Onze ESG- benadering voor beleggen in aandelen

Wij zijn overtuigd van het belang om rekening te houden met ESG-factoren en hun mogelijke positieve of negatieve effecten op de duurzaamheid van een bedrijf. Het begrijpen van ESG-risico's en -kansen, naast andere financiële maatstaven, is daarom een integraal onderdeel van ons onderzoeksproces.

De wereld veranderd snel - zeker in context van de huidige Covid-19-crisis - en ESG-factoren zullen belangrijker zijn dan ooit. Wij zijn van mening dat bedrijven die een bredere kijk op hun sociale en ecologische verantwoordelijkheden hebben, inclusief alle belanghebbenden - zoals werknemers, klanten en leveranciers - meer kans van slagen hebben.

We zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin we investeren om ideeën en best practices waar mogelijk te delen. Vervolgens combineren we de informatie uit deze bijeenkomsten met de mening van onze fondsmanagers en ESG-analisten van ons centrale ESG Investment team. Deze alomvattende aanpak stelt ons in staat om een meer verrijkte en holistische visie van elk bedrijf op te bouwen. Het betekent ook dat we het ene bedrijf voortdurend tegen het andere kunnen evalueren.

Lees meer over verantwoord beleggenarrow_forward

ESG integratie in aandelen (ENG)

View infographic arrow_forward

Strategieën in focus

De informatie van MSCI mag uitsluitend worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor of onderdeel van financiële instrumenten, producten of indexen. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als aanbeveling voor het nemen (of afzien) van een beleggingsbeslissing en mag niet als zodanig worden beschouwd. Gegevens en analyses uit het verleden dienen niet te worden opgevat als indicatie of garantie voor prestaties, analyses, verwachtingen of voorspellingen voor de toekomst. De informatie van MSCI wordt verstrekt zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van het eventuele gebruik ervan. MSCI, elk van haar filialen en ieder ander die betrokken is bij of te maken heeft met de samenstelling, berekening of totstandkoming van informatie van MSCI (gezamenlijk aangeduid als de “MSCI”-partijen) verwerpt uitdrukkelijk iedere garantie ten aanzien van deze informatie (met inbegrip, zonder enige beperking, van garanties met betrekking tot originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder beperking van het voorgaande kan geen enkele MSCI partij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende (met inbegrip, zonder enige beperking, van winstderving) of andere schade (www.msci.com).