Vilka vi är

abrdn plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av €519,2 miljarder*. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål.

I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments  som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

*31 december 2020

Hur ASI arbetar med ESG

Läs mer om hur ASI arbetar med ESG under "Responsible investing" (på engelska). Läs mer om implementering på fondnivå på vårt fondcenter, fonddokumentation.

Sponsring

Vi är ett globalt företag med djupa rötter i det lokala samhället, och stolt sponsor av en rad kultur- och idrottsevenemang. Vi stöder samarbetspartner inom flera områden som delar våra kulturella värderingar.

Kontor runt om i världen

Vi är en global kapitalförvaltare i ordets sanna bemärkelse. Vårt globala nätverk tar oss närmare kunderna och marknaderna vi investerar i.

Risk disclaimer

The value of investments, and the income from them, can go down as well as up and you may get back less than the amount invested.