กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCA)

ลงทุนแตกต่างอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A Share

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange (Chinese Stock Exchanges) ซึ่งรวมถึงหุ้น A-Shares (China A-Shares) หุ้น B-Shares (China B-Shares) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น และหุ้น H-shares หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล CSRC ให้ ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนชาวจีนซื้อขายได้

จุดเด่นของกองทุนหลัก

ESG embedded into the process

วิเคราะห์เชิงลึกในทุกกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต ประเมินและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ ESG ของอเบอร์ดีน รวมกับเกณฑ์มาตรฐานจากแหล่งที่มาอื่น ที่สําคัญเรามีส่วนร่วม (engage) สนับสนุนให้บริษัทที่เราลงทุนมีการพัฒนาด้าน ESG ให้ดียิ่งขึ้น

High quality

คัดเฉพาะหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ต 30-40 ตัว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในหุ้นจีนมากว่า 30 ปี

Diversified portfolio

กระจายลงทุน 5 ธีมหลัก เน้นการบริโภคในประเทศ เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และเฮลท์แคร์

Strong track record

ผลการดําเนินงานโดดเด่นจากการจัดอันดับของ Morningstar อยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม (Top-quartile) นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*

ที่มา: abrdn, มีนาคม 2565

*ที่มา: Morningstar, abrdn, ธันวาคม 2565, จัดตั้งกองทุน 16 มีนาคม 2558

ธีมการลงทุนของกองทุนหลัก

ที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ

Aspiration

36.6%

ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของคนจีนนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคทั้งสินค้าและบริการในระดับพรีเมียม เช่น ภาคการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Digital

16.3 %

ปัจจุบันเราเห็นการเชื่อมต่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการยอมรับเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย สะท้อนอนาคตที่สดใสของธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจคลาวด์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และบ้านอัจฉริยะ

Green

11.4%

ทั่วโลกต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง ซึ่งจีนเป็นหนึ่งในผู้นำขับเคลื่อนทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน การผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

Health

12.2%

ด้วยแนวโน้มรายได้คนจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนมีกำลังซื้อและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพต่าง ๆ

Wealth

15%

อุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งในจีนเติบโตขึ้น ทั้งการเติบโตเชิงโครงสร้างต่างๆที่สำคัญ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจบริการด้านการลงทุน และธุรกิจประกัน
ที่มา: abrdn, 31 มีนาคม 2566 นํ้าหนักและธีมการลงทุนรวมถึงตัวอย่างการลงทุนในหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
abrdn mobile app

abrdn mobile application

สัมผัสประสบการณ์การลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Available shareclasses and benefits

ABCA-A (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/investor/privacy