stemmen bij volmacht

Integraal onderdeel van actief eigendom

Wij zijn van mening dat stemmen op bedrijfsvergaderingen een van onze belangrijkste activiteiten is bij het beleggen namens onze klanten. Wij zijn van mening dat stemmen een essentieel mechanisme is om raden van bestuur en managementteams ter verantwoording te roepen en een belangrijk instrument is voor escalatie en actie door aandeelhouders. Wij proberen ervoor te zorgen dat het stemgedrag ons inzicht weerspiegelt in de bedrijven waarin wij namens onze klanten beleggen en streven ernaar om het stemrecht uit te oefenen op een manier die in overeenstemming is met de belangen van onze klanten.
Proces en beleid
We hebben robuuste processen om de komende algemene vergaderingen te volgen en stemmingen te instrueren. We besteden veel aandacht aan het stellen van hoge verwachtingen in ons stembeleid en wanneer de bedrijven waarin we actief beleggen vergaderingen houden, beoordelen we de voorgestelde resoluties.
Lees ons stembeleidOpens in new window
Transparante informatieverschaffing
Wij maken al onze stembesluiten openbaar, waarbij de stemmen op onze website worden gepubliceerd de dag nadat een algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Deze openbaarmaking omvat de motivering voor stemmen tegen het management en andere geselecteerde stemmen.
Lees ons rentmeesterverslagOpens in new window