กองทุนแนะนำ

พบกับกองทุนที่เราคัดสรร และกองทุนต่างประเทศจาก abrdn ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดหุ้นทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค และทั่วโลก

กองทุนแนะนำ

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A
ดูกองทุนทั้งหมด

รายละเอียดกองทุนแนะนำ

โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCA)

ลงทุนแตกต่างอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A Share

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*)

เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมก้าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต