ESG-thema's die meerdere gebieden bestrijken

Duurzaamheid is meer dan alleen de E (milieu), S (sociaal) of G (bestuur) in zijn onderdelen. Het gebrek aan vooruitgang op één gebied heeft vaak gevolgen voor de mislukkingen op een ander gebied. Wij bekijken thema's of sectoren meer holistisch om te begrijpen hoe ze beïnvloed worden door ecologische, sociale en bestuurlijke factoren.

Wij analyseren ook hoe macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid beïnvloeden, en dus ook duurzame beleggingen. Om de integratie van macrofactoren in ons beleggingsproces te vergemakkelijken, hebben wij kaders ontwikkeld zoals onze wereldwijde macro ESG-index en onze index voor klimaatbeleid.

Macrofactoren integreren in duurzaam beleggen 

We maken gebruik van eigen gegevens, onderzoek en tools in samenwerking met externe bronnen om kritisch inzicht in investeringen te krijgen in verschillende duurzaamheidsfactoren.

abrdn ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en gebruikt het raamwerk van duurzame ontwikkelingsdoelen als pijlers voor het identificeren van gebieden die financiering nodig hebben en kansen bieden voor investeerders. Dit is de basis van onze benadering van beleggen met impact. Wij zijn van mening dat de SDG's een benchmark in de sector zijn die holistisch is in het bestrijken van belangrijke gebieden van duurzaamheid en ook fungeert als een leidraad om de voortgang te volgen via een gemeenschappelijke standaard.

Voor inzichten in andere onderzoekspijlers

Milieu – Behoud van natuurlijk kapitaal

Klimaatverandering - Een net-zero wereld mogelijk maken

Social - Promoting a fairer society

Governance – Beheersen van sterke corporate governance en bedrijfsethiek

Duurzame beleggingsoplossingen

Uw beleggingen vandaag hebben impact op morgen

Ontdek meer

Meer informatie over duurzaam beleggen bij abrdn

Onze oplossingen

Duurzaamheidsinzichten

Ons Team

Instituut voor duurzaamheid

Actief beheer

Documentbibliotheek