toegang tot een scala aan strategieën en activaklassen die zich richten op het verbeteren van het naar risico gewogen rendement van een portefeuille. Bovendien bieden we een complete service om te voldoen aan rapportage- en fiduciaire eisen, inclusief volledige outsourcing van beleggingen waar nodig.

Risk Management Firm of the Year 2021


Risk Management Firm of the Year 2020


Risk Management Firm of the Year 2020

Videos

Ons team

Richard Roberts

Investment Director - Global Insurance

Matthew Smith

Insurance Director, UK Institutional

Neo Mooki Watson

Investment Director - Global Insurance