Milieu en duurzaamheid

Ons milieu speelt een sleutelrol in de economie

Onze aanpak

De manier waarop we kapitaal beheren, bepaalt niet alleen het financiële rendement dat we kunnen behalen, maar ook het soort impact dat we op de wereld hebben.

We worden geconfronteerd met onderling samenhangende milieucrises, of het nu gaat om klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, het uitsterven van bepaalde soorten, waterschaarste of niet-duurzame voedselproductie. We ondernemen actie in onze bedrijfsvoering, maar onze grootste impact en invloed is de manier waarop we investeren. We hechten belang aan het begrijpen van de milieurisico's van onze beleggingen en het nastreven van kansen die het milieu ten goede komen en tegelijkertijd een superieur rendement opleveren.

Omgevingsfactoren vormen een belangrijk thema dat is afgestemd op ons proces voor duurzaam beleggen, samen met:

 

Het in aanmerking nemen van milieurisico's en kansen is een integraal onderdeel van ons beleggingsproces in alle activaklassen en sectoren. Door milieukwesties te begrijpen, kunnen we betere investeringsbeslissingen nemen voor onze klanten. We moedigen bedrijven aan om milieuproblemen aan te pakken en verwachten van hen dat ze blijk geven van hun engagement om hun milieuprestaties te verbeteren.

Onze focus op het milieu

Hoe milieufactoren onze activiteiten als bedrijf en onze investeringsbeslissingen beïnvloeden

Climate action

Klimaatverandering

Klimaatverandering is de meest urgente kwestie van onze tijd en we staan ​​op een kruispunt. Als we nu geen drastische maatregelen nemen, wordt het moeilijker en steeds kostbaarder om ons aan te passen. De aanpassing aan klimaatverandering heeft gevolgen voor onze producten en investeringsbeslissingen.

Klimaatactieserie:

Tijdens zes virtuele evenementen onderzoeken we de belangrijkste problemen rond klimaatverandering en wat we kunnen doen om te helpen. Bekijk de volledige reeks evenementen op demand.open_in_new

Net zero

We zijn er trots op ondertekenaar te zijn van het Net Zero Asset Managers-initiatiefopen_in_new, met een speciale focus op het financieren van de overgang naar een koolstofarme economie. Lees hoe we investeren voor Net Zeroopen_in_new

Climate Scenario Analysis

Aberdeen Standard Investments heeft een op maat gemaakte benadering ontwikkeld voor de analyse van klimaatscenario's, die de macro- en microfactoren van klimaateffecten op activaprijzen integreert binnen een probabilistisch kader. Lees hier meer over onze klimaatscenario-analyseopen_in_new.

Leaf

De omgeving

We worden geconfronteerd met onderling samenhangende milieucrises, of het nu gaat om klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, het uitsterven van bepaalde soorten, waterschaarste of niet-duurzame voedselproductie. Gezien onze lange-termijn focus, houden we rekening met de milieurisico's van onze beleggingen en zoeken we beleggingsmogelijkheden die een positieve impact kunnen hebben.

Naast onze focus op klimaatverandering, bieden we onderzoek over en inzicht in een aantal beleggingsthema's die van invloed zijn op het milieu.

Inzicht

Raadpleeg onze position papers hieronder voor meer informatie over hoe we onze verplichtingen op deze punten nakomen.

Water | Fossil Fuels | Nuclear Energy | Plastics | Biodiversity | Palm Oil

Environment hero

Het begint bij ons

rapporteren in overeenstemming met de richtlijnen en we hebben ons eigen eerste rapport over onze aanpak voor al onze activiteiten en investeringen gepubliceerd.open_in_new

Samen pakken we onderstaande punten aan.

Klimaatverandering

98% van de elektriciteit die we rechtstreeks inkopen, is hernieuwbaar.

We compenseren 110% van onze operationele CO2-uitstoot, inclusief de uitstoot van thuiswerken.

Afval en verbruik

In onze activiteiten hebben we doelen voor het verwijderen van plastic voor eenmalig gebruik en een afvalvrije onderneming, en zijn we gericht op het minimaliseren van ons gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen. In het VK is ons ingekochte losse papier 100% duurzaam ingekocht en volgen we deze aanpak wereldwijd.

Biodiversiteit

Operationeel richten we ons op het opleiden van onze mensen door middel van informatiesessies over biodiversiteit en het samenwerken met liefdadigheidsinstellingen en partnersopen_in_new aan projecten die de natuur en gemeenschap ten goede komen.

Bestuur en actief aandeelhouderschap
kayak through ice

Duurzaam beleggen

Investeer met betekenis

Met onze investeringen willen we ervoor zorgen dat we verder gaan dan alleen schade beperken, en oplossingen zoeken die het milieu en de lokale gemeenschap, inclusief de biodiversiteit, verbeteren.

Inzichten

Lees meer over Duurzame Beleggingsoplossingen

Video's over Milieu en Duurzaamheid

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.