Sociale factoren

Samen werken we aan een inclusief bedrijf en een eerlijkere samenleving.

Het begint bij ons...

In a world that’s changing quickly, it’s important we create the conditions that enable our business to have a real-world impact. That’s what we’re going to do. We will go further for our clients. We will be a better and more inclusive employer. We will play our part in building a world that is more sustainable, just, inclusive and diverse.

Beleggen met betekenis

We willen het bewustzijn vergroten en positieve verandering stimuleren om eerlijk en inclusief werk, gelijke kansen te ondersteunen en contact te maken met mensen die geïsoleerd zijn van de samenleving. We zullen financiering verstrekken aan bedrijven die een positieve sociale impact hebben en hun werknemers beschermen, en we zullen hen aanmoedigen om de hoge normen te handhaven die we van onszelf vragen.

Sociale factoren vertegenwoordigen belangrijke thema's die zijn afgestemd op ons proces voor duurzaam beleggen samen met:

Focus op

Hoe we omgaan met milieu en duurzaamheid - Sociale factoren - Governance & Stewardship

Mensenrechten

Onze centrale ESG-beleggingsfunctie analyseert wereldwijde en thematische sociale risico's en kansen en werkt samen met ESG-experts op het gebied van activaklassen en dit onderzoek en inzicht worden geïntegreerd in de besluitvorming over beleggingen. De sociale factoren die we beschouwen zijn divers en omvatten arbeids- en mensenrechtenkwesties zoals diversiteit en inclusie, sociaal welzijn, moderne slavernij, inheemse rechten en meer.

Mensenrechten: onze beleggingsbenadering

We spreken met bedrijven over mensenrechtenkwesties en gebruiken onze expertise om intersectoriële samenwerkingen tegen moderne slavernij te ondersteunen. Organisaties die de mensenrechten van hun stakeholders niet respecteren, lopen het risico een negatieve invloed te hebben op verschillende gemeenschappen, boetes door regelgeving, operationele uitdagingen en verminderde inkomsten en vertrouwen.

Video

Mensenrechten: Onze benadering van beleggingen - video

'A Woman's Place', is een onderzoeksreeks van het Aberdeen Standard Research Institute. Door zich te concentreren op de vaak over het hoofd geziene 'S' van ESG (Environmental, Social and Governance), gingen de auteurs op zoek naar de oorzaken van verschillen in de arbeidsparticipatie van vrouwen en benadrukken ze waarom D&I-beleid echt belangrijk is voor beleggers.
Diversiteit en inclusie

Bij Aberdeen Standard Investments (ASI) weten we dat vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie van cruciaal belang is voor de duurzaamheid van bedrijven op de lange termijn en voor economische groei. We zijn toegewijd aan het bevorderen van vooruitgang in onze activiteiten en het bevorderen van diversiteit en inclusie via onze investeringsactiviteiten.

 

Mensenrechten

Ons mensenrechtenbeleid vat onze aanpak samen voor het identificeren en handhaven van de mensenrechten van onze mensen, klanten, de gemeenschap en degenen die worden beïnvloed door onze leveranciers, partners en de bedrijven waarin we investeren.

Onze verklaring over moderne slavernij beschrijft onze aanpak om mensenhandel, dwangarbeid en kinderslavernij aan te pakken.

Om ethische investeringsprocessen en -beslissingen te nemen, houden we rekening met een reeks sociale criteria, zoals milieu en biodiversiteit, gemeenschappen en mensenrechten, werkgelegenheid & arbeid en bedrijfsethiek.

Ethische fondsen: Onze ethische aandelen- en obligatiestrategieën streven naar aantrekkelijke rendementen en sluiten, naast een reeks milieu- en sociale criteria, bedrijven uit die betrokken zijn bij belangrijke mensenrechtenconflicten.
Meer informatie over ethisch beleggen en onze ethische fondsen

Belangrijke documentatie