Sustainable investing

Invest today. Change tomorrow.

What we invest in today will determine the world we live in tomorrow

Corporate Sustainability
Als bedrijf willen we het goede voorbeeld geven en streven we naar dezelfde hoge normen die we verwachten, en zelfs eisen, van bedrijven waarin we beleggen. We nemen duurzaamheid en diversiteit en inclusie op in onze bedrijfsvoering.
Toegewijd aan duurzaam beleggen
We hebben onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in het hele bedrijf opgevoerd. Wij zijn van mening dat ESG-integratie zich vertaalt in constructievere Engagement en beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen waardoor we onze klanten kunnen helpen hun financiële doelen te bereiken.

Klimaatverandering

Als we nu geen drastische maatregelen ten aanzien van klimaatverandering nemen, wordt het steeds moeilijker en kostbaarder om ons aan te passen.

Focus op klimaatverandering

Focus op ESG

Hoe we Environmental, Social and Governance (ESG) factoren opnemen in onze benadering van duurzaam beleggen.

Environmental Action

We face interlinked environmental crises, from climate breakdown, extreme weather, and species loss to water scarcity and unsustainable food production. We take action in our operations, but our greatest impact and influence is through how we invest our customers’ and clients’ money.

Sociale actie

De wereld staat voor veel sociale uitdagingen, van ongelijkheid tot vergrijzing en armoede. We willen het bewustzijn vergroten en positieve verandering stimuleren door eerlijke en inclusieve werkplekken, gelijke kansen en contact te maken met mensen die geïsoleerd zijn van de samenleving.

Governance en actief aandeel- houderschap

Ons kwartaalrapport geeft een samenvatting van onze Engagement en stemactiviteiten

Podcast-serie over verantwoord beleggen

Tot nadenken stemmende gesprekken over onderwerpen waaronder ESG, duurzaamheid en klimaatverandering, diversiteit en inclusie, regelgeving en beleid, en we onderzoeken hoe we samen kunnen investeren voor een betere toekomst.

Luister naar de podcasts

Our ESG house scores

Our ESG house score is designed to shed light on a company’s management of ESG risks. We designed a proprietary ESG house score to supplement our existing analysis. The system draws on more than 100 internal and external data points from third-party providers while taking into account the factors that we feel are most relevant or important for sectors, regions and companies. to arrive at a single number, or score.

Active Equities

We are active equity investors. We believe that deep fundamental research, a disciplined investment process and full analysis of environmental, social and governance (ESG) issues is the most effective way to deliver long-term returns for our clients.

Fixed Income

Consideration of ESG factors is embedded in our fixed income research process. It’s one of the key dimensions, alongside other valuation metrics, on which we assess any company in which we invest. We actively engage with our investee companies, combining information from these meetings with insights from our investment managers, research analysts and central ESG investment team.

Multi Asset

Our Multi-Asset Investment Solutions (MAIS) team manages a wide range of strategies and follows diverse investment approaches. Our ability to integrate ESG varies across our diverse portfolio management approaches. For example, where we use abrdn’s active equity and credit funds, ESG is backed by an extensive Stewardship process and ESG integration is extensive, but where we allocate using derivatives or passive index trackers, the opportunity to integrate ESG can be limited.

Quantitative Investments

Our goal is to make a difference – for our clients, society and the wider world. It’s about doing the right thing, while aiming to achieve our clients’ long-term financial goals. Here’s how this applies to our award-winning Quantitative Investment Strategies (QIS).

Real Estate

Driven by our four stewardship and ESG principles, we put stewardship and ESG considerations at the heart of: Our investment process, Our investment activity, Our client journey, Our corporate influence

Videos

Key documents