Klimaatverandering

2.4 °C *

is the warming trajectory we are on, based on 2030 country pledges

> 90%**

of global GDP is covered by net-zero pledges already

US$ 4 tn***

annual investment is needed into the energy transition, to reach net-zero by 2050

Een netto-nul-wereld mogelijk maken

Klimaatverandering als gevolg van de stijgende uitstoot van broeikasgassen heeft vandaag de dag gevolgen voor elke sector en regio over de hele wereld - overstromingen, droogtes en extreem weer worden steeds ernstiger en frequenter. Klimaatverandering is daarom een urgent probleem waarvoor aanzienlijke geldstromen naar CO2-arme oplossingen nodig zijn. Dit creëert aantrekkelijke kansen voor de industrie, ondernemingen en beleggers om deel uit te maken van de oplossing en tegelijkertijd alfa te creëren.

Bij abrdn zetten we ons in om klimaatverandering tegen te gaan – voor onze klanten, aandeelhouders en toekomstige generaties. Wij zijn van mening dat beleggen in geloofwaardige transitieleiders en klimaatoplossingen die onze wereld kunnen transformeren, ons een duidelijke kans biedt om sterke resultaten voor onze klanten te leveren en de wereld te helpen op weg naar netto-nul CO2-emissies. We nemen de risico's en kansen met betrekking tot verschillende klimaatscenario's mee in ons denken en beïnvloeden door middel van onze actieve betrokkenheid en stemaanpak.

Netto-nul gericht beleggen - wat het betekent voor abrdn

We zijn vastbesloten om onze beloften na te komen om gericht te beleggen op netto-nul. Dat betekent dat er actie moet worden ondernomen om een positieve katalysator te zijn voor netto-nul via acties op zes aandachtsgebieden:
 • Integratie van beleggingen
  We ontwikkelen tools en processen om klimaatverandering te integreren in onze beleggingsbeslissingen.
 • Klimaatonderzoek en -data
  We doen rigoureus, toekomstgericht onderzoek met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering, waaronder netto-nul in 2050.
 • Beleggingsoplossingen
  We ontwikkelen klimaatoplossingen voor alle activaklassen om onze klanten in staat te stellen hun doelen te bereiken, waaronder netto-nul in 2050.
 • Transparantie
  Wij zetten ons in om transparantie te bieden via regelmatige TCFD-rapportage (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) en verbeterde ESG-klantrapportages.
 • Actief eigendom
  We gaan actief in gesprek met bedrijven over hun klimaatdoelstellingen en -acties en weerspiegelen onze standpunten bij stembeslissingen.
 • Samenwerking en belangenbehartiging
  Wij werken samen met initiatieven uit de sector om de beste praktijken met betrekking tot netto-nul te bevorderen en pleiten voor een ambitieus klimaatbeleid.

Voor inzichten in andere onderzoekspijlers

Milieu – Behoud van natuurlijk kapitaal

Social - Promoting a fairer society

Governance – Beheersen van sterke corporate governance en bedrijfsethiek

Duurzame beleggingsoplossingen

Uw beleggingen vandaag hebben impact op morgen

Ontdek meer

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Actief beheer

Documentbibliotheek