ลงทุนเพื่อการสร้างสรรค์ที่มากยิ่งขึ้น

โอกาสที่มากยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

พลังการเปลี่ยนแปลง
ที่ abrdn เราเชื่อในพลังของการลงทุนเพื่อสร้างทางเลือกที่มากขึ้น ทางเลือกที่มากขึ้นและความเป็นไปได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา และผลกระทบในทางบวกต่อสังคมและโลกของเรามากขึ้น

นั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรด้านการลงทุนทั่วโลกของเราเพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดทั่วโลก และรับรองว่าทรัพย์สินจำนวนมากที่เราถือครองอยู่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
คิดล่วงหน้า
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เรามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือลูกค้านำทางไปยังอนาคต ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และเปลี่ยนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นจักรวาลแห่งศักยภาพในการลงทุน

ด้วยการค้นคว้าวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์แบบหลายชั้น เราประเมินอนาคตของตลาด อุตสาหกรรม และบริษัท และระบุการเปลี่ยนแปลง

ช่วยให้เรากำหนดได้ว่าจะลงทุนที่ไหน และต้องสร้างนวัตกรรมอย่างไรและที่ไหนเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้น
มุมมองที่เชื่อมโยงกัน
ทุกวันนี้ ไม่ได้มีความจริงเพียงแหล่งเดียว เราจึงเปิดรับความหลากหลายทางความคิด ประสบการณ์ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่แนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุด และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ในฐานะทีมงานระดับโลก เรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกเข้าไว้ด้วยกัน ในขณะที่ทลายกำแพงระหว่างภูมิภาค ประเภทของสินทรัพย์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบโซลูชันและความช่วยเหลือให้ลูกค้าทุกรายบรรลุเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน

ความชำนาญ

การบริหารตราสารทุนเชิงรุก

เราเลือกเฟ้นหุ้นที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน และการวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

ตราสารหนี้

บริหารจัดการเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยบริการด้านการลงทุนในตราสารหนี้ที่รวบรวมและคัดสรรมาอย่างครบครัน เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ โปรดอ่านเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้ของเรา

กองทุนรวมผสม

Blend a broader range of asset classes to target your risk-reward requirements.

การลงทุนอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้น ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Enviromental) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของลูกค้าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

กลยุทธ์ของเรา

โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCA)

ลงทุนแตกต่างอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A Share

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*)

เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมก้าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต