• การลงทุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ Net Zero

  หลายบริษัทและหลายประเทศทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่อที่จะลดวิกฤตภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญต่อโลกของเรา และเรามีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จได้ในฐานะนักลงทุนและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมอเบอร์ดีน (abrdn) ถึง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน the Net Zero Asset Managers (NZAM)

  ดาวน์โหลด the Net Zero Directed Investing report
 • Climate Change: Our Approach for Investments

  This document sets out the role we play in financing the transition to a low-carbon economy, and how the adaptation to climate change impacts our products and investment decisions.

  Download the Climate Change report
 • Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

  Our TCFD report outlines our innovations in climate strategy, investment and reporting

  Download the TCFD report

Climate Change in Focus

Discover how abrdn is committed to help tackling climate change.

Close up of sunflower

Climate action series

Over six virtual events, we examine the key issues surrounding climate change and what we can do to help.

View the full series of on-demand events
Thinking aloud_climate_series_1440x780

Net zero

We are committed to playing a constructive role in the decarbonisation of the global economy and serving the long-term interests of our clients. We are proud to be a signatory of the Net Zero Asset Managers initiative, with a dedicated focus on financing the transition to a low-carbon economy. Read our Climate Investment Strategy white paper.

mountains landscape

Scenario analysis

abrdn has developed a bespoke approach to climate scenario analysis, that integrates the macro and micro drivers of climate impacts on asset prices within a probabilistic framework.

Learn more about our Climate Scenario Analysis here
Climate Thought leadership

Thought Leadership

Environmental considerations underpin all our investment activities. We believe putting Climate factors at the heart of our investment process is the right thing to do and can generate better outcomes for our clients. Our goal is to make a difference – for our clients, society and the wider world.

Net Zero Climate Investment Strategy white paper. 31st May 2021

Strategic Asset Allocation: ESG's new frontier. 31st March 2021

Going Green: A climate policy toolkit for investors. 31st March 2021

Related Videos