Private Equity

Wereldwijd beleggen in private equity vereist ervaring, specialistische kennis en een scherpzinnig oordeel - precies de combinatie die wij onze klanten bieden.

Risicowaarschuwing

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Ervaring

13.0miljard/€14.5miljard/$16.9miljard beheerd vermogen en een zetel in meer dan 400 raden van advies. We bieden onze klanten een uitgebreide reeks private equity-oplossingen, ontwikkelden meer dan 100 beleggingsinstrumenten, steunden meer dan 500 algemene partners in private equity, en verbonden ons aan meer dan 1000 fondsen.

Bron: abrdn, alle gegevens per 31 December 2021.

Expertise
Wereldwijd werken wij met 40 private equity-professionals, die waardevolle kennis over het werkveld en ervaring met zich meebrengen.
Middelen
Daarnaast kunnen we de enorme hoeveelheid middelen inzetten die ASI in huis heeft, zoals toonaangevend economisch onderzoek, een wereldwijd distributienetwerk, en de specialistische kennis en ervaring van onze juridische, due diligence-, financiële, operationele, risico- en duurzaam beleggen-teams. Dit betekent dat onze klanten toegang hebben tot de beste beleggingsinzichten vanuit ons hele bedrijf.

Wat bieden wij onze klanten

Primaire investeringen

Zogeheten Primary investments zijn de beleggingen in private equity-fondsen die tijdens de initiële kapitaalverwerving worden gedaan. Een portefeuille van primaire fondsbeleggingen, ook wel een dakfonds genoemd, geeft beleggers met één belegging toegang tot de expertise van meerdere fondsbeheerders en diverse bedrijven.

Secundaire investeringen

Zogeheten Secundary investments hebben betrekking op het in- en verkopen van bestaande beleggingsposities in private equity-fondsen. We zijn uitstekend gepositioneerd en actief op de secundaire markt waar onze hechte relaties, sterke reputatie en ons netwerk van tussenpersonen ons een onderscheidend voordeel bieden en ons in staat stellen onze klanten moeiteloze toegang tot deze markt te bieden.

Co-investeringen

Private equity co-investeringen of directe investeringen, zijn investeringen die samen met een andere algemene partner direct in een bedrijf worden gedaan. Co-investeringen kennen veel voordelen, zoals de mogelijkheid blootstelling te verwerven aan wat wij aantrekkelijke beleggingskansen vinden terwijl we besparen op kosten voor tussenpersonen. Ook in dit marktsegment hebben we ons dankzij onze hechte, langdurige relaties met algemene partners, gecombineerd met onze bewezen ervaring kunnen ontwikkelen tot toonaangevende spelers.

Beleggingstrust

De beleggingsdoelstelling is het bereiken van een totaalrendement op de lange termijn door het aanhouden van een gespreide portefeuille aan private equity-fondsen, en directe investeringen in private bedrijven samen met private equity-managers ("co-investeringen"), waarvan de meeste gericht zullen zijn op Europa.
www.abrdnpeot.co.ukOpens in new window