Sociaal

50 miljoen*

mensen verkeren volgens de Verenigde Naties (VN) in moderne slavernij.

38%**

van de nationale klimaatbeloften omvat overwegingen met betrekking tot een sociaal rechtvaardige transitie

132 jaar***

is de geschatte tijd om wereldwijd gendergelijkheid te bereiken

Bevordering van een rechtvaardigere samenleving

Als beleggers erkennen wij de impact die sociale kwesties op onze beleggingen kunnen hebben en de rol die wij kunnen spelen bij het bevorderen van een eerlijkere samenleving. De rechten en het levensonderhoud van anderen zijn belangrijke overwegingen in onze sociale pijler, waar onze aandachtsgebieden onder andere omvatten:
 • Mensenrechten en gemeenschappen
 • Arbeid en werkgelegenheid
 • Diversity, equity & inclusion (DEI)
Wij geloven dat de behandeling van werknemers en gemeenschappen inherent verbonden is met de veerkracht en het succes op lange termijn van onze beleggingen. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid om in onze eigen activiteiten respect voor werknemers en gemeenschappen te tonen en waar nodig positieve verandering aan te moedigen.

Maatschappelijke vraagstukken

Het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vormen de leidraad voor onze aanpak. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) zijn onze gezaghebbende standaard voor het begrijpen van onze verantwoordelijkheden en die van onze investeringen. Onze aanpak van maatschappelijke vraagstukken omvat zes speerpunten:
 • Onderzoek
  Inzichten en thematisch onderzoek van hoge kwaliteit bieden voor verschillende beleggingscategorieën en regio's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bedrijfs- en economisch onderzoek, maar ook van inzichten van mensenrechten- en arbeidsorganisaties (zoals NGO's en vakbonden) en de academische wereld.
 • Integratie van beleggingen
  Inzicht krijgen in de potentiële financiële gevolgen van sociale risico's en kansen in verschillende regio's en sectoren, deze integreren in onze beleggingsbeslissingen en inzicht krijgen in de implicaties voor onze portefeuilles.
 • Oplossingen voor klanten
  Inzicht krijgen in de verwachtingen van klanten met betrekking tot sociale kwesties en dit opnemen in onze rentmeesterbenadering. Voor producten met specifieke sociale criteria wordt extra onderzoek gedaan en rekening gehouden met beslissingen over kapitaalallocatie.
 • Actief eigendom
  Het beheer van sociale risico's en kansen door ondernemingen waarin wordt belegd beter begrijpen. Het perspectief van de rechthebbende partij in overweging nemen door gesprekken met mensenrechten- en arbeidsorganisaties (zoals NGO's en vakbonden) en de academische wereld. Leverage gebruiken om de praktijken van bedrijven waarin wordt belegd ter discussie te stellen en verbeteringen te stimuleren door engagement en stemgedrag.
 • Samenwerking
  Samenwerken met brancheverenigingen en deelnemen aan relevante initiatieven. Samenwerken met collega's en beleidsmakers om verbeteringen en beste praktijken te stimuleren.
 • Informatieplicht
  In onze engagement- en stemverslagen onze aanpak en positie ten aanzien van sociale kwesties bekendmaken, en hoe wij praktijken beïnvloeden.

Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

Ondernemingen die inclusieve bedrijven willen creëren die een volledige afspiegeling zijn van hun klantenbestand en lokale markten, moeten rekening houden met diversiteit in achtergrond, ras, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid en fysieke mogelijkheden.

In onze DEI-standpuntverklaring leest u wat wij van bedrijven verwachten op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Dit is een kernonderdeel van onze actieve betrokkenheid en stembenadering die we voortdurend verbeteren. In 2022 hebben we in de VS en het VK een stembeleid voor etnische diversiteit geïntroduceerd.

Onze standpunten en richtlijnen

Voor inzichten in andere onderzoekspijlers

Milieu – Behoud van natuurlijk kapitaal

Klimaatverandering - Een net-zero wereld mogelijk maken

Governance – Beheersen van sterke corporate governance en bedrijfsethiek

Duurzame beleggingsoplossingen

Uw beleggingen vandaag hebben impact op morgen

Ontdek meer

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Actief beheer

Documentbibliotheek