บทนำ

ที่ abrdn เราเชื่อว่าเว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลนั้นควรที่จะใช้งานง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ มีความสามารถด้านใด หรือใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตาม

ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สินค้าหรือบริการและลูกค้าทุกคน รวมไปถึงผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพถาวรหรือชั่วคราว ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน การรับรู้ และ/หรือความบกพร่องในการเคลื่อนไหว สามารถใช้เว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลของเราได้

เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลของเราเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหวัง

มาตรฐานสากลในด้านการเข้าถึง

World Wide Web Consortium (W3C) เป็นองค์กรชั้นนำที่ควบคุมมาตรฐานสากลสำหรับ World Wide Web ทั้งนี้ W3C Web Accessibility Initiative (WAI) จะคอยปรับปรุงพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิค แนวทางปฏิบัติ เทคนิคต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่อธิบายโซลูชันที่ช่วยในการเข้าถึง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการเข้าถึงเว็บ

เราปฏิบัติตาม W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลของเราตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่คาดหวัง

คำมั่นสัญญาของเรา

เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมผู้ชมได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราต้องการที่จะปฎิบัติตาม WCAG 2.1 ในระดับ AA อย่างสมบูรณ์ 

ด้วยการยึดมั่นและปฏิบัติตาม WCAG เป้าหมายของเราคือ ทำให้เนื้อหาเว็บและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของเราโดดเด่น เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ของเราทุกคน

ซึ่งหมายความว่า:

 • ข้อความในเว็บไซต์สามารถเข้าใจได้ง่าย
 • ทางเลือกที่เป็นข้อความ ("alt text") ใช้เพื่อสื่อถึงวัตถุประสงค์ของรูปภาพ ภาพประกอบ แผนภูมิ ฯลฯ
 • สีต่างๆ ต้องมีความคมชัดมากพอเพื่อช่วยให้อ่านง่าย และไม่ใช้สีเพียงอย่างเดียวในการถ่ายทอดข้อมูล
 • องค์ประกอบสำหรับการโต้ตอบนั้นต้องระบุและใช้งานง่าย
 • ตัวเลือกการนำทางมีความชัดเจน สอดคล้องกัน และสามารถดำเนินการได้โดยใช้ซอฟต์แวร์รู้จำเสียงพูด
 • ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการฟังเว็บไซต์ส่วนใหญ่
 • ขนาดของเนื้อหาในหน้าเว็บสามารถเพิ่มได้ถึง 300% โดยที่ข้อความไม่ตกหล่นจากหน้าจอ
 • การถอดเสียงและคำบรรยายมีไว้สำหรับเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย
 • คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสำหรับการส่งหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

เราปฏิบัติตามอย่างไร

เราได้สร้าง Design System ระบบดิจิทัลและจะเดินหน้าพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นไลบรารีของส่วนประกอบ สไตล์ และรูปแบบการออกแบบทั่วไปที่เข้าถึงได้และมีความครอบคลุม

จะช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาใหม่ ๆ

นอกจากนี้ การตรวจสอบและประเมินบริการอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เราดำเนินการโดย:

 • ทำการตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบอัตโนมัติ
 • ดำเนินการประเมินความสามารถในการเข้าถึงโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ดำเนินการทดสอบผู้ใช้กับบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย

ตำแหน่งปัจจุบันในการเข้าถึง

แม้ว่าเราตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในระดับที่เราคาดหวัง เราวางแผนที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปเรื่อย ๆ

ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์และบริการทางดิจิทัลของเราที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด:

 • เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ PDF จะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์โปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • ไม่ใช่ทุกภาพที่จะมีคำอธิบายรูปภาพ
 • เอกสารบางรายการอาจมีค่าการตัดกันของสีที่ไม่ค่อยดี
 • บางส่วนของเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแบบฟอร์มออนไลน์ของเราอาจใช้งานได้ไม่สมบูรณ์หากใช้เพียงแป้นพิมพ์หรือเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

แผนต่อไปของเราสำหรับการเข้าถึง

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้าถึงและการให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมและใช้งานได้สำหรับทุกคน 

ความสามารถในการเข้าถึงนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเนื่องจากบริการดิจิทัลและความต้องการของลูกค้ายังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งนี้และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเรามีแผนที่จะทำดังนี้:

 • เราจะคำนึงเสมอว่าทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเมื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และที่มีอยู่แล้วซึ่งพร้อมให้บริการทางออนไลน์
 • เราจะปรับปรุงและพัฒนา Design System ต่อไปเพื่อให้บริการทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้ ครอบคลุม และใช้งานได้ง่าย
 • ดำเนินการทดสอบผู้ใช้กับผู้ชมที่หลากหลายต่อไปเพื่อคำนึงถึงความสามารถ อายุ และข้อมูลประชากรทั้งหมด
 • เราจะสร้างความตระหนักรู้และประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผ่านการสื่อสารและการฝึกอบรม

เครื่องมือในการเข้าถึงและความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือช่วยคุณในการใช้อุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทำให้เว็บไซต์หรือบริการทางดิจิทัลใช้งานได้ง่ายมากขึ้นหากคุณมีความบกพร่องหรือมีภาวะทุพพลภาพ

แหล่งข้อมูลของเรา

เราสามารถจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณติดต่อ/สื่อสารกับเรา หรือเพื่อให้เราติดต่อ/สื่อสารกับคุณได้:

 • ตัวหนังสือขนาดใหญ่
 • อักษรเบรลล์
 • Relay UK (เดิมเรียกว่า Next Generation Text)

บกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด

เราสามารถติดต่อได้โดยใช้ Relay UK (เดิมเรียกว่า Next Generation Text) หากต้องการใช้บริการนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปลงในคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน Android ได้โดยไปที่ เว็บไซต์ Relay UK ซึ่งจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ

บกพร่องทางการมองเห็น

เราสามารถรับสายของลูกค้าที่ใช้บริการล่ามแปลภาษามือหรือ Sign Language Interpreter (SLI) ได้ ซึ่งจะเป็นผู้พูดในนามของลูกค้า เราจะถามชื่อและเลขประจำตัวของ SLI แล้วตรวจสอบว่าเป็นล่ามที่ลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ NRCPD เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คุณสามารถโทร/เยี่ยมชมต่อไปได้ตามคำแนะนำของลูกค้าผ่านทาง SLI

แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

AbilityNet มีคำแนะนำในการทำให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้นหากคุณมีความบกพร่องหรือมีภาวะทุพพลภาพ

AbilityNet เป็นองค์กรการกุศลชั้นนำระดับโลกของสหราชอาณาจักร จะคอยจัดทำแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพทุกช่วงวัย เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกประเภท

พวกเขาได้จัดทำ คำแนะนำเกี่ยวกับ 'วิธีการ' ต่าง ๆ เพื่อทำให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานง่ายขึ้น

รองรับเว็บเบราว์เซอร์

ด้านล่างนี้ เราได้จัดเตรียมลิงก์เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเข้าถึงสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปส่วนใหญ่

ต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใช่ไหม

สิ่งที่สำคัญคือ ลูกค้าของเราทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณพบปัญหาใดๆ ในการใช้เว็บไซต์ของเราหรือมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึง โปรดติดต่อทางอีเมล: Globaluxteam@abrdn.com.