การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.4 องศาเซลเซียส

คือวิถีความร้อนที่เราดำเนินอยู่ ตามคำมั่นสัญญาเป้าหมายปี 2030 จากประเทศต่างๆ

> 90%

ของ GDP โลกอยู่ภายใต้คํามั่นสัญญาว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แล้ว

4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนประจําปีที่จำเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

ทําให้โลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคทั่วโลกในปัจจุบัน น้ำท่วม ภัยแล้ง และสภาพอากาศสุดโต่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการสนับสนุนโซลูชันคาร์บอนต่ำ ซึ่งสร้างโอกาสที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรม องค์กร และนักลงทุนในการเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนั้นและสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มไปพร้อมๆ กันด้วย

ที่ abrdn เรามุ่งมั่นที่จะช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคนรุ่นต่อไปในอนาคต เราเชื่อว่าการลงทุนในผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือและโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้นั้นทำให้เรามีโอกาสที่ชัดเจนในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา และช่วยให้โลกได้อยู่ในเส้นทางสู่การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เรารวมความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไว้ในความคิดและอำนาจของเราผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและแนวทางการลงคะแนนเสียงของเรา

การลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ - มีความหมายอย่างไรต่อ abrdn

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาของเราในการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเชิงบวกสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการดำเนินการใน 6 ประเด็นหลักดังนี้
 • การผนวกรวมการลงทุน
  เราพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเพื่อผนวกรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าด้วยกันกับการตัดสินใจลงทุนของเรา
 • การวิจัยและข้อมูล
  เราทำการวิจัยที่เข้มงวดและมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050
 • โซลูชันทางการลงทุน
  เราพัฒนาโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศในสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050
 • ความโปร่งใส
  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสผ่านรายงาน Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) และรายงานลูกค้าด้าน ESG ที่มีการยกระดับ
 • การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
  เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเป้าหมายและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสะท้อนมุมมองของเราในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
 • การทํางานร่วมกันและการสนับสนุน
  เราร่วมมือกับโครงการริเริ่มของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสนับสนุนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความมุ่งหวังสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาวิจัยหลักอื่นๆ

สิ่งแวดล้อม - การรักษาทุนธรรมชาติ

สังคม - ส่งเสริมสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้น

ธีม ESG แบบไขว้

การกำกับดูแล - ส่งเสริมการกำกับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

โซลูชันในการลงทุนอย่างยั่งยืน

มาช่วยกันใช้พลังของการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

Explore our approach to sustainable investing solutions

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืนของ abrdn

แนวทางของเรา

ข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน

ทีมงานของเรา

การลงทุนอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

ไลบรารีเอกสาร