Alternatives

Alternativa investeringsstrategier, såsom hedgefonder, kan ge investerare källor till potentiell avkastning, diversifiering av portföljen och effektiva sätt att hantera negativ risk.

Genom vårt utbud av alternativa investeringsstrategier försöker vi erbjuda våra kunder de mest lämpade lösningar/möjligheter som tillgångsklassen kan erbjuda för att hjälpa till att möta deras investeringsmål.

Genom vårt globala nätverk av branschrelationer och vår globala researchplattform kan vi få kontakt med svårtillgängliga förvaltare och strategier. Genom disciplinerad portföljkonstruktion försöker vi att kombinera de bästa möjligheterna för att möta varje kunds behov av avkastning, volatilitetshantering och likviditet.

Viktiga fördelar

Teamet för alternativa investeringsstrategier har dragit nytta av alternativens potential på uppdrag av våra kunder i mer än 20 år. Gruppen är baserad i New York och London och täcker det globala universumet av strategier och förvaltare. Gruppen genomför tusentals samtal med förvaltare, möten och besök varje år.

Lösningar kan bland annat levereras som skräddarsydda portföljer, diskretionära konton, och/eller likvida fondstrukturer. Alternativt kan vi fungera som en strategisk partner, som tillhandahåller forskning och due diligence för att stödja en kunds egen process.

Vi hanterar även vårt eget utbud av alternativa riskpremiestrategier, som är utformade för att ge exponering för många av de faktorer som identifieras i hedgefonder, men på mer transparenta, likvida och kostnadseffektiva sätt.