Vastrentende waarden

Uitgebreide expertise en de wereldwijde middelen om oplossingen te bieden voor beleggers over het hele spectrum van vastrentende waarden.

  • Streven naar concrete doelen

    Onze wereldwijde teams voor vastrentende beleggingen kunnen een volledig spectrum aan oplossingen bieden om te voldoen aan uw specifieke behoeften aan inkomsten, het afdekken van verplichtingen, risicobeheer en portefeuillediversificatie, van absoluut rendement tot private credit producten en bedrijfsobligaties.
  • Meer kansen benutten

    Onze meer dan 140 specialisten in vastrentende beleggingen richten zich op ontwikkelde en opkomende markten, investment grade- en hoogrentende obligaties, en publieke en private markten. Door wereldwijd inzichten te delen, kunnen we kansen vinden, risico's inventariseren en onze allerbeste ideeën samenbrengen.
  • Focus op duurzaamheid

    De beoordeling van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuurd (ESG) is tegenwoordig van cruciaal belang voor het risicobeheer bij vastrentende beleggingen. Naast de beoordeling van ESG-kwesties voor elke portefeuille die wij beheren, bieden wij een reeks specifieke duurzame vastrentende strategieën aan.

Onze strategieën

ESG maakt deel uit van ons proces

Eenvoudig gezegd, zijn ondernemingen met een sterke reputatie op ecologisch, sociaal en governancevlak (ESG) het best geplaatst om mooie voor risico's gecorrigeerde langetermijnrendementen te behalen voor onze obligatiebeleggers.

Ons belangrijkste doel en onze verantwoordelijkheid bestaat eruit de best mogelijke langetermijnrendementen te genereren voor onze klanten, de risico's te beperken en kansen te benutten. De aandacht voor ESG-factoren zit daarom ingebed in ons onderzoeksproces voor vastrentende effecten. Dat is een van de belangrijkste dimensies, naast andere waarderingsmaatstaven die we gebruiken om alle ondernemingen te beoordelen waarin we beleggen.

Wij gaan actief in gesprek met de ondernemingen waarin wij beleggen en combineren de informatie uit die ontmoetingen met de inzichten van onze investment managers, onderzoeksanalisten en het centrale ESG-beleggingsteam. Dat levert een holistische evaluatie op van alle obligatie-emittenten, zodat we die met elkaar kunnen vergelijken.

Strategieën in focus

 

Emerging market debt

Credit