abrdn

We investeren om onze klanten te helpen meer te bereiken*

Meer kansen. Meer potentieel. Meer impact.
Onze beleggingsexpertise strekt zich uit over alle belangrijke activaklassen, regio's en markten, zodat onze klanten overal kunnen profiteren van het beleggingspotentieel.

Door onze markt- en economische inzichten te combineren met technologie en verschillende perspectieven, zoeken we naar optimale manieren voor beleggers om ook in de toekomst hun financiële doelen te blijven realiseren.

En door overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) centraal in ons proces te plaatsen, proberen we de meest duurzame beleggingskansen wereldwijd te vinden. Als bewaarders van de activa van onze klanten zorgen we ervoor dat de activa waarin we beleggen veerkrachtig zijn, en klaar voor een wereld in transitie.

*Alle gegevens en cijfers per 30 juni 2021

Actief op meer dan 30 locaties wereldwijd*

Dicht bij onze klanten staan en inzichten uit de eerste hand bieden in bedrijven, sectoren en markten.


£465,3 miljard aan activa voor onze klanten onder beheer*

Namens particulieren, overheden, pensioenfondsen, verzekeraars, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen in 80 landen.*


Focus op fundamenteel onderzoek

De combinatie van ons onderzoek, onze thematische visies, ESG-best practices en onze diepgaande 'on-the-ground' analyse, helpt ons de meest duurzame en toekomstbestendige beleggingskansen wereldwijd te vinden.

*Alle gegevens en cijfers per 30 juni 2021

abrdn ESG aanpak

abrdn's aanpak op het gebied van ESG-integratie per activaklasse is te vinden op www.abrdn.com/asieurope onder "Sustainable Investing". De ESG-integratie-aanpak specifiek voor onze fondsen is ook beschikbaar in de Fund Centre, literatuur en documenten.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.