กองทุนรวมลดหย่อนภาษี

ลงทุนมั่นใจไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

โอกาสการลงทุนใน
หุ้นปันผลทั่วโลก

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
พร้อมการเติบโตของเงินลงทุน

abrdn online

บริการธุรกรรมการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

COVID-19

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงโดยศบค.

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดบัญชีและทำรายการ (ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน) คลิกที่นี่

เราคือใคร

abrdn เป็น บริษัทจัดการเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, ที่มา: abrdn

เราทำอะไร

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและโซลูชั่นให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ศักยภาพทางด้านการลงทุนของเราครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากมายและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในตลาด

ติดต่อเรา

ข้อมูลของสำนักงานในประเทศไทย

Image of Andy Murray running across Wimbledon court

สปอนเซอร์

เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการแข่งขันในกีฬาที่สำคัญต่างๆ และนักกีฬารายตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศของเรา

Image of people walking next a large building in London

สมัครงาน

สำหรับ abrdn แล้ว สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราก็คือพนักงานของเรา เรามองหาคนที่จะมาร่วมแชร์คุณค่าและมีคุณลักษณะทางสังคม (ethos) เช่นเดียวกับเรา

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต