โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)

ผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ประกอบกับมูลค่าพันธบัตรในตลาดจำนวน 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1ขณะนี้ให้อัตราผลตอบแทนติดลบ ทำให้รายรับจากเงินปันผลที่ได้จากหุ้นในปัจจุบันทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหุ้นเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งนักลงทุนยังคงสามารถแสวงหาโอกาสการได้รับอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ แม้ว่าในไตรมาส 2/63 ที่มีวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขทั่วโลก พบว่า หุ้นทั่วโลกยังคงจ่ายเงินปันผลรวมมูลค่าถึงเกือบ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2 ทั้งนี้ ตะกร้าลงทุนในหุ้นปันผลมีขนาดใหญ่และมีการกระจายความเสี่ยง ตลอดจนมีประวัติการเติบโตอย่างยาวนาน นอกจากนี้ จากการที่สังคมสูงวัยมุ่งหวังออมเงินเพื่อการเกษียณอายุได้สร้างแรงจูงใจแก่หลายบริษัทให้ยังคงรักษาการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ABGDD จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund.

ข้อมูลสำคัญ

check_circle

ศักยภาพการสร้างรายได้และศักยภาพการเติบโต

ภาพรวมการเติบโตเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนทั่วโลก ดูเหมือนกำลังเผชิญกับความท้าทาย แต่ในห้วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน หลายบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสามารถมอบรายรับแก่นักลงทุนขณะที่รอให้ตลาดฟื้นตัวได้ นอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนแล้ว หุ้นปันผลยังมอบโอกาสในการสร้างเงินลงทุนให้งอกเงยแก่นักลงทุนอีกด้วย

check_circle

การกระจายความเสี่ยง

ในภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์เช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอถือเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังแสวงหารายได้จากเงินลงทุน โดยหุ้นที่เด่นเรื่องปันผลมักไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ อย่างเช่น พันธบัตร จึงมอบโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนแบบสมดุลมากขึ้นด้วย

check_circle

เครือข่ายระดับโลกของเรา

เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญของทีมการลงทุนตราสารทุนที่มีประสบการณ์กว่า 120 คนซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในตลาด 14 แห่งทั่วโลก โดยนำความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับท้องถิ่นของทีมงานผนวกเข้ากับมุมมองระดับโลก ทั้งนี้ ทีมงานของเราได้วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลบริษัทจำนวนหลายพันแห่ง และยังคงรายชื่อหุ้น "แนะนำซื้อ" จำนวนประมาณ 1,100 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบของเรา

รายละเอียดและข้อดีของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

check_circle

ABGDD-A (ชนิดสะสมมูลค่า)

สร้างรายได้และโอกาสในการเพิ่มทุนด้วยการลงทุนในหุ้นเด่นระดับโลก

หน่วยลงทุนชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนโดยนำเงินปันผลมาลงทุนต่อ

check_circle

ABGDD-R (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

โอกาสรับเงินสม่ำเสมอด้วยอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยการจ่ายเงินปันผล* พร้อมโอกาสการเติมโตของเงินลงทุน

ด้วยรูปแบบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวนเงินที่จ่ายออกไปนั้นไม่ต้องเสียภาษี

*เมื่อเปรียบเทียบกับ Global High Dividend Equity.
ที่มา: Bloomberg, Aberdeen Standard Investments, สิงหาคม 2563. MSCI AC World Total Return Net as Global High Dividend Equity.

check_circle

ABGDD-SSF (ชนิดเพื่อการออม)

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มรูปแบบพร้อมบรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ

emailสมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจกับเราวันนี้

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญ
เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวมประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนของท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ abrdn ได้ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึง การลงทุนผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง

1ที่มา: Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative Yielding Debt, USD terms, 2 กันยายน 2563
2ที่มา: Financial Times, Global dividends suffer worst quarterly fall since 2009, 24 สิงหาคม 2563 https://www.ft.com/content/a136da68-4cc8-489f-9265-a719b11f75e6