Klimaatverandering

Klimaatverandering is een bepalende kwestie van onze tijd en we bevinden ons op een keerpunt. Zonder nu drastische maatregelen te nemen zal het moeilijk en kostbaar zijn om in de toekomst een remedie te vinden.

De uitdaging

Ons klimaat verandert. over de hele wereld zien we stijgende temperaturen en een dramatische toename van extreme weersomstandigheden. het aanpakken van klimaatverandering is een enorme onderneming. het schept echter ook belangrijke kansen voor de industrie, het bedrijven en investeerders om deel uit te maken van de oplossing.

Klimaatverandering maakt deel uit van onze algemene focus op duurzaam beleggen.

De kansen
Bij abrdn zetten we ons in om klimaatverandering tegen te gaan – voor onze klanten, aandeelhouders en toekomstige generaties. Wij zijn van mening dat investeren in transitieleiders en klimaatoplossingen die onze wereld kunnen helpen transformeren, samen met actieve betrokkenheid, ons een duidelijke kans biedt om sterke resultaten te leveren voor onze klanten en de wereld te helpen op weg naar CO2-neutraliteit.
Onze toewijding
Verandering begint hier. Wij zijn er trots op dat wij het Net Zero Asset Manager Initiative hebben ondertekend, dat de basis vormt voor onze beleggingsaanpak. Tijdens COP26 hebben wij onze ambitieuze doelstelling bekendgemaakt om de koolstofintensiteit van onze activa tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het 2019 beginpunt. Wij beloven ook onze eigen operationele koolstofvoetafdruk te verminderen door tegen 2040 net- zero te bereiken. We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2025 de uitstoot als gevolg van energieverbruik met 50% te verminderen, 100% hernieuwbare elektriciteit aan te kopen voor onze gebouwen en de uitstoot te compenseren die we nog moeten elimineren.

Klimaatfondsen in focus

Afhankelijk van wat uw allocatie en risicobereidheid is, richten onze producten zich elk op specifieke aspecten van de reis naar Net Zero.

shareClass

I Acc Hedged EUR
Ga naar het fondsoverzicht
Net Zero Gericht Beleggen
Veel bedrijven en landen over de hele wereld hebben toegezegd te streven naar een net-zero 2050-doelstelling om de klimaatcrisis aan te pakken. Dit doel is van cruciaal belang voor onze planeet, en als investeerders hebben we een belangrijke rol te spelen in het bereiken ervan. Daarom heeft abrdn zich aangesloten bij het Net Zero Asset Managers (NZAM) initiatief.
Download het Net Zero Directed Investing rapport
Klimaatverandering: onze beleggingsaanpak
Dit document beschrijft de rol die we spelen bij het financieren van de transitie naar een koolstofarme economie en hoe de aanpassing aan klimaatverandering onze producten en investeringsbeslissingen beïnvloedt.
klimaatveranderingsrapport
Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD)
Ons TCFD-rapport schetst onze innovaties op het gebied van klimaatstrategie, investeringen en rapportage.
TCFD report

Climate Change in Focus

Net zero

We streven ernaar een constructieve rol te spelen bij het koolstofarm maken van de wereldeconomie en het dienen van de langetermijnbelangen van onze klanten.

Scenario analysis

abrdn hebben een op maat gemaakte benadering van klimaatscenarioanalyse ontwikkeld, die de macro- en microdrivers van klimaateffecten op activaprijzen integreert binnen een probabilistisch kader.

Thought Leadership

Milieuoverwegingen vormen de basis van al onze investeringen. Wij zijn ervan overtuigd dat het centraal stellen van klimaatfactoren in ons beleggingsproces, het juiste is om te doen en betere resultaten voor onze klanten kan genereren. Ons doel is om het echt het verschil te maken - voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld.

Gerelateerde video's

Our position on Climate Change