กองทุนรวมผสม

ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุน

ลูกค้าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ยากหากลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว แต่พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนอย่างจริงจังในสินทรัพย์หลากหลายประเภทช่วยให้มีแหล่งที่จะสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้า กับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเพื่อเป็นประสบการณ์โดยรวมที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีความชำนาญในทุกประเภทสินทรัพย์หลัก เราได้รวบรวมศักยภาพทั้งหมดของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านกองทุนรวมผสมที่มั่งคง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการกำหนดเป้าหมายเฉพาะให้ลูกค้าได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนผสมของเรา ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ กว่า 1,000 คนทั่วโลก โดยคงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและต่อเนื่องเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ด้วยความร่วมมือจากทีมงานเรา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลภายในกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสที่น่าสนใจที่สุดที่สามารถหาได้จากตลาดต่างๆ และประเภทสินทรัพย์ต่างๆ

ประโยชน์ที่สำคัญ

เจาะจงไปที่เป้าหมายเฉพาะของลูกค้าโดยตรง
เราเน้นการใช้กลยุทธ์สำหรับกองทุนผสมเพื่อเจาะจงไปที่เป้าหมายของลูกค้าและความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ผลตอบแทนสัมบูรณ์ การกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นยุทธวิธีในการจัดสรรสินทรัพย์และโซลูชั่นที่มีความสมดุลแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้
ความมั่นคงตลอดช่วงวงจรเศรษฐกิจ
ด้วยความยืดหยุ่นในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และเครื่องมือที่เราสามารถ ปรับมาใช้เพื่อการคาดการณ์บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เกิดผลลัพธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้น
 
เส้นทางการลงทุนที่ราบรื่นขึ้น
พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนเป็นอย่างดีของเราจะช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ดีขึ้น ในขณะที่การจัดการความเสี่ยงแบบมองไปข้างหน้าของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้การลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
 

กองทุนที่แนะนำ

ประเภทหน่วยลงทุน

THB
ดูกองทุนทั้งหมด