Private credit

Zogeheten Private Credits is een snelgroeiende activa klasse die beleggers een aantrekkelijk, veilig rendementspotentieel en blootstelling aan unieke rendementsfactoren bieden.

Risicowaarschuwing

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Volop voordelen
Private Credits bieden beleggers mogelijk hogere opbrengsten en een lager risico in verhouding tot vergelijkbaar beoordeelde openbare bedrijfsobligaties. Verder kan de blootstelling aan economische stuurfactoren die meestal niet beschikbaar zijn op openbare kredietmarkten resulteren in aanzienlijke spreidingsvoordelen.
Verschillende rollen in een portefeuille context
Het private financieringslandschap omvat het hele spectrum aan risico-rendements- en looptijdkenmerken. Gezien de uiteenlopende rollen die de verschillende sectoren van private financieringen in de portefeuille van beleggers kunnen spelen, verwachten we dat private kredieten zullen blijven groeien.
Onze capaciteiten
abrdn biedt klanten toegang tot alle grote sectoren van private kredieten in Europa, zoals onder meer commerciële vastgoedschulden, infrastructuurschulden, onderhands geplaatste zakelijke leningen, directe (middensegment) leningen en gesyndiceerde leningen. Momenteel beheren we meer dan £10bn aan vermogen voor al deze strategieën (per 30 juni 2021).

Wat bieden we onze klanten

Schuld commercieel vastgoed

Schuld in commercieel vastgoed financiert vastgoed in verschillende sectoren, waaronder kantoren, industrie en winkels, met als zekerheid het vastgoed zelf.  

Infrastructuurschuld

Met infrastructuurschulden worden sociale en economische projecten gefinancierd die vaak monopolieachtige kenmerken hebben, waardoor beleggers ongecorreleerde kasstromen van hoge kwaliteit krijgen.  

Bedrijfsobligaties

Onderhandse bedrijfsleningen kunnen vele vormen aannemen. Grote ondernemingen geven er soms de voorkeur aan onderhands te lenen om de beperkingen van emissies op de openbare markt te omzeilen, en leningen aan middelgrote ondernemingen. 

Fondsfinanciering

Wij verstrekken kredietfaciliteiten aan private-equityfondsen zodat zij hun beleggingsbehoeften kunnen overbruggen zonder kapitaal van hun beleggers op te hoeven nemen. De voordelen voor alle belanghebbenden omvatten operationele efficiëntie, hogere interne rendementen (IRR's) en, op hun beurt, minder negatieve rendementen in de eerste jaren van een belegging.  

Leer het hele team kennen

Neil Odom Haslett

Head of Commercial Real Estate Debt

Het Gerechtshof van Parijs is een PPS-contract voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een nieuw gerechtshof in Parijs. Het nieuwe gerechtshof zal 90 rechtszalen bevatten en zal naar verwachting dagelijks door 8500 mensen worden bezocht.

De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.

Sector: Staatsobligaties

Gebied: Parijs, Frankrijk

Omvang project: € 605 mln

Jeremy Allcock

Head of Infrastructure Debt

Het Gerechtshof van Parijs is een PPS-contract voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een nieuw gerechtshof in Parijs. Het nieuwe gerechtshof zal 90 rechtszalen bevatten en zal naar verwachting dagelijks door 8500 mensen worden bezocht.

De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.

Sector: Staatsobligaties

Gebied: Parijs, Frankrijk

Omvang project: € 605 mln

Shelley Morrison

Senior Investment Director

Het Gerechtshof van Parijs is een PPS-contract voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een nieuw gerechtshof in Parijs. Het nieuwe gerechtshof zal 90 rechtszalen bevatten en zal naar verwachting dagelijks door 8500 mensen worden bezocht.

De projectovereenkomst is afgesloten voor 32 jaar, inclusief een bouwperiode van 5 jaar. De exploitatieperiode is vastgesteld op 27 jaar.

Sector: Staatsobligaties

Gebied: Parijs, Frankrijk

Omvang project: € 605 mln