Sekretesspolicy

Aberdeen Standard Investments skyddar din personliga information.

Vår sekretesspolicy innehåller viktig information om vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi gör med den informationen, vilka vi kan dela den med och varför samt dina val och rättigheter när det gäller den personliga information som du har gett oss.  

Vi kan behöva göra ändringar i vår sekretesspolicy, så besök vår webbplats regelbundet för att se om det finns uppdateringar. Om det finns viktiga ändringar för hur vi hanterar din personliga information kan det hända att vi kontaktar dig.

Vår cookiepolicy utgör en del av vår sekretesspolicy. När du surfar på våra webbplatser använder vi cookies för att lagra information om hur du använder dessa webbplatser i syfte att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig. Mer information om vilken typ av cookies vi använder och hur de fungerar när du använder våra webbplatser finns i cookiepolicyn på vår webbplats www.aberdeenstandard.com/cookie-policy.

Vilka är vi?

Vi är Aberdeen Standard Investments som är en del av abrdn plc, ett av världens största investmentbolag.

Den här sekretesspolicyn gäller för bolag inom koncernen Aberdeen Standard Investments (de juridiska handelsbolag som förvaltar våra produkter och tjänster). En lista över dessa koncernbolag finns på vår webbplats www.aberdeenstandard.com/legal-and-regulatory. 

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om vår sekretesspolicy eller den information vi samlar in och använder om dig:

FAO Data Protection Officer

Aberdeen Standard Investments
1 George Street
Edinburgh
EH2 2LL

SLA_dpoffice@aberdeenstandard.com

Vilken information samlar vi in och använder?

Information om dig som vi samlar in och använder omfattar:

 • information om vem du är, till exempel namn, födelsedatum och kontaktuppgifter
 • information som är kopplad till din produkt eller tjänst hos oss, till exempel uppgifter om ditt bankkonto
 • information om din kontakt med oss, till exempel möten, telefonsamtal, e-postmeddelanden/brev
 • information som samlas in automatiskt, till exempel via cookies när du besöker någon av våra webbplatser
 • information från ditt besök på något av våra kontor, till exempel bilder som tagits av övervakningskameror
 • information som klassificerats som känslig personlig information som exempelvis är kopplad till din hälsa.
 • Barn kan inte köpa produkter och tjänster från oss. Barn kan dock anges som förmånstagare för vissa fonder och stiftelser på en förälders eller vårdnadshavares begäran. I sådana fall samlar vi in begränsad personlig information för att identifiera barnet (till exempel namn, ålder och kön).

När vi samlar in och använder känslig personlig information görs det endast då det krävs för att tillhandahålla den produkt eller tjänst som du har begärt eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och då vi även har fått ditt uttryckliga godkännande till att behandla sådan information.

Var samlar vi in din information?

Vi kan samla in personlig information direkt från dig, från olika källor, bland annat:

 • ansökningsformulär för en produkt eller tjänst
 • telefonsamtal med oss
 • e-postmeddelanden och brev som du skickar till oss
 • möten med någon av våra affärsutvecklare eller relationsförvaltare
 • anmälan till något av våra evenemang
 • deltagande i undersökningar som hjälper oss att förstå dina behov och förbättra våra produkter och tjänster
 • deltagande i tävlingar, till exempel om biljetter till sportevenemang som vi sponsrar.
 • Våra onlinetjänster, till exempel webbplatser, sociala medier och mobilappar (Appar). Vi kan också samla in personlig information om dig från platser som företagskataloger och andra kommersiellt eller allmänt tillgängliga källor, för att exempelvis kontrollera eller förbättra den information vi har (såsom din adress) eller för att ge bättre kontaktinformation om vi inte kan kontakta dig direkt.
 • Om du har en ekonomisk rådgivare har den information vi samlar in och använder troligtvis tillhandahållits av rådgivaren för din räkning.

Varför samlar vi in och använder information?

Vi tar din sekretess på största allvar och samlar bara in och använder din personliga information då det är nödvändigt, skäligt och lagligt att göra det.  Vi samlar in och använder din information endast om vi uppfyller någon av de juridiska bearbetningsvillkor som anges i dataskyddslagarna. Detta är fallet då:

 • Det är nödvändigt att tillhandahålla produkten eller tjänsten som du har begärt. Om du till exempel vill investera i någon av våra fonder eller produkter efterfrågar vi viss personlig information, bland annat namn, adress, födelsedatum och uppgifter om bankkonto
 • Det är nödvändigt att vi uppfyller våra juridiska skyldigheter, till exempel att skicka årsbesked, informera om ändringar i villkoren eller identifiera och förhindra bedrägerier
 • Det ligger i Aberdeen Standard Investments legitima intresse att leverera lämplig information och vägledning så att du är medveten om vilka alternativ som kan hjälpa dig att få bästa möjliga resultat av din produkt eller investering, när vi måste bearbeta din information för att få bättre förståelse för dig och dina behov så att vi kan skicka mer relevant kommunikation om de produkter du har hos oss och för att utveckla nya produkter och tjänster. När bearbetning ligger i vårt legitima intresse gör vi alltid en bedömning för att säkerställa att användningen av din personliga information inte är överdriven eller onödig eller på annat sätt mer inträngande än den behöver vara
 • Du har gett ditt tillstånd [godkännande] till att vi använder din information på det här sättet. Om vi till exempel samlar in och använder din känsliga personliga information eller för vissa typer av direktmarknadsföring. 

Om du inte vill att vi ska samla in och använda din information på de här sätten innebär det att vi inte kan tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Marknadsföring och analys

Då du har gett ditt tillstånd att göra så (eller om du inte har invänt när du haft möjligheten), skickar vi information från Aberdeen Standard Investments om de produkter och tjänster som Aberdeen Standard Investments erbjuder, samt andra delar av abrdn plc och/eller våra partner med vilka vi har ingått sponsringsarrangemang eller liknande partnerarrangemang. Även om sådant material hänvisar till tredje man skickar vi (inte tredje part) information om sådana evenemang och sponsringsaktiviteter. Det är parter som vi har valt att arbeta med vars produkter och tjänster vi tror kan vara av intresse och fördel för dig.

Du kan återkalla ditt samtycke eller hantera dina inställningar genom att kontakta oss (se hur du kontaktar oss)

Ibland använder vi system för att fatta automatiska beslut utifrån den personliga information vi har – eller har tillåtelse att samla in och använda från andra – om dig. Dessa automatiska beslut kan påverka de produkter, tjänster eller funktioner som vi erbjuder nu eller i framtiden. Vi använder de automatiska besluten på följande sätt:

 • För att skräddarsy produkter och tjänster, till exempel placera dig i grupper med liknande kunder för att fatta beslut om de produkter och tjänster vi kan erbjuda dig för att uppfylla dina behov
 • För att utforma och förbättra våra onlinetjänster för att hjälpa dig att uppfylla dina behov av löpande vägledning och stöd

Vilka delar vi din information med och varför? Vi kan dela din information internt och med tredje man av de orsaker som beskrivs i "Varför samlar vi in och använder din information?".

Vi delar din information med:

 • andra delar av koncernen Aberdeen Standard Investments och abrdn plc som hjälper oss att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har
 • kreditupplysningsföretag i syfte att genomföra kreditupplysningar och id-kontroll
 • dina rådgivare, revisorer, affärspartner eller professionella rådgivare när det krävs som en del av den produkt eller tjänst du har köpt från oss
 • företag som vi har valt att samarbeta med i leveransen av produkter och tjänster som vi erbjuder dig och andra kunder, exempelvis undersöknings-, konsult- och teknikföretag som hjälper oss att förbättra våra tjänster
 • företag som kan hjälpa oss i kontakten med dig, till exempel en internetleverantör
 • våra tillsynsorgan, inklusive Financial Conduct Authority och Information Commissioner's Office (ICO) i Storbritannien
 • brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter som hjälper oss att förhindra och identifiera brott (eller om de begär informationen) och HM Revenue & Customs (HMRC) i skatterapporteringssyfte vid behov.

Var bearbetas din information?

Större delen av din information bearbetas i Storbritannien och EES-området.

En del av din information kan dock bearbetas av oss eller av tredje man som vi samarbetar med utanför EES-området, inklusive länder som USA, Hongkong, Singapore och Indien.

Om din information bearbetas utanför EES-området vidtar vi ytterligare åtgärder för att säkerställa att din information har minst lika hög skyddsnivå som i Storbritanniens/EES-områdets dataskyddslagar. Vi har juridiska avtal med tredjemansleverantörer och vi utför regelbundna kontroller för att säkerställa att de uppfyller dessa skyldigheter.

Hur skyddar vi din information? Vi tar informations- och systemsäkerheten på största allvar och vi strävar efter att alltid uppfylla våra skyldigheter. All personlig information som samlas in, registreras eller används på annat sätt oavsett om det är på papper, online eller via något annat medium omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med våra dataskyddsskyldigheter. 

Din information är skyddad av funktioner som är utformade för att minimera förluster och skador som orsakas av missöden, oaktsamhet eller avsiktliga handlingar. Våra anställda skyddar också känslig och konfidentiell information när de lagrar eller skickar information elektroniskt och måste genomgå utbildning i detta varje år.

Våra säkerhetskontroller är anpassade efter branschstandarder och bästa praxis, vilket ger en kontrollmiljö som effektivt hanterar risker när det gäller informationens sekretess, integritet och tillgänglighet.

Hur länge behåller vi din information?

För att tillhandahålla produkter eller investeringar och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter behåller vi din personliga information och kopior av de register vi skapar (till exempel samtal med oss) så länge du är kund hos oss.

Även när du inte längre har någon kundrelation med oss måste vi behålla information av olika juridiska skäl. Hur lång tid vi behåller informationen varierar och vi granskar tidsperioderna regelbundet för att säkerställa att de uppfyller alla lagar och bestämmelser.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddslagarna, vilka du kan utöva under vissa omständigheter. Dessa är:

 • rätten att få information om hur och varför vi bearbetar din personliga information
 • rätten att få tillgång till personlig information som är kopplad till dig
 • rätten att korrigera felaktig eller ofullständig personlig information
 • rätten att begära att din personliga information raderas
 • rätten att begränsa bearbetningen av din personliga information
 • rätten till dataportabilitet
 • rätten att invända mot bearbetning av din personliga information (till exempel profilering eller direktmarknadsföring)
 • rätten att inte omfattas av automatiska beslut (inklusive profilering) som påverkar dig påtagligt eller juridiskt.

Kontakta oss om du vill ha mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem (se avsnittet "Kontakta oss").

Så här gör du för att framföra ett klagomål

Vi strävar alltid efter att samla in, använda och skydda din personliga information i enlighet med dataskyddslagarna. Om du anser att vi inte har hanterat din information enligt vår sekretesspolicy bör du kontakta oss omedelbart (se avsnittet "Kontakta oss") så ska vi göra vårt yttersta för att rätta till felet.

Vi hoppas att vi kan lösa eventuella problem men du har även möjlighet att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Det kan du göra oavsett om du har gått igenom vår procedur för klagomål eller inte.

Din lokala dataskyddsmyndighet finns på den europeiska webbplatsen:

www.ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm