Bestuur en actief aandeelhouderschap

Samen verhogen we de normen en transparantie en bouwen we aan duurzaam vertrouwen.

Onze klanten in staat stellen betere investeerders te zijn

Het is onze plicht om actieve, betrokken aandeelhouders te zijn. We streven naar het verbeteren van de financiële weerbaarheid en het rendement van beleggingen, om zo de waarde van de beleggingen van onze klanten te vergroten en te behouden.

Bedrijven die betere praktijken op het gebied van corporate governance en risicobeheer toepassen, zullen succesvoller zijn en betere rendementen opleveren voor aandeelhouders.

Governance en bedrijfsethiek zijn belangrijke thema's die zijn afgestemd op ons proces voor duurzaam beleggen.

We integreren de volgende thema's:

in onze aanpak en houden rekening met duurzaamheidsrisico's en -factoren in verschillende activaklassen.

Nieuwsgierigheid, innovatie en eigenaarschap: onze Stewardship Code

Door betrokkenheid bij onze beleggingen en door te stemmen, proberen we de financiële veerkracht en prestaties van beleggingen te verbeteren. Waar we geloven dat verandering nodig is, proberen we dit te katalyseren door middel van onze sterk rentmeesterschap.

ESG Engagement Kwartaalrapport

Als verantwoordelijke, wereldwijde belegger maken we gebruik van onze schaalgrootte en marktpositie om de normen te verhogen in zowel de bedrijven als de sectoren waarin we beleggen, en om best practices in de asset managementsector te stimuleren.

Focus op

Bestuur en actief aandeelhouderschap

Governance hero

Het begint bij ons

Het is van vitaal belang dat we integriteit en transparantie tonen in onze manier van werken, om vertrouwen op te bouwen in zowel ons bedrijf als onze sector. Als belegger verwachten we dit van bedrijven waarin we beleggen en daar ligt onze operationele focus.

Ons beleid en bestuur

Klachtenbehandeling VK | Klachtenafhandelingsprocedure Niet-VK | Belangenverstrengeling | Orderuitvoeringsbeleid | ASIT Klachtenafhandelingsprocedure | Beloning disclosure

Bedrijfsbestuur

Focus op actief aandeelhouderschap

Om aan de behoeften van onze klanten en belangrijke stakeholders te voldoen en voordelen te creëren voor de economie, de samenleving en het milieu, richten we ons op de volgende kerngebieden:

Onze principes voor duurzaam beleggen. We stellen actief aandeelhouderschap en ESG-overwegingen centraal in:

Integrated funds

ons beleggingsproces -

we integreren en beoordelen ESG-factoren in ons beleggingsproces, met als doel de beste langetermijnresultaten voor onze klanten te genereren

Integrated funds

onze investeringsactiviteit -

we ondernemen actief stappen als rentmeesters om duurzame waarde op lange termijn te leveren in overeenstemming met de doelstellingen van onze klanten

Integrated funds

onze klantervaring -

we definiëren duidelijk hoe we handelen in het belang van onze klanten bij het nakomen van ons rentmeesterschap en ESG-principes en rapporteren transparant over onze acties om aan die belangen te voldoen

Integrated funds

onze zakelijke invloed -

we bevorderen actief beleid, regelgeving en industrienormen om een betere toekomst te bieden voor onze klanten, het milieu en de samenleving

Verder lezen

plants in pots

Kwartaalrapport Engagement

Onze driemaandelijkse ESG-rapporten geven een overzicht van onze bedrijfsbetrokkenheid en stemactiviteiten. De doelstellingen van de rapporten zijn om te informeren, openbaar te maken en discussie op gang te brengen.

Lees het laatste kwartaalrapport

Case Studies

how-can-a-focus-on-active-stewardship-restore-trust

Stemmen en engagement

Ons driemaandelijkse rapport geeft een overzicht van onze activiteiten op het gebied van engagement en stemgedrag. Lees hier het kwartaalbericht.

Stemmen is een belangrijk aspect in het beheer van de beleggingen van onze klanten. Wanneer we met bedrijven samenwerken, verwachten we van hen dat ze fundamentele verantwoordelijkheden nakomen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Onze stem voor of tegen managementbeslissingen wordt geleid door deze aanpak.

Bekijk onze stemactiviteiten en resultaten

Belangrijke documenten

PRI logo

Aberdeen Standard Investments heeft voor alle categorieën een A+ of A-rating toegekend gekregen.

Lees het rapport
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.