ประเทศไทย

Bangkok – กรุงเทพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการ 9.00-18.00

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2352-3388
Tel: +66-2352-3333
Fax: +66 2352 3339
Email: client.services.th@abrdn.com
Youtube
LINE

ค้นหา @abrdn_th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนบน LINE

Contact us QR code