Man with laptop

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Beleggingen afstemmen op duurzame ontwikkeling

Een blauwdruk voor duurzaam beleggen

In 2015 ontwikkelden de Verenigde Naties een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

Wij zijn van mening dat deze doelen een blauwdruk zijn voor het bereiken van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

De SDG's richten zich op de belangrijkste wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede, rechtvaardigheid en technologische innovatie. Voor al deze uitdagingen zijn tegen 2030 aanzienlijke publieke en private investeringen nodig.

De kans

De financieringskloof is het verschil tussen het huidige financieringsniveau en het beleggingsbedrag dat nodig is om de 17 doelen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks biljoenen dollars aan extra beleggingen nodig zijn om de SDG's tegen 2030 te bereiken.

Wij zien deze kloof als een kans voor bedrijven om in onvervulde behoeften te voorzien. Bedrijven kunnen helpen bij het aanpakken van de meest urgente problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Volgens ons is de kans groter dat bedrijven superieure financiële rendementen op de lange termijn behalen als ze hun bedrijfsstrategie afstemmen op de SDG's. Veel bedrijven zullen profiteren van de stijgende vraag naar SDG-gerelateerde producten, diensten en infrastructuur. Deze moeten een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu.

De gewenste SDG-strategie selecteren

Wij bieden vier op de SDG's afgestemde strategieën, die zijn gebaseerd op beleggingscategorie, regio of rapportagebehoeften.

rice fields

SDG-aandelen Azië

De VN schat dat landen in Azië en de Pacific tegen 2030 minder dan 10% van hun meetbare SDG-doelstellingen zullen halen. Voor de meest innovatieve bedrijven creëert dit gebrek aan vooruitgang een aanzienlijke onaangeboorde markt. Het zijn dit soort bedrijven waarin we willen beleggen.

corn field

SDG-aandelen opkomende markten

Opkomende markten (EM) hebben meer dan $ 4,2 biljoen aan jaarlijkse investeringen nodig om de SDG's tegen 2030 te realiseren. Ons fonds probeert toegang te krijgen tot deze kans door te beleggen in bedrijven die actief de SDG's aanpakken via hun bedrijfsactiviteiten en/of producten.

Road

SDG-bedrijfsobligaties opkomende markten

Onze 'profit with purpose' bedrijfsobligatieportefeuille biedt toegang tot duurzame kansen in de EM en genereert tegelijkertijd inkomsten tegen een lager risico in vergelijking met aandelen.

sustainable and eco friendly

Wereldwijde impactaandelen

Wij bieden een beter gespreide mogelijkheid en streven naar groei op lange termijn door te beleggen in wereldwijd genoteerde bedrijven. Deze bedrijven moeten aantrekkelijke financiële rendementen opleveren en tegelijkertijd doelbewust producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan kwantificeerbare, positieve resultaten op sociaal en milieugebied.

Redenen om te beleggen in onze SDG-strategieën

 • Mensen
  Wij beschikken over ervaren beleggingsteams op meerdere locaties wereldwijd. Zij maken gebruik van de onafhankelijke, interne expertise van de duurzaamheidsgroep van abrdn.
 • Rigoureuze en geloofwaardige aanpak
  We richten ons op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan evidence-based onvervulde behoeften. Daarnaast moet minimaal 20% (30% voor wereldwijde impact) van de kapitaaluitgaven, bedrijfskosten of uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van een bedrijf gekoppeld zijn aan de SDG's. We creëren een afzonderlijke aandelennota, een 'impact'- of 'SDG'-notitie, die wordt geschreven en bediscussieerd door onze analisten en de bredere SDG-governancegroep.
 • Beleidsondersteuning
  Hernieuwbare energie en groene technologie krijgen enorme beleidssteun voor koolstofneutraliteit in de EU, de VS en China. Er is ook een groot potentieel om financiële diensten uit te breiden in opkomende markten. Er zijn nog steeds 1,7 miljard volwassenen die geen toegang hebben tot financiële producten of diensten. Onze eigen portefeuillekeuze omvat verzekeringsmaatschappijen, digitale betalingsoperators, microkredietverstrekkers en woningfinancieringsmaatschappijen.
 • Diverse mogelijkheden
  Wij gebruiken een achtpijler impactraamwerk dat de 17 SDG's in belegbare kernthema's omzet. Deze acht pijlers bieden diversificatie over de doelen heen. Deze helpen ons om ons te richten op een breed scala aan bedrijven die lokale oplossingen bieden voor grote wereldwijde problemen.
 • Rapportage over de impact
  We leveren resultaten op een betrouwbare manier, gemeten aan de hand van specifieke duurzame key performance indicators. Naast casestudies en gegevens op pijlerniveau analyseren we ook de impact van een bedrijf per land en regio.

Important information.

*Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Introduced by the European Commission (EC) and effective in March 2021, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a disclosure regulation which requires fund managers like abrdn to provide sustainability-related information about the funds they offer. The goal is to ensure investors have the information they need to make investment decisions in line with their sustainability goals and preferences.

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Actief beheer

Documentbibliotheek