เราต้องการให้เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้และมีประโยชน์ต่อผู้ชมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เว็บไซต์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานโดยมีตัวเลือกให้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง iOS, Android และแท็บเล็ต และน่าจะสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ใช้อ่านหน้าจอได้เช่นกัน ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือข้อแนะนำในการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ บนเดสก์ทอปหรืออุปกรณ์อื่น ทาง BBC มีข้อแนะนำที่ดีมาก

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง – มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กรุณาศึกษาปัจจัยด้านความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนที่มีแนบอยู่ในแต่ละกองทุนทั้งในเรื่องทั่วไปและความเสี่ยงในการลงทุนตามที่ระบุไว้

© Standard Life Aberdeen

Aberdeen Standard Investments เป็นชื่อในการทำธุรกิจทางด้านการลงทุนของ Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments