ใส่ใจกับ ESG

เรานำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมารวมไว้ในแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืนของเราอย่างไร

พิจารณาความเสี่ยงและปัจจัยด้านความยั่งยืนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

House scores

คะแนนโครงสร้าง ESG ของเรา

คะแนนโครงสร้าง ESG ของเราถูกออกแบบมา เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัท

เราได้ออกแบบการให้ คะแนนโครงสร้าง ESG เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ที่มีอยู่เดิมของเรา ระบบนี้ใช้ชุดข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 100 ชุดจากผู้ให้บริการข้อมูลรายที่ 3 อีกหลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาปัจจัยที่เรารู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องที่สุด หรือสำคัญที่สุดสำหรับกลุ่ม, ภูมิภาค และบริษัทต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือคะแนนเพียงหนึ่งเดียว

abrdn

หุ้นแบบเชิงรุก (Active Equities)

วิธีการด้าน ESG ของเราเพื่อการลงทุนในหุ้น

เราเป็นนักลงทุนหุ้นเชิงรุก เราเชื่อว่า การวิจัยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในเชิงลึก กระบวนการการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัย และการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) อย่างครบถ้วนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งมอบผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ลูกค้าของเรา

ESG ในการลงทุนหุ้นเชิงรุก

การผนวกรวม ESG ในหุ้นเชิงรุก

abrdn

ตราสารหนี้ (Fixed Income)

ESG ที่ถูกรวมไว้ในการลงทุนตราสารหนี้

การพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ถูกรวมไว้ในขั้นตอนการวิจัยตราสารหนี้ของเรา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทิศทางที่สำคัญ เช่นเดียวกับมาตรวัดมูลค่าอื่น ๆ ที่เราใช้ประเมินบริษัทที่เราได้เข้าไปลงทุน เรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริษัทที่เราเข้าไปลงทุน ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมต่าง ๆ กับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้จัดการการลงทุน, นักวิเคราะห์ฝ่ายวิจัย และทีมงานการลงทุนด้าน ESG ที่เป็นศูนย์กลางของเรา

ESG ในการลงทุนในตราสารหนี้

การผนวกรวม ESG ในตราสารหนี้ (PDF)

Multi asset

สินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi Asset)

การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่ครอบคลุมเรื่อง ESG

อเบอร์ดีน เป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ ดังนั้น เราจึงสร้างความเชื่อมั่นที่ว่า การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) จะถูกรวมและผนวกไว้ในทุกสิ่งที่เราทำ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา สังคม และโลกใบนี้ นั่นคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมไปกับการตั้งเป้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของลูกค้า นี่คือวิธีการที่ใช้กับทีมงานฝ่ายโซลูชันสินทรัพย์ที่หลากหลาย

การรวม ESG ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (PDF)

Real estate

อสังหาริมทรัพย์

การผนวกรวม ESG ในอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากเราขับเคลื่อนด้วยหลักการด้านการดูแลและ ESG 4 ข้อ เราจึงกำหนดให้งานด้านการดูแลและ ESG ให้เป็นหัวใจสำคัญของ:

 • ขั้นตอนการลงทุนของเรา
 • กิจกรรมการลงทุนของเรา
 • เส้นทางของลูกค้าของเรา
 • อิทธิพลของบริษัทเรา

อ่านการผนวกรวม ESG ไว้ในอสังหาริมทรัพย์ (PDF)

 • House scores

  คะแนนโครงสร้าง ESG ของเรา

  คะแนนโครงสร้าง ESG ของเราถูกออกแบบมา เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัท

  เราได้ออกแบบการให้ คะแนนโครงสร้าง ESG เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ที่มีอยู่เดิมของเรา ระบบนี้ใช้ชุดข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 100 ชุดจากผู้ให้บริการข้อมูลรายที่ 3 อีกหลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาปัจจัยที่เรารู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องที่สุด หรือสำคัญที่สุดสำหรับกลุ่ม, ภูมิภาค และบริษัทต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือคะแนนเพียงหนึ่งเดียว

 • abrdn

  หุ้นแบบเชิงรุก (Active Equities)

  วิธีการด้าน ESG ของเราเพื่อการลงทุนในหุ้น

  เราเป็นนักลงทุนหุ้นเชิงรุก เราเชื่อว่า การวิจัยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในเชิงลึก กระบวนการการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัย และการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) อย่างครบถ้วนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งมอบผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ลูกค้าของเรา

  ESG ในการลงทุนหุ้นเชิงรุก

  การผนวกรวม ESG ในหุ้นเชิงรุก

 • abrdn

  ตราสารหนี้ (Fixed Income)

  ESG ที่ถูกรวมไว้ในการลงทุนตราสารหนี้

  การพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ถูกรวมไว้ในขั้นตอนการวิจัยตราสารหนี้ของเรา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทิศทางที่สำคัญ เช่นเดียวกับมาตรวัดมูลค่าอื่น ๆ ที่เราใช้ประเมินบริษัทที่เราได้เข้าไปลงทุน เรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริษัทที่เราเข้าไปลงทุน ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมต่าง ๆ กับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้จัดการการลงทุน, นักวิเคราะห์ฝ่ายวิจัย และทีมงานการลงทุนด้าน ESG ที่เป็นศูนย์กลางของเรา

  ESG ในการลงทุนในตราสารหนี้

  การผนวกรวม ESG ในตราสารหนี้ (PDF)

 • Multi asset

  สินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi Asset)

  การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่ครอบคลุมเรื่อง ESG

  อเบอร์ดีน เป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ ดังนั้น เราจึงสร้างความเชื่อมั่นที่ว่า การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) จะถูกรวมและผนวกไว้ในทุกสิ่งที่เราทำ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา สังคม และโลกใบนี้ นั่นคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมไปกับการตั้งเป้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของลูกค้า นี่คือวิธีการที่ใช้กับทีมงานฝ่ายโซลูชันสินทรัพย์ที่หลากหลาย

  การรวม ESG ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (PDF)

 • Real estate

  อสังหาริมทรัพย์

  การผนวกรวม ESG ในอสังหาริมทรัพย์

  เนื่องจากเราขับเคลื่อนด้วยหลักการด้านการดูแลและ ESG 4 ข้อ เราจึงกำหนดให้งานด้านการดูแลและ ESG ให้เป็นหัวใจสำคัญของ:

  • ขั้นตอนการลงทุนของเรา
  • กิจกรรมการลงทุนของเรา
  • เส้นทางของลูกค้าของเรา
  • อิทธิพลของบริษัทเรา

  อ่านการผนวกรวม ESG ไว้ในอสังหาริมทรัพย์ (PDF)

วิดีโอเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน

เอกสารสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

40:40

อเบอร์ดีนภูมิใจในการสนับสนุนวิสัยทัศน์แบบ 40:40 เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่จะนำไปสู่ความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทในดัชนี ASX200 มากยิ่งขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่.