บริการเปิดบัญชีออนไลน์

เริ่มต้นลงทุนกับอเบอร์ดีน แค่คลิก

บริการเปิดบัญชีออนไลน์กับอเบอร์ดีน เพียง 3 ขั้นตอน

Checklist : เตรียมเอกสาร 2 อย่างให้พร้อม

 • บัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารหรือ Book bank ที่มีข้อมูลเลขที่บัญชี และมีชื่อบัญชี เพื่อใช้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ID Verification : ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

  Complete your profile : สร้างบัญชีของคุณให้สมบูรณ์ โดยการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  VDO

  ดู VDO สาธิตวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่นี่

  QR Code

  เริ่มการเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลย แค่คลิก หรือ สแกน

  สร้างบัญชีใหม่