Real Estate

Fastighetstillgångar har sedan länge använts för att öka diversifieringen i portföljer och att leverera riskjusterad avkastning för investerare.

På Aberdeen Standard Investments erbjuder vi kompetens inom alla huvudsakliga fastighetsbranscher – så att våra kunder kan utnyttja möjligheter såväl på hemmamarknaden som globalt.

Vår framgång inom fastighetsinvesteringar bygger på djupgående lokal kunskap och analyser, global insikt och ett aktivt sätt att investera och utveckla våra fastighetstillgångar. På så sätt försöker vi hjälpa våra kunder att dra nytta av globala fastighetsteman såsom demografiska förändringar, urbanisering, teknik samt frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Viktiga fördelar

Global närvaro – lokal tillgång

Vi förvaltar £33.0miljarder/€36.9miljarder/$49.1miljarder* i fastighetstillgångar och är en av de största fastighetsförvaltarna som är globalt engagerade inom hållbara investeringar och innovativa lösningar för kunder.

Med över 270* professionellt verksamma inom fastighetstillgångar på 15* platser världen över, driver vår storlek kredibilitet och affärsflöden. Vi kan således erbjuda kunderna en omfattande tjänst under hela marknadscykeln, som spänner över fastighettillgångarnas riskspektrum och värdekedja.

Direkt och indirekt expertis

Förutom att förvalta direkta fastighetstillgångar investerar vi indirekt med hjälp av noterade och icke-noterade fonder, multi-manager-strategier och fastighetsfinansiering. Genom att även tillhandahålla relaterade tjänster för skatt, finans och utveckling, är vi engagerade i att ge kunderna en ”one-stop”-lösning för deras fastighetsbehov.

*Källa: Aberdeen Standard Investments, 31 december 2020

Responsible real estate investing

We are committed to investing on behalf of our clients in a responsible manner. Nowhere is this commitment more visible than in real estate. We believe the opportunities presented by considering ESG factors can deliver positive, long-term results for our clients, while also minimising risk exposure.

Read more
ESG Real Estate Policy