China groeit

abrdn - uw ervaren partner in China. Wij bouwen portefeuilles met high conviction van onze beste ideeën om de beleggingsdoelstellingen van onze klanten te bereiken.

Risicowaarschuwing

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Kwaliteit staat voorop
We beleggen sinds 1992 in China A-aandelen. Ons ervaren en goed uitgeruste team combineert lokale kennis in het veld met ons fundamentele onderzoek. Daarbij wil het team zich richten op en investeren in hoogwaardige, goed beheerde bedrijven met sterke balansen en duidelijke concurrentievoordelen. We integreren ESG-analyse ook volledig in ons beleggingsproces en werken actief samen met bedrijven om hun prestaties te verbeteren.
Sterke overtuigende portefeuilles
Door actieve aandelenselectie creëren we geconcentreerde portefeuilles die de neiging hebben aanzienlijk af te wijken van de MSCI China A Onshore-index en een lage correlatie hebben met de wereldmarkten. Dankzij zorgvuldige constructie en rigoureus risicobeheer zijn onze portefeuilles goed uitgerust om periodes van marktstress te weerstaan. Onze actieve benadering stelt ons ook in staat om op een wendbare manier te reageren op investeringsmogelijkheden wanneer de markten volatiel zijn en de spreidingen toenemen.
Structurele groeimogelijkheden
Onze China A-aandelenportefeuilles weerspiegelen de thema's van structurele groei op lange termijn die we in China waarnemen in een context van voortdurende verstedelijking en de opkomst van de middenklasse. We voorzien daarom een toename van de binnenlandse vraag naar high-end voedingsmiddelen, gezondheidszorg, verzekeringen en tot slot vermogensbeheer. Bovendien krijgen vanwege de gezondheidscrisis in Covid-19 bepaalde sectoren die verband houden met digitale en veranderende werkgewoonten meer aandacht, zoals de "cloud", online games en de bezorging van voedingsmiddelen.

Strategieën in focus

SHARECLASS

I Acc USD

SHARECLASS

I Acc USD

SHARECLASS

I Acc USD
Ga naar het fondsoverzicht

Belangrijke documenten

De informatie van MSCI mag uitsluitend worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor of onderdeel van financiële instrumenten, producten of indexen. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als aanbeveling voor het nemen (of afzien) van een beleggingsbeslissing en mag niet als zodanig worden beschouwd. Gegevens en analyses uit het verleden dienen niet te worden opgevat als indicatie of garantie voor prestaties, analyses, verwachtingen of voorspellingen voor de toekomst. De informatie van MSCI wordt verstrekt zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van het eventuele gebruik ervan. MSCI, elk van haar filialen en ieder ander die betrokken is bij of te maken heeft met de samenstelling, berekening of totstandkoming van informatie van MSCI (gezamenlijk aangeduid als de “MSCI”-partijen) verwerpt uitdrukkelijk iedere garantie ten aanzien van deze informatie (met inbegrip, zonder enige beperking, van garanties met betrekking tot originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder beperking van het voorgaande kan geen enkele MSCI partij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende (met inbegrip, zonder enige beperking, van winstderving) of andere schade.
www.msci.comOpens in new window